Koronapandemiaan liittyvä tietotulva on kuuma aihe digitalisaation tutkijoille

Koronapandemian aiheuttama poikkeustilanne on synnyttänyt ennennäkemätön määrän informaatiota, joka on levinnyt nopeasti, erityisesti sosiaalisessa mediassa. Tämä osin virheellistä tietoa ja jopa valheellista uutisointia sisältävä tietotulva on vaikeuttanut epidemian hallintaa, ja aiheuttanut myös poikkeuksellista kulutuskäyttäytymistä. Apulaisprofessori Najmul Islam tarkastelee pandemiaan liittyviä ilmiöitä osana digitalisaation tutkimustaan.

Najmul Islam on tuore LUT-yhteisön jäsen aloitettuaan digitalisaation apulaisprofessorina (Assistant Professor in Digital Transformation, tenure track) syyskuussa 2020. Aiemmin hän on tehnyt yhteistyötä nykyisten LUTin ohjelmistotuotannon kollegojensa kanssa vierailevana tutkijana Turun yliopistosta.

"Digitalisaatio tutkimusalueena tarkastelee kuinka digitaaliset teknologiat vaikuttavat yksilöihin, yrityksiin ja yhteiskuntaan kokonaisuutena", kuvaa Islam näkemystään tutkimuskentästä.

Sen lisäksi, että digitalisaatio tuo mukanaan ilmeisiä hyötyjä esimerkiksi työn tuottavuuteen ja tehokkuuteen, siihen liittyy myös monia haasteita.

"Valtavat, globaalisti toimivat alustat ovat vuosien saatossa kehittäneet suuren määrän digitaalisia työkaluja, mutta ottaneet hyvin vähän vastuuta niiden käytöstä", sanoo Islam.

Hän jatkaa, että tiedon epätasainen jakautuminen on aina potentiaalinen uhka reilulle toiminnalle markkinoilla. Esimerkkejä epäreilusta valta-asetelmasta esimerkiksi työntekijöiden tai pienyrittäjien ja isojen yritysten välillä on löydettävissä lukuisilta toimialoilta.

Islam viittaa näkemyksessään Facebookin ja Uberin kaltaisiin toimijoihin.

"Näemme markkinoilla tilanteita, joissa isoja tietomääriä hallinnoivat jättiyritykset sortavat toisia toimijoita. Uber on tästä räikeä esimerkki."

Kuva apulaisprofessori Najmul Islamista

Islamin viimeaikaiset tutkimusartikkelit ovat käsitelleet vuoden 2020 ylivoimaisesti suurinta puheenaihetta, koronapandemiaa. Pandemiaan liittyvä digitalisaation tutkimus on tuonut esiin tilanteita, joissa isojen alustatoimijoiden tulisi paremmin tunnistaa vastuunsa tiedonvälityksen solmukohtana.

"Ihmisisten tulisi tietenkin saada luotettavaa tietoa koronaviruksen aiheuttamasta uhasta. Mielestäni alustajäteillä kesti liian kauan ohjata ihmisiä varmennetun tiedon äärelle."

Islam ja hänen tutkijakollegansa ovat tarkastelleet, mitkä tekijät ovat johtaneet virheellisen tiedon jakamiseen pandemian aikana.

"Tutkimustuloksemme osoittavat, että erityisen alttiita vahvistamattoman tiedon jakamiselle ovat sellaiset ihmiset, jotka itse luottavat voimakkaasti sähköisiin tietolähteisiin ja kärsivät tietotulvasta."

Johtaako tietotulva vessapaperin hamstraamiseen?

Najmul Islamin toinen koronapandemiaan liittyvä tutkimus tarkasteli epätavallista kulutuskäyttäytymistä. Erityisesti epidemian alkuvaiheessa uutiset eri maista kertoivat kuluttajien hamstranneen esimerkiksi vessapaperia.

"Lähdimme tutkimaan ihmisten kulutuskäyttäytymistä, kun pelot erilaisista markkinahäiriöistä alkoivat nousta pian poikkeustilanteen alettua. Tutkimuksessamme havaittiin, että altistuminen liian monelle sähköiselle tietolähteelle voi osalla kuluttajista aiheuttaa ylikuormitusta, eräänlaista tietoähkyä, ja johtaa epätavalliseen kulutuskäyttäytymiseen."

Islamin ja hänen kollegoidensa tutkimukset tietotulvan vaikutuksista yksilöihin ja yhteiskuntaan vahvistavat osaltaan WHOn pääjohtajan Tedros Adhanom Ghebreyesusin alkuvuonna lausuman toteamuksen "We're not just fighting an epidemic; we're fighting an infodemic" ("Emme ainoastaan taistele epidemiaa vastaan, taistelemme myös tietotulvaa vastaan").

Professorin tehtävä on unelmien täyttymys

Bangladeshissa syntynyt ja kasvanut Islam on asunut Suomessa jo yli 14 vuotta. Hän tuli opiskelemaan Suomeen maisterivaiheessa ja suoritti diplomi-insinöörin tutkinnon silloisessa Tampereen teknillisessä yliopistossa.

Maisteriopintoja seurasivat työ Nokialla sekä tohtoriopinnot Turun yliopistossa. Väiteltyään tekniikan tohtoriksi hän työskenteli noin 10 vuotta tutkimustehtävissä Turun yliopistossa. Hän toimii myös informaatiojärjestelmien dosenttina Tampereen yliopistossa.

"Siitä lähtien kun valitsin uran tieteentekijänä, olen haaveillut työstä professorina. Innostuin kuullessani LUTin perustavan uuden digitalisaatioon keskittyvän professuurin. Ohjelmistotuotannon tiimin hyvä maine oli myös syy hakea."

Islam iloitsee, että hän saa jatkossa vastata toisesta pääaineesta englanninkielisessä Software Engineering and Digital Transformation -maisteriohjelmassa. Hän rakentaa parhaillaan kahta uutta kurssikokonaisuutta ohjelmaan. Tutkimusintressinsä hän puolestaan löytää vaivatta LUTin Trailblazers -strategiasta, joka linkittyy vahvasti YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin (Sustainable Development Goals, SDG).

"Pidän itseäni opiskelijalähtöisenä opettajana, niin luokassa kuin sen ulkopuolellakin. Odotan innolla maisteri- ja tohtoriopiskelijoiden opettamista, ehkä pääsen myöhemmin opettamaan myös kandiopiskelijoita", päättää Islam.

Tutustu tarkemmin tutkimusartikkeleihin, joihin kirjoituksessa on viittattu:

What drives unverified information sharing and cyberchondria during the COVID-19 pandemic? (European Journal of Information Systems)

Misinformation sharing and social media fatigue during COVID-19: An affordance and cognitive load perspective (Technological Forecasting and Social Change)

Unusual purchasing behavior during the early stages of the COVID-19 pandemic: The stimulus-organism-response approach (Journal of Retailing and Consumer Services)

Kuka: Najmul Islam, 37, perheeseen kuuluu vaimo ja kolme tytärtä.
Koulutus: Tekniikan tohtori (Information Systems, Turun yliopisto), diplomi-insinööri (Tampereen teknillinen yliopisto).
Työura: Apulaisprofessori (Assistant Professor in Digital Transformation, tenure track) LUT-yliopistossa (09/2020->), Post doc -/yliopistotutkija Turun yliopistossa (2012-2020), tutkimustehtävissä (Nokialla 2008-2010).
Mistä pidän eniten työssäni: Joustavuudesta työajoissa ja tutkimusaiheissa.

Lisätietoja (englanniksi):

Najmul Islam, apulaisprofessori, LUT-yliopisto, Najmul.islam@lut.fi

Lue seuraavaksi: