Kilpailijayhteistyön rooli pienten ja keskisuurten yritysten innovaatiotoiminnassa

Pienet ja keskisuuret yritykset ovat työllistävät merkittävästi sekä luovat talouskasvua ja innovaatioita. Innovointi on kuitenkin usein haastavaa näille yrityksille, koska niiden rajalliset resurssit ja tietopohja voivat estää niitä kehittämästä ja tuomasta markkinoille innovatiivisia tuotteita tai palveluita. Johanna Gastin väitöstutkimus käsittelee sitä, kuinka kilpailevat pienet ja keskisuuret yritykset – myös nuoret yritykset ja perheyritykset – voivat lisätä innovointiaan tekemällä yhteystyötä keskenään. Tulokset osoittavat, että vaihtamalla tietoja ja voimavaroja keskenään kilpailevat pienet ja keskisuuret yritykset voivat välttää niiden puutteesta aiheutuvia ongelmia innovoinnissa. Kilpailijan kanssa yhteistyötä tehdessä kannattaa kuitenkin muistaa, että keskinäinen riippuvuus saattaa kasvaa liian suureksi ja yritys saattaa menettää keskeisiä tietojaan kilpailijalle. Väitöstutkimus paljastaa, että yhteistyö ja kilpailuasetelma eivät sulje toisiaan pois ja että pienten ja keskisuurten yritysten kannattaa hahmottaa yhteistyö liiketoimintastrategian osana ja innovointia helpottavana väylänä suurempaan määrään voimavaroja ja tietoa. Yhteistyöllä on kuitenkin kaksi puolta: hyödyn lisäksi siihen liittyy uhkia.

Johanna Gastin kauppatieteiden alaan kuuluva Kilpailijayhteistyön rooli pienten ja keskisuurten yritysten innovaatiotoiminnassa tarkastetaan 8.6.2017 klo 12 Lappeenrannan teknillisen yliopiston Ylioppilastalon auditoriossa. Vastaväittäjänä toimii professori Teemu Kautonen Aalto yliopistosta. Kustoksena toimii professori Paavo Ritala LUT:stä.

Väitöskirja on julkaistu yliopiston Acta Universitatis Lappeenrantaensis -julkaisusarjassa numerolla 746. ISBN 978-952-335-084-7, ISBN 978-952-335-085-4 (PDF), ISSN 1456-4491. Sähköinen versio löytyy LUTPub-tietokannasta http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-335-085-4. Painetun teoksen voi ostaa Aalef-kirjakaupasta, puh. +358 44 744 5511 tai kirjakauppa@aalef.fi, tai LUT Shop -verkkokaupasta: https://lutshop.lut.fi/.

Väittelijän tiedot:

Nimi: Johanna Gast

Syntymävuosi ja -paikka: 1987, Bad Honnef, Saksa

Tutkinnot: Kauppatieteiden maisteri, 2012 - 2014 Liechtensteinin yliopisto

Työhistoria:Montpellier Business School, tutkimusassistentti, 2014 –  

Yhteystiedot:

Johanna Gast

johannagast@gmail.com

0033 (0)6 70 20 45 38