Kestäviä pakkausratkaisuja maailmanlaajuisiin ongelmiin - LUT hankkeessa liiketoimintamallien näkökulmalla

Vuosittain Euroopassa syntyy yli 25 miljoonaa tonnia muovijätettä, josta noin 60 prosenttia on pakkauksia. Siitä jopa 95 prosenttia hävitetään lyhyen käytön jälkeen. Suomen Akatemian rahoittamassa hankkeessa etsitään innovatiivisia ja kestäviä pakkauspalveluratkaisuja.

Hankkeessa etsittävät ratkaisut kohdistuvat kahteen globaaliin haasteeseen: muovipakkauksista syntyvään jätteeseen sekä elintarvikkeiden kuljetuksen aikaiseen pilaantumiseen. Pakkaushaasteiden ratkaiseminen avaa merkittäviä mahdollisuuksia Suomelle. Uusien ratkaisujen täytyy olla hyviä paitsi planeetalle myös ihmiselle ja yrityksille. Tarvitsemme globaalisti uusia keinoja pakata tehokkaasti ja viisaasti niin, että käytämme pakkaamisessa uusia materiaaleja ja vältämme turhaa pakkaamista.

Uudet biopohjaiset materiaalit, kierrätysmateriaalit ja niiden kokonaiskestävyyden osoittaminen ovat kehitystyön keskiössä. Tutkimustyössä huomioidaan Euroopan muovistrategia ja tuore kansallinen muovitiekartta. Muutos edellyttää tulevaisuuden kestävien raaka-aineratkaisujen tutkimusta ja kehitystä, ratkaisujen kaupallistamista sekä sosiaalista hyväksyttävyyttä ja sääntelyn kehittämistä.

Tutkimusprofessori Ali Harlin VTT:stä johtaa Luonnonvarakeskuksen, VTT:n, LUT-yliopiston ja Åbo Akademin muodostamaa Uudet pakkausratkaisut ihmisen, maapallon ja liiketoiminnan hyväksi -konsortiota. LUT-kauppakorkeakoulusta mukana ovat professorit Henri Hakala ja Mikko Pynnönen tutkijaryhmineen.

LUTilla tutkitaan kiertotalouden liiketoimintamahdollisuuksia

LUTilla pakkausratkaisuihin liittyviä haasteita katsotaan tässä hankkeessa kiertotalousinnovaatioiden kaupallistamisen ja liiketoimintamallien näkökulmista.

"Uudet pakkausinnovaatiot on ensin tunnistettava yrityksissä, jotta niihin voidaan tarttua. Tutkimme sitä, miten yrittäjien ja päätöksentekijöiden luottamus liiketoimintamahdollisuuteen (opportunity confidence) kehittyy uudella alalla", Henri Hakala kertoo.

Vaikka liiketoimintamahdollisuudet olisivat ilmeiset, ei uusien innovaatioiden kaupallistamisessa kysyntä ja tarjonta aina kohtaa ajallisesti.

"Yritysten pitää samaan aikaan rakentaa uusia ratkaisuja markkinoille sekä luoda kysyntää niille. Pelkät uudet tuotteet eivät riitä, vaan tarvitaan kokonaan uusia liiketoimintamalleja ja olemassa olevien tottumusten murtamista," Mikko Pynnönen kertoo haasteista.

Nyt alkava hanke jatkaa myös Hakalan ja Pynnösen tahoillaan tekemiä aiempia tutkimuksia siitä, miten arvo muodostuu asiakkaille ja yrityksille, myös yhteiskunnalle.

"Ympäristöinnovaatioille ei usein ole valmiina valmistuksen arvoverkostoa. Innovaatiot vaativat markkinoille tuloon monen eri yrityksen yhteistyötä. Tarkastelemme myös sitä, miten yritykset yhteistyöllä luovat markkinaa ja arvoa ja vievät innovaatioita eteenpäin", Hakala sanoo.

Kestävien pakkauspalveluratkaisujen kehittämisessä tarvitaan paitsi yrityksiä myös ympäristön ja kuluttajien näkökulmia.

"Kuluttaja voi haluta hyödykkeiltä ympäristöystävällisyyttä, ja valtio voi siihen kehottaa ja kannustaa. Mutta siinä välissä yritykset ovat markkinatalousmallissa ne, jotka tekevät ympäristöystävälliset ratkaisut mahdolliseksi", Hakala summaa.

LUTin osuus reilu miljoona

Suomen Akatemia on myöntänyt rahoituksen Uudet pakkausratkaisut ihmisen, maapallon ja liiketoiminnan hyväksi -konsortiolle kahdessa jaksossa: budjetti kolmelle ensimmäiselle vuodelle noin 3,9 miljoonaa euroa ja evaluoinnin jälkeen kahdelle jatkovuodelle noin 2 miljoonaa euroa. Hanketta tukevat useat elintarvikkeiden pakkausarvoketjun yritykset ja järjestöt sekä ministeriöiden ja kansalaisjärjestöjen edustajat.

Suomen Akatemian yhteydessä toimiva strategisen tutkimuksen neuvosto STN on valinnut tämän hankkeen lisäksi kolme muuta uutta konsortiota 62:sta hakijasta Kestävän kasvun avaimet -ohjelmaan.

"Yhdessä aiemmin valittujen hankkeiden kanssa nämä neljä hanketta kattavat monipuolisesti ohjelman tavoitteita ja luovat tietoperustan, joka tukee niin julkisia kuin yksityisiä ratkaisuja kestävän kasvun aikaansaamiseksi", korostaa STN:n puheenjohtaja Per Mickwitz.

"Kaikki ohjelmiin nyt valitut hankkeet menestyivät arvioinnissa sekä tutkimuksen laadun että merkityksen ja vaikuttavuuden ulottuvuuksilla."

 

Lisätietoja:

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy

Tutkimusprofessori Ali Harlin, etunimi.sukunimi@vtt.fi

Projektipäällikkö Kirsi Kataja, etunimi.sukunimi@vtt.fi


LUT-yliopisto

Professori Henri Hakala, etunimi.sukunimi@lut.fi

Professori Mikko Pynnönen, etunimi.sukunimi@lut.fi


Luonnonvarakeskus (Luke)

Tutkimusprofessori Tuula Packalen, etunimi.sukunimi@luke.fi

Dosentti, kehittämispäällikkö Johanna Kohl, etunimi.sukunimi@luke.fi


Åbo Akademi

Apulaisprofessori Nina Tynkkynen, etunimi.sukunimi@abo.fi


Lue seuraavaksi: