Kestävien innovaatioiden edistäminen teollisilla markkinoilla

Väitöskirja "Advancing sustainability-oriented innovations in industrial markets" keskittyy ekologisesti ja sosiaalisesti kestävien innovaatioiden edistämiseen. Tulosten perusteella voidaan todeta, että kestävien innovaatioiden luominen tulisi nähdä vaiheittaisena prosessina. Jotta kestävien innovaatioiden potentiaali voitaisiin saavuttaa, yritysten tulisi siirtyä korostamaan strategista kädenjälkeä sen sijaan että korostetaan jalanjäljen pienentämistä.

Prosessi vaatii myös yrityskeskeisestä näkökulmasta siirtymisen systeemiseen näkökulmaan, jotta voidaan tunnistaa uusia mahdollisuuksia perinteisten liiketoimintaverkostojen ulkopuolelta. Avaimena prosessissa etenemiseen ovat kestävät arvolupaukset, joiden kautta voidaan kommunikoida kestävyyden arvo asiakkaalle, sekä strategiset yhteistyöverkostot sidosryhmien ja muiden yritysten kanssa.

Tulokset auttavat suomalaisia teollisuusyrityksiä löytämään uusia mahdollisuuksia parantaa ekologista ja sosiaalista kestävyyttä kilpailukykyisemmin. Etenkin cleantech –alan yritykset voivat hyödyntää tuloksia uusien innovaatioidensa kaupallistamisessa. Samanaikaisesti yhteiskunta hyötyy puhtaammasta teollisuustoiminnasta.

Diplomi-insinööri Samuli Patalan tuotantotalouden alaan kuuluva väitöskirja "Advancing sustainability-oriented innovations in industrial markets" (Kestävien innovaatioiden edistäminen teollisilla markkinoilla) tarkastetaan 09.09.2016 klo 12 Lappeenrannan teknillisen yliopiston (Lappeenranta University of Technology) Technolopoliksen Suvorov -salissa. Vastaväittäjä toimii Professori Nancy Bocken Delftin teknillisestä yliopistosta (Alankomaat). Kustoksena toimii professori Asta Salmi Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta.

Väitöskirja on julkaistu yliopiston Acta Universitatis Lappeenrantaensis -tutkimussarjassa numero 710. ISBN 978-952-265-989-7 ja ISSN 1456-4491. Väitöskirja on luettavissa Lappeenrannan teknillisen yliopiston LUTPub-tietokannassa osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-265-990-3  Väitöskirjan painetun version voi ostaa Aalef-kirjakaupasta, puh. 044 744 5511 tai kirjakauppa(at)aalef.fi sekä LUT Shopin verkkokaupasta osoitteessa https://lutshop.lut.fi.

Tietoja väittelijästä:

Nimi: Samuli Patala

Syntymävuosi ja -paikka: 1985, Lappeenranta

Kotikunta: Espoo

Koulutus: Diplomi-insinööri

Työsuhteet: Nuorempi tutkija, Lappeenrannan teknillinen yliopisto