Korkeakoulut Lahdessa koostivat ympäristöteemaisen opintotarjottimen ympäristöpääkaupunkivuoden kunniaksi

Lahdessa toimivien korkeakoulujen tutkimustyö on ollut merkittävä menestystekijä Lahden matkassa ympäristökaupungiksi. Tieteen tekemisen lisäksi Lahdessa on tarjolla runsaasti kaikille avointa ympäristöteemaista koulutusta, joka on nyt koottu yhteen.

Maaliskuussa avautunut, ympäristöpääkaupunkivuoden kunniaksi maksuton, Ymmärrä ympäristöä -johdantokurssi kokoaa yhteen lahtelaista ympäristöalan ja kestävän kehityksen korkeakouluosaamista yhdeksi opintokokonaisuudeksi. Johdantokurssi liittyy paikallisten korkeakoulujen yhdessä rakentamaan Näkökulmia ympäristökysymyksiin –opintotarjottimeen.

"Nimensä mukaisesti johdantokurssi johdattaa mahdollisimman kansantajuisesti ympäristöpääkaupunkivuoden kärkiteemoihin. Sisältö on suunniteltu erityisesti kaikille lahtelaisille, mutta avoin oppimisympäristö on tietysti avoin myös muille kiinnostuneille", kertoo kehittämispäällikkö Riitta Aho Helsingin yliopiston koulutus ja kehittämispalvelut HY+:sta.

Ympäristöpääkaupunki Lahden kärkiteemoja ovat hiilineutraali elämä, osallisuus, kiertotalous sekä luonto ja vesi. Johdantokurssi tarjoaa pikaperehdytyksen näihin teemoihin muun muassa avaamalla kaupunkipuistojen merkitystä kaupunkilaisille, veden kiertotaloutta ja liikkumisen henkilökohtaista päästökauppaa.

Teemoja ja luennoitsijoita johdantokurssilla on kaikkiaan yhdeksän. Asiantuntijat edustavat Lahdessa toimivia korkeakouluja eli Helsingin yliopistoa, LUT-yliopistoa sekä LAB-ammattikorkeakoulua.

Ympäristöpääkaupungin puheenvuoron tarjoaa ohjelmajohtaja Saara Vauramo, joka on itse aikoinaan väitellyt kaupunkiekologiasta Helsingin yliopistossa. Vauramo koostaa osuudessaan selkeästi yhteen konkreettiset ympäristöteot, joiden ansiosta Lahti on nyt Euroopan ympäristöpääkaupunki.

"Parhaiten olemme pärjänneet ympäristöjohtamisessa, ekoinnovaatioissa, ilmanlaadussa ja jätehuollossa. Kaikkia näitä teemoja voi syventää johdantokurssin jälkeen avoimilla korkeakouluopinnoilla Lahdessa", Riitta Aho kertoo.

Tarjolla ympäristö- ja kestävyysosaamista yrityksillekin

Aho toivoo maksuttoman johdantokurssin toimivan innoittajana myös yrityksille, jotka voisivat kehittää vastuullisuustoimintaansa henkilöstöä kouluttamalla. Kaikkiaan Näkökulmia ympäristökysymyksiin -opintotarjottimelta löytyy 18 pääosin verkossa toteutettavaa opintokokonaisuutta, jotka on valikoitu Helsingin yliopiston, LAB-ammattikorkeakoulun ja LUT-yliopiston avoimien opintojen tarjonnasta.

Esimerkkeinä erilaisia toimialoja palvelevista avoimista opinnoista Aho nostaa ympäristölainsäädännön ja hallinnon (5 opintopistettä, Helsingin yliopiston avoin yliopisto), tekstiilit ja muovit kiertotaloudessa (5 opintopistettä, LAB-ammattikorkeakoulun avoin AMK) sekä englanninkielisen opintokokonaisuuden The Food-Energy-Water Nexus (6 opintopistettä, LUT Avoin yliopisto).

"Johdantokurssin voi hyvin käydä myös ilman suurempia jatko-opintoajatuksia yleissivistävänä korona-ajan ajanvietteenä nyt, kun kotonaoloakin taas suositellaan. Kurssitunnukset ovat voimassa kahdeksan viikkoa, joiden aikana ehtii hyvin kuunnella kaikki lyhyet luennot, tehdä pohdintatehtävät sekä halutessaan tutustua myös vinkattuihin lisämateriaaleihin".

Ymmärrä ympäristöä -kurssi tarjoaa myös esimerkiksi yläkoulujen ja lukioiden opettajille uusia ajatuksia ympäristöasioiden opettamiseen. Mikäli oppilaitos tai vaikka yritys haluaisi organisaatiolleen oman kurssialustan ja toimia näin omassa suljetussa ryhmässä, sekin onnistuu.

"Toiveenamme on, että mahdollisimman moni asukas, opettaja ja yrityksen edustaja löytäisi tuotetun materiaalin äärelle, joten teemme mielellämme yhteistyötä moneen suuntaan", Aho toteaa.


Ymmärrä ympäristöä -kurssin keskeiset sisältöalueet:

•    Lahti - Euroopan ympäristöpääkaupunki 2021
•    Luonnon hyvinvointi- ja terveysvaikutukset
•    Liikkumisen henkilökohtainen päästökauppa
•    Veden kierto(talous)
•    Esteettinen herkkyys ja kestävyysmurrokset
•    Kaupunkipuistot
•    Anna mikrobien tehdä työt puolestasi
•    Kiertotalouden perusteet ja mahdollisuudet
•    Osallisuus ja kestävä kehitys


Ilmoittaudu kurssille.


Lisätiedot

Johdantokurssi:
Riitta Aho
Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut HY+
050 448 7170
riitta.aho@hyplus.fi


Opintotarjotin:
Tuija Kettunen
Helsingin yliopiston Digitaalisen opetuksen ja jatkuvan oppimisen palvelut,
Avoin yliopisto
0294120265
tuija.kettunen@helsinki.fi

Päivi Kuosmanen
LUT-yliopisto/LAB-ammattikorkeakoulu,
Avoin korkeakoulu ja kouluyhteistyö
0447081754
paivi.kuosmanen@lut.fi