Kestävän ruokajärjestelmän ymmärtäminen kompleksisen systeemimuutoksen kautta

Ymmärtämällä kompleksisia systeemejä ja niiden dynamiikkaa voidaan navigoida paremmin kestävyysmuutosta. Kestävyyshaasteet ovat monisyisiä- ja ulotteisia ja siksi niiden ratkaisu vaatii sekä itse systeemien toiminnan ymmärtämistä, että muutoksen ymmärtämistä systeemisenä ja monitasoisena prosessina. Työssä on tutkittu erityisesti ruokajärjestelmän kestävyysmuutoksen haastetta useasta perspektiivistä. Toisaalta on tutkittu ympäristöjärjestelmien, kuten ravinnekierron, suhdetta sosiaalisiin vaikutuksiin, kuten globaaliin ruokaturvaan. Tässä valossa ruokajärjestelmä nykyisellään ylittää ravinnekierron osalta kestävyyden rajat, esim. Itämeren rehevöityminen ja jo yli 400 hapetonta aluetta globaalisti, ja uhkaa globaalia ruokaturvaa jo tänä päivänä, mm. ravinteiden epätasaisesti jakautuneen käytön myötä. Toisaalta on tutkittu teknologisten, institutionaalisten ja sosiaalisten rakenteiden merkitystä kestävyysmuutoksessa, mahdollistavatko ne transformaation kestävään ruokajärjestelmään vai jarrutavatko ne sen. Suomen ruokajärjestelmän kehitys viimeisen 50 vuoden ajan on luonut useita toisiaan ruokkivia lukkiutumismekanismeja, mm. maataloudessa, kulutuksessa sekä maatalouden ympäristöpolitiikassa, jotka ylläpitävät polkuriippuvuutta ja näin estävät radikaalin muutoksen. Kestävän ruokajärjestelmän, jonka edellytys on kestävä ravinnetalous, toteutuminen on yhtä lailla kiinni siitä, että puretaan tiettyjä olemassa-olevia rakenteita, että siitä, että mahdollistetaan uusien käytäntöjen juurtumista jokaisella järjestelmän tasolla, niin kulutuksessa, maatilalla kuin päätöksenteossa.

Diplomi-insinööri Anna Kuokkasen Kestävyystutkimukseen kuuluva väitöskirja Understanding Complex System Change for a Sustainable Food System (Kestävän ruokajärjestelmän ymmärtäminen kompleksisen systeemimuutoksen kautta) tarkastetaan 14.12.2016 klo 12.00 Lappeenrannan teknillisen yliopiston Ylioppilastalon Auditoriossa. Vastaväittäjä toimii professori Emeritus Roland W. Scholz ETH Zurich Yliopistosta, Sveitsi. Kustoksena toimii professori Lassi Linnanen Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta.

Väitöskirja on julkaistu yliopiston Acta Universitatis Lappeenrantaensis -tutkimussarjassa numero 730. ISBN 978-952-335-038-0, ISBN 978-952-335-039-7 (PDF), ISSN-L 1456-4491, ISSN 1456-4491. Väitöskirja on luettavissa Lappeenrannan teknillisen yliopiston LUTPub-tietokannassa. Väitöskirjan painetun version voi ostaa Aalef-kirjakaupasta, puh. 044 744 5511 tai kirjakauppa(at)aalef.fi sekä LUT Shopin verkkokaupasta osoitteessa https://lutshop.lut.fi.

Tietoja väittelijästä:

Nimi: Anna Kuokkanen

Syntymävuosi ja -paikka: 26.03.1988

Kotikunta: Helsinki

Koulutus: M.Sc (Tech.)

Työsuhteet (ainakin viimeisin): Nuorempi tutkija, Kestävyystutkimus Lahti, LUT

Lisätietoja:

Anna Kuokkanen, anna.kuokkanen@lut.fi, +358 50 441 8389