Kollektiivinen älykkyys ei riitä päätöksentekoon joukkoistamisessa

Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa (Lappeenranta University of Technology, LUT) tarkastettavan väitöskirjan mukaan joukkoistamissivustojen kollektiivinen älykkyys ei riitä päätöksentekoon.

Tutkimus osoitti, että joukkoistamissivustojen kollektiivisella älykkyydellä on kaksi mahdollista ilmenemismuotoa: keskustelu, joka on tyypillistä internetsivustoille, sekä niin kutsuttu joukkojen viisaus, jolla arvioidaan sivustolle lähetettyä sisältöä. Yksittäinen käyttäjä ei näe kaikkea sivustolle lähetettyä sisältöä, käyttäjäjoukko pystyy yhdessä järjestämään sisällön paremmuusjärjestykseen sen perusteella kuinka laadulliseksi sisältö koetaan.

Kumpikaan mainituista ilmenemismuodoista eivät kuitenkaan ole riittäviä päätöksentekoon. Tämä johtuu siitä, että äänestysten tulokset eivät suoraan määritä jatkoon pääsevää sisältöä, vaan kaikilla sivustoilla lopullisen päätöksen tekevät organisaation edustajat.

Lisäksi tutkimus sai selville, että sivustoilla esiintyvät palautekehät vähentävät joukkojen arvioiden tarkkuutta. Arvioinneissa suosittu sisältö saa usein paljon huomiota, ja voi näin päätyä entistäkin suositummaksi varsinaisesta laadustaan riippumatta. Palautekehien vaikutusta voidaan lieventää käyttämällä keskiarvoihin perustuvaa tulosten yhdistelyä yksinkertaisen ääntenlaskun sijaan. Tästä johtuen joukkoistamissivustoja suunniteltaessa tulisi toimintamalliin sisällyttää myös muita päätöksentekomekanismeja kuin käyttäjien äänestys.

Joukkoistamisen, eli organisaation tehtävien ulkoistaminen määrittelemättömän joukon tehtäväksi, suosion kasvu viime vuosina on herättänyt keskustelua kollektiivisen älykkyyden esiintymisestä internetin joukkoistamissivustoilla, joilla sadat tai tuhannet ihmiset vuorovaikuttavat keskenään. Väitöskirjassa tutkittiin kollektiivisen älykkyyden roolia innovaatioiden tuottamiseen kolmessa joukkoistamissivustossa: OpenIDEO, Quirky ja Threadless.

Diplomi-insinööri Juho Salmisen tuotantotalouden alaan kuuluva väitöskirja The role of collective intelligence in crowdsourcing innovations (Kollektiivisen älykkyyden rooli innovaatioiden joukkoistamisessa) tarkastetaan 4.12.2015 klo 12 Ravintola Voiton auditoriossa (Salpausselänkatu 8, Lahti). Vastaväittäjänä toimii professori Pekka Kess Oulun yliopistosta. Kustoksena toimii professori Vesa Harmaakorpi LUT:sta.

Väitöskirja on julkaistu yliopiston Acta Universitatis Lappeenrantaensis -tutkimussarjassa numero 671. ISBN ISBN 978-952-265-875-3, ISBN  978-952-265-876-0 (PDF) ja ISSN 1456-4491. Väitöskirja on luettavissa Lappeenrannan teknillisen yliopiston LUTPub-tietokannassa osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-265-876-0. Väitöskirjan painetun version voi ostaa Aalef-kirjakaupasta, puh. 044 744 5511 tai kirjakauppa(at)aalef.fi, sekä LUT Shopin verkkokaupasta osoitteessa https://lutshop.lut.fi.

Tietoja väittelijästä:

Nimi: Juho Salminen

Syntymävuosi ja -paikka: 1982 Helsinki

Kotikunta: Lahti

Koulutus: Diplomi-insinööri

Työsuhteet (ainakin viimeisin): Projektitutkija, Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Lisätietoja:

Juho Salminen, 040 1876 344, juho.salminen@