Kierrätysmateriaalit parantavat puumuovikomposiittien ominaisuuksia

Kierrätettyjen mineraalivillakuitujen käyttö puumuovikomposiittien täyteaineena tehostaa tietyissä tapauksissa komposiittien kosteudenkestoa ja pienentää komposiittien aiheuttamia ympäristövaikutuksia. Se myös parantaa rakennusjätteen kierrätysastetta kohti Euroopan Unionin asettamaa 70 prosentin tavoitetta vuoteen 2020 mennessä. Tämä käy ilmi Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa (Lappeenranta University of Technology, LUT) tarkastettavassa väitöstutkimuksessa.

Mineraalitäyteaineita käytetään yleisesti puumuovikomposiiteissa, joiden yleisimpiä sovelluskohteita ovat ulkorakentamiseen tarkoitetut terassilautatuotteet, parantamassa komposiittien ominaisuuksia ja madaltamassa raaka-ainekustannuksia. Olli Väntsin väitöskirjassa todettiin, että korvaamalla puukuitua kierrätetyllä mineraalivillalla voidaan parantaa puumuovikomposiittien kosteudenkestoa. Ympäristövaikutuksia verrattiin tilanteissa, joissa sekä puukuitua että neitseellistä lasikuitua korvataan kierrätetyllä mineraalivillalla.

Puumuovikomposiiteissa käytettävät mineraalitäyteaineet ovat yleensä neitseellisiä materiaaleja. Kierrätysmineraalivillan käyttö mahdollistaa näiden neitseellisten materiaalien korvaamisen kierrätysmateriaalilla. Mineraalivillajätteelle ei aiemmin ole ollut yleisiä hyötykäyttökohteita, vaan se on päätynyt kaatopaikalle.

Uusien käyttökohteiden kehittäminen kierrätysmateriaaleille on tärkeää toimivien kierrätysmateriaalien markkinoiden kannalta. Toimivista kierrätysmateriaalien markkinoista voivat hyötyä jätteen tuottajat, jätealalla toimivat yritykset sekä valmistava teollisuus.

DI Olli Väntsin konetekniikan alaan kuuluva väitöskirja Utilization of recycled mineral wool as filler in wood plastic composites (Kierrätetyn mineraalivillan käyttö puumuovikomposiittien täyteaineena) tarkastetaan 09.10.2015 klo 12:00 Lappeenrannan teknillisen yliopiston (Lappeenranta University of Technology, LUT) salissa 1383. Vastaväittäjä toimii professori Raimo Alén, Jyväskylän yliopisto, Suomi. Kustoksena toimii professori Timo Kärki Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta.

Kirjastotiedot: Väitöskirja on julkaistu yliopiston Acta Universitatis Lappeenrantaensis -tutkimussarjassa numero 663. ISBN 978-952-265-855-5 ja ISSN 1456-4491. Väitöskirja on luettavissa Lappeenrannan teknillisen yliopiston LUTPub-tietokannassa osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-265-856-2. Väitöskirjan painetun version voi ostaa Aalef-kirjakaupasta, puh. 044 744 5511 tai kirjakauppa(at)aalef.fi, sekä LUT Shopin verkkokaupasta osoitteessa https://lutshop.lut.fi. Tutkimusta rahoittivat sekä Suomen Kulttuurirahaston Etelä-Karjalan rahasto että Lappeenrannan teknillisen yliopiston tukisäätiö.

 

Tietoja väittelijästä:

Nimi: Olli Väntsi

Syntymävuosi ja -paikka: 02.05.1983 Paimio

Kotikunta: Lappeenranta

Koulutus: Diplomi-insinööri, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, 2011

Työsuhteet: Nuorempi tutkija, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, 2011-2015, R&D Manager, Stora Enso Wood Products Oy 2015-

Lisätietoja:

Olli Väntsi, puh. +358 44 2767082, olli.vantsi@student.lut.fi