Kokeilut käytäntöön -työkirja julkaistu

KUMOUS-hankkeessa kehitetty työkirja kokeilujen arvioinnin tueksi on nyt julkaistu.
Täytettävä työkirja auttaa kokeilujen käytäntöön viemisessä ja näiden erilaisten vaikutusten punnitsemisessa.

Työkirja antaa vastauksia seuraaviin kysymyksiin:

  • Miten saada kokeilujen ihmiseen kohdistuvat vaikutukset keskiöön?
  • Minkälaisia tekijöitä, piirteitä ja vaikutuksia arvioinnissa tulisi tarkastella?
  • Miten rakentaa vuorovaikutteinen arviointiprosessi, jossa kokeiluun osallistuvat oppivat itse ja saavat palautetta?