Koronatiedote LABin ja LUTin henkilökunnalle ja opiskelijoille 13.8.2021

Toiminta-alueidemme sairaanhoitopiirien, THL:n sekä opetus- ja kulttuuriministeriön mukaan korkeakoulujen lähiopetus voidaan toteuttaa turvallisesti myös nykytilanteessa. Lähiopetusta pidetään kansallisesti matalan riskin tilanteena verrattuna vapaa-ajan lähikontakteihin.

Aloitamme syyslukukauden koulutuksen 50 %:n täyttöasteella ja toteutamme lähiopetuksen väljästi priorisoiduille opiskelijaryhmille ja kursseille. Henkilökunta ja opiskelijat pääsevät kampukselle käyttämällä omaa kulkuavainta.

Tämänhetkisillä ilmaantuvuusluvuilla altistumistilanteet kampuksilla voivat olla mahdollisia. Altistumistilanteissa täysin rokotettua (viikko toisesta rokotteesta) ei enää aseteta karanteeniin.

Oma kynnyksemme kampussulkuihin on korkea mahdollisista yksittäisistä altistumisista huolimatta. Mikäli viranomaiset asettavat uusia rajoituksia, toimimme heidän ohjeidensa mukaisesti.

Alla kooste tärkeimmistä toimintaohjeistamme pienin päivityksin.

Tutustu myös koronaohjeisiimme:
LUT https://www.lut.fi/koronavirusohjeet-lut-yliopistossa
LAB https://elab.lab.fi/fi/koronaohjeet-suositukset

Koulutus syyslukukaudella 2021

LABin ja LUTin syyslukukauden ensimmäisinä kuukausina (1.8.–31.10.) kampusten tiloja käytetään 50 %:n täyttöasteella. Tavoitteemme on, että 1.11. lähtien kampuksilla toimitaan ilman tilankäyttörajoituksia.

Tavallisesti lähiopetuksena toteutettavat koulutukset pidetään 31.10. saakka hybridinä. Tämä tarkoittaa sitä, että jokaisessa koulutusohjelmassa on myös lähiopetusta syksyn aikana.

Uusien opiskelijoiden orientaatiot pidetään lukuvuoden alkaessa hybridimallilla: kampuskokoontumisten maksimihenkilömäärä on 50 henkilöä. Oleskelu tulee järjestää väljästi yli 2 metrin turvavälejä noudattaen.

Koulutuksen suunnitelmat on tehty seuraavin periaattein:

• Kampuksilla priorisoidaan LABin ensimmäisen ja toisen vuosikurssin opiskelijoiden sekä LUTin kandidaattivaiheen 1. ja 2. vuosikurssin ja maisterivaiheen aloittavien opiskelijoiden sekä toiminnallista, erityislaitteita vaativaa opetusta.
• Tilojen 50 %:n täyttöastetta sovelletaan kaikkeen lähiopetukseen (sekä ns. luento-opetus että toiminnallinen opetus; laboratoriot, simulaatiot, taitopajat tms).
• Lähiopetuksena pidettävien kurssien luento-opetus tallennetaan tai striimataan opettajan harkinnan mukaan vuoden 2021 loppuun saakka.

Paperitentit järjestetään 50 %:n täyttöasteella 1.8.–31.10. Suosittelemme vahvasti Exam-tilan hyödyntämistä 50 %: täyttöasteella ja Moodle-tenttejä tällä ajanjaksolla.

Järjestämme lähiopetuksen väljästi turvavälein. Toiminnallisessa lähiopetuksessa, laboratoriotyöskentelyssä ja kampuksella pidettävissä tenteissä tarjolla on myös FFP2-maskeja.

LUT ei järjestä valmistumistilaisuuksia elo–lokakuussa. Epidemiatilanteen niin salliessa järjestetään myöhemmin ylimääräinen valmistumistilaisuus. LABin seuraavasta, joulukuun tutkintojuhlasta tiedotetaan myöhemmin.

Lähiopetus on korkeakoulujen jatkuvaa toimintaa eikä siksi kuulu AVIn tilaisuuksia ja tapahtumia koskevien kokoontumisrajoitusten piiriin.

Etätyösuositus ja joustava työskentely

Joustava työskentely laajoin etätyömahdollisuuksin jatkuu kesälomakauden jälkeen. Suosittelemme etäpainotteista työskentelyä 31.10. saakka niille, joille se on työtehtävien osalta mahdollista.

Kampusten tiloja käytetään väljästi 50 %:n täyttöasteella 31.10. saakka. Siihen asti monitilatoimistoissa jatketaan kiinteiden työpisteiden käyttöä niin, että huoneen päivittäinen käyttöaste on enintään 50 %. Kyseisen tilan henkilöstön esimies vastaa käyttöasteen toteutumisesta tiiminsä jäsenten kanssa (esim. vuoroviikkokäytäntö tai muu sovittu toimintamalli).

Kaikkiin sisäisiin palavereihin järjestetään 31.10. saakka etäosallistumismahdollisuus. Neuvotteluhuoneiden käyttöön sovelletaan 50 %:n täyttöasteperiaatetta.

Työmatkat ja kansainvälinen liikkuvuus

Kotimaan työmatkustuksessa suosittelemme käyttämään harkintaa ja ottamaan huomioon alueelliset viranomaissuositukset (ml. henkilöstön kampusten välinen liikkuvuus). Laaja oman auton käyttömahdollisuus on voimassa toistaiseksi lokakuun loppuun saakka.

Suosittelemme vahvasti, että LABin ja LUTin henkilökunnan jäsenet suunnittelevat työmatkoja Suomen ulkopuolelle vasta kun heillä on kahden koronarokotteen antama suoja.

Kansainvälisessä matkustamisessa tulee käyttää harkintaa ja noudattaa Suomen ulkoministeriön matkustusohjeita.

Kansainväliseen työmatkustamiseen riittää oman esimiehen lupa eli palaamme normaaliin lupakäytäntöön.

Suosittelemme myös kansainvälisille vierailijoillemme kahden koronarokotteen suojaa ennen kampusvierailuja. Ulkomailta saapuvat tulevat kampuksille ja alueyksiköihin Suomen maahantulo-ohjeiden mukaisesti.

Tilaisuudet ja tapahtumat

Koska määräykset kampusten ja alueyksiköiden sairaanhoitopiireissä muuttuvat nopeasti, siirrymme noudattamaan yleisissä kokouksissa, tapahtumissa ja tilaisuuksissa sijaintipaikkakunnan kulloinkin voimassa olevia AVIn linjauksia.

Tilaisuudet ja tapahtumat järjestetään noudattamalla OKM:n ja THL:n ohjeita.

Kaikissa tilaisuuksissa osallistujien oma vastuu tapahtuman turvallisuudesta on merkittävä. Osallistujien tulee osaltaan huolehtia turvaetäisyyksistä ja saamiensa/annettujen koronaohjeiden noudattamisesta.

Jos tarvitset apua AVI:n ohjeiden tulkinnasta työssäsi, ota yhteyttä koronaryhmän vetäjä Liisa-Maija Sainioon.

Isompiin yli 50 henkilön sisäisiin tilaisuuksiin ja korkeakoulujen tiloissa järjestettäviin tapahtumiin tulee hakea lupa heti kun tilaisuutta aletaan suunnitella ja tilat on varattu, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen tilaisuutta. Ole yhteydessä tilapalveluihin: https://www.lyyti.fi/reg/tapahtumailmoitus_LUT_LAB

Hygieniaohjeiden noudattaminen kampuksilla jatkuu toistaiseksi

Kampuksilla toimiminen on turvallista, kun noudatamme yhteisiä pelisääntöjä ja toimimme vastuullisesti: tulemme kampuksille vain täysin terveinä, pidämme turvavälejä toisiimme sekä huolehdimme hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta.

LUTissa ja LABissa on vahva maskisuositus niille, jotka maskia voivat käyttää. Käyttöä suositellaan erityisesti helposti ruuhkautuvissa tiloissa kuten aula- ja käytävätiloissa, ravintoloiden ja kahviloiden jonoissa sekä kirjastossa.

Koska vielä ei tiedetä, miten herkästi täysin rokotettu voi tartuttaa tautia, kaikki kampusten hygieniaohjeet ja maskisuositus koskevat myös kahteen kertaan rokotettuja.