Koronavirustiedotus

LUT-yliopiston voimassa olevat koronaohjeet ja -suositukset

 

Seuraamme tilannetta aktiivisesti ja tarkennamme koronaohjeistustamme tarpeen mukaan. Tavoitteemme on jatkaa opiskelua ja työskentelyä mahdollisimman normaalisti, mutta samalla tehdä osamme koronaviruksen leviämisen hidastamiseksi viranomaisten suositusten mukaisesti.

Autamme viranomaisia altistuneiden jäljittämisessä. Koronaan varautumisen ja konkreettisten toimenpiteiden osalta pyydämme viranomaisia ottamaan yhteyttä LUTin ja LABin koronaryhmän vetäjä Liisa-Maija Sainioon (Liisa-Maija.Sainio@lut.fi, 040 515 4944).

Päivitetty 14.8.2020 klo 17.50 Lisätty tiedote LUTin ja LABin opiskelijoille ja henkilökunnalle:

Ohjeistukset 17.8. alkaen

Koulutuksen lukuvuoden aloitus LUT-yliopistossa ja LAB-ammattikorkeakoulussa
Uusi lukuvuosi käynnistyy koronatilanteen takia poikkeuksellisesti ja kampukset aukeavat erityisjärjestelyin. Kampuksien tilat (luokat, työtyötilat yms) ovat käytössä 50 %:n käyttöasteella.

Syksyn aloittavien opiskelijoiden orientaatiopäivät järjestetään kampuksilla. Välttääksemme suurten massojen kasaantumista yhteen paikkaan osa orientaatio-ohjelmasta järjestetään verkossa. Pienemmissä ryhmissä toteutettavat sessiot toteutetaan kampuksilla.

Luokkatiloissa on ohjeet tilan maksimikäyttömäärästä ja merkittynä paikat, jotka eivät ole käytössä.

Osa opetuksesta toteutetaan opintojaksokuvauksesta poiketen kokonaan etäopetuksena. Opetus, jossa tarvitaan laboratoriota ja muita erityisiä tiloja tai koneita ja laitteita, pyritään järjestämään kampuksella (samoin kun erilaiset työ- ja taitopajat).

Kunkin ensimmäisellä periodilla alkavan kurssin suoritusmuoto (lähi- vai monimuoto-opetus) kerrotaan kurssin Moodle-sivulla viimeistään sunnuntaina 30.8.

Opetustilojen 50 %:n käyttöasteen vuoksi kaikki opintojaksolle osallistuvat eivät välttämättä mahdu samaan luokkatilaan kerralla. Sen vuoksi opiskelijoille tarjotaan myös mahdollisuus seuranta opetusta verkon välityksellä. Tämä tarkoittaa, että kampuksilla tapahtuva luento-opetus live-striimataan tai tallennetaan.

Opiskelijan velvollisuutena on huolehtia siitä, että luokkatilan 50 %:n täyttöaste ei ylity. Tämä tarkoittaa sitä, että jos käytössä olevat tuolit on jo käytössä tunnin alkaessa, ylimääräiset opiskelijat poistuvat luokkatilasta.

Syksyn aikana Exam- ja salitenttejä järjestetään kampuksilla suunnitelmien mukaisesti huomioiden tilojen 50 %:n täyttöaste.

Pääsääntöisesti kampuksella ei vaadita maskin käyttöä. Niissä opetustilanteissa, joissa turvavälejä ei voida noudattaa, opettajien ja opiskelijoiden tulee kuitenkin käyttää maskia. Näihin tilanteisiin korkeakoulut tarjoavat maskit myös opiskelijoille. Opiskelijoita tiedotetaan mahdollisesta maskin käytöstä opintojaksokohtaisesti.

Opiskelijapalvelut toimivat pääsääntöisesti sähköisinä palveluina. Huomioi kampuksilla opiskelijapalveluiden rajalliset asiakasmäärät.

Ravintoloiden käyttö
Lounasaikaan ravintoloissa tulee olemaan ruuhkia. Siksi keskipäivän ruuhkahuippua (11.30–12.30) toivotaan välttävän. Oma ruokailu kannattaakin sijoittaa joko ennen keskipäivän ruuhkapiikkiä tai sen jälkeen. Muistathan jonottaessasi turvavälit.

On myös toivottavaa hyödyntää kampusten kaikkia ravintoloita ja niiden take away -tarjontaa, jotta ihmismassat jakautuisivat tasaisemmin.

Kampuksen turvallisuuskäytännöt
Kun palaat ulkomailta Suomeen (työ- tai lomamatkalta) tai saavut Suomeen työskentelemään tai opiskelemaan, voit tulla kampukselle vasta 10 päivän varoajan jälkeen. Nämä 10 päivää lasketaan Suomeen tulopäivästä. Tämän 10 päivän ajan työskentelet tai opiskelet etänä. Varoaika koskee saapumista kaikista maista.

Meidän kaikkien vastuulla on noudattaa turvavälejä, huolehtia käsihygieniasta, luokkien kapasiteettirajoituksia ja ulkomailta tulon jälkeistä kahden viikon varoaikaa ennen kampuksille tuloa. Yhdessä voimme tehdä kampuksesta turvallisen paikan opiskella ja työskennellä.

Kampusten aukiolo opiskelijoille
Lappeenrannan ja Lahden kampukset ovat auki opiskelijoille sähköisellä avaimella arkisin 7.30–21.00. Viikonloppuisin tilat ovat opiskelijoilta kiinni.

Tiedekirjaston toiminta kampuksilla
Tiedekirjaston asiakaspalvelu on avoinna 17.8. alkaen ma, ke ja pe klo 10.00–14.00. Maanantaista 24.8. alkaen asiakkaita palvellaan ma–pe kello 10.00–14.00.

Kirjasto on opiskelijoiden käytössä omatoimisesti myös kampuksen aukioloaikoina. Henkilökunta pääsee kirjastoon sähköisellä avaimellaan aukioloaikojenkin ulkopuolella.

Tilan istumapaikkamäärää on rajoitettu.

Kirjastokohtaiset aukioloajat löydät täältä: https://www.lut.fi/kirjasto/aukiolo-ja-palveluajat
Jos sinulla on kysyttävää, otathan yhteyttä asiakaspalveluun kirjasto.lappeenranta@lut.fi ja kirjasto.lahti@lut.fi.

Vapaa-ajan toiminta kampuksilla
Kampusten avautuessa myös vapaa-ajan toiminta on taas mahdollista. Kaikessa vapaa-ajan kerho- ja liikuntatoiminnassa noudatetaan tilojen käytössä 50 %:n täyttöasteperiaatetta.

Toiminnasta vastaavien on tiedotettava tilojen hygieniaohjeista ja huolehdittava jäljitettävyydestä valitsemallaan tavalla. Mikäli 50 %:n täyttöasteperiaatetta ja hygieniaohjeita ei noudateta, vapaa-ajan tilat suljetaan. Toimijat tiedottavat kävijöitä itse tarkemmin toiminnan käytännöistä.

Päivitetty 7.8.2020 klo 15.45 Lisätty tiedote LUTin ja LABin opiskelijoille ja henkilökunnalle:

Epidemiatilanne Suomessa on kuluneen viikon aikana huonontunut. Koska tavoitteemme on pitää kampuksemme turvallisesti auki, tästä päivästä lähtien ovat voimassa alla olevat lisäohjeet:

Kun palaat ulkomailta Suomeen (työ- tai lomamatkalta) tai saavut Suomeen työskentelemään tai opiskelemaan, voit tulla kampukselle vasta 10 päivän varoajan jälkeen. Nämä 10 päivää lasketaan Suomeen tulopäivästä.

Tämän 10 päivän ajan työskentelet tai opiskelet etänä. Varoaika koskee saapumista kaikista maista.

Mikäli etätöiden tekeminen ei ole mahdollista, henkilökunta voi käyttää tähän vuosilomapäiviä ja/tai saldovapaita tai vapaajaksoja. Olethan asiasta yhteydessä myös esimieheesi.

LAB-opiskelijoiden tulee tehdä poissaolostaan ilmoitus studentservices@lab.fi. LUT-opiskelijat laittavat poissaolotiedon osoitteeseen opinto@lut.fi.

Otathan tämän säännön huomioon syksyä suunnitellessasi niin työ- kuin vapaa-ajan matkustamisen osalta.

Kampusten ulkopuolella toimitaan Suomen matkustusohjeiden ja suositeltujen omaehtoisten tai lääkärin määräämien karanteeniohjeiden mukaisesti.

Päivitetty 31.7.2020 klo 19.10 Lisätty tiedote LUTin ja LABin opiskelijoille ja henkilökunnalle

Syksyn toiminta kampuksilla

Suomen hallitus on purkanut kesän aikana asteittain yhteiskunnan toiminnan rajoituksia koronaepidemian rauhoittuessa. Vaikka Suomessa tilanne on tällä hetkellä hyvä, globaalisti pandemia on huolestuttavassa vaiheessa. Siksi meiltä kaikilta edellytetään edelleen valppautta ja vastuullista yhteistyötä.

LUT ja LAB avaavat kampukset opiskelijoille maanantaina 17.8.

Samaan päivään mennessä yksiköiden johtajat sopivat joustavista työntekokäytännöistä tiimiensä ja työntekijöidensä kanssa. Siihen saakka henkilökunnan työskentely tapahtuu ennen kesälomia annettujen periaatteiden mukaisesti.

Jotta pystymme tarvittaessa jäljittämään koronalle altistuneita henkilöitä, opiskelijoiden ja työntekijöiden tulee käyttää aina sisään tullessaan sähköistä avaintaan.

Kampuksille paluu on turvallista, kun noudatamme yhteisiä pelisääntöjä ja toimimme vastuullisesti: tulemme kampuksille vain täysin terveinä, pidämme turvavälejä toisiimme sekä huolehdimme hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta.

Jatkamme tehostettua siivousta yhteisesti käytössä olevissa tiloissamme (mm. aulat, wc-tilat, ravintolat ja kahvilat).

Koronatilanteen kehittyminen on meillä jatkuvasti seurannassa, ja meillä on valmius toimintamallien nopeaankin muuttamiseen tilanteen niin vaatiessa.

Epäillessäsi saaneesi koronavirustartunnan, olethan yhteydessä terveydenhuollon ammattilaisiin: https://intranet.lut.fi/Lists/Ilmoitukset/DispForm.aspx?ID=3399

Pidäthän kampuksella liikkuessasi osaltasi huolta turvaväleistä käytävillä ja aulatiloissa, tauko- sekä oleskelutiloissa.


Koulutuksen toimintamallit

Uusien opiskelijoiden orientaatiopäivät toteutetaan kampuksilla.

Luokkatilojen täyttökapasiteetissa noudatetaan opetuksen ja tenttien osalta lähtökohtaisesti 50–70 %:n periaatetta.

Tavoitteenamme on mahdollistaa turvallinen lähiopetus etenkin niillä kursseilla, joissa se on oppimisen kannalta välttämätöntä. Siksi suurimmat massakurssit toteutetaan mahdollisuuksien mukaan verkko-opetuksena.

Muilla kursseilla sovelletaan lähi- ja etäopetusta yhdistävää hybridiopetusta ja monimuoto-oppimista. Kunkin kurssin tarkemmat toteutustavat ilmoitetaan maanantaihin 17.8. mennessä Moodlessa.

Kampuksen vapaa-aikaan liittyvien aktiviteettien ja palveluiden käytöstä tiedotamme niin ikään 17.8.

LUTin ja LABin opiskelijavaihtotoimintaa toteutetaan Suomen ulkoministeriön suositusten ja vastaanottavien korkeakoulujen ohjeiden mukaisesti.

Oleskeluluvan saaneet kansainväliset tutkinto-opiskelijat ovat tervetulleita opiskelemaan kampuksille. Maahan tullaan Suomen ulkoministeriön ohjeiden ja mahdollisten karanteenisuositusten mukaisesti. Tällä hetkellä näyttää siltä, että kansainvälisen liikkuvuuden määrät ovat merkittävästi normaalia pienempiä syksyn 2020 osalta.

Opiskelijoiden ja henkilökunnan tarvitsemat lähipalvelut ovat käytössä 17.8. lähtien. Palvelutilanteissa tarjoamme henkilökunnan käyttöön muovivisiirit (esim. IT Helpdesk, kirjasto, opintopalvelut).

Kirurgisia suu-nenäsuojaimia suositellaan henkilökunnalle ja opiskelijoille tilanteisiin, joissa turvavälien pitäminen ei ole mahdollista. Opetushenkilökuntaa informoidaan erikseen suojaimien saatavuudesta.

Kirjastot aukeavat maanantaina 17.8. Tarkemmat ohjeet kirjastotilojen turvalliseen käyttöön annetaan erikseen.

Korkeakoulujen tiloissa järjestettävistä tapahtumista ja tilaisuuksista tulee tehdä ilmoitus viimeistään kaksi viikkoa ennen tapahtumaa. Ilmoitus edellytetään tapahtumista, jonne ollaan kutsumassa ulkopuolisia osallistujia. Myös väitöstilaisuudet katsotaan tällaisiksi tilaisuuksiksi. Oleellista on varmistaa jo tapahtuman suunnitteluvaiheessa, että tapahtuma voidaan toteuttaa turvallisesti. Tarkennamme ohjeistusta 17.8. mennessä, mikäli sinulla on jo elokuun aikana vastaava tapahtuma, ota yhteyttä mika.sipi@lut.fi.  Sisäiset, normaaliin korkeakouluarkeen liittyvät tapahtumat (kuten opintojaksoihin liittyvät tavanomaiset seminaarit yms.) eivät edellytä ilmoituksen tekemistä.

LUT Buffet ja Street Café avautuvat 3.8.2020. Ravintola Skinnarila avautuu 24.8.. Palveluajat ja lounaslistat löytyvät Kampusravintoloiden nettisivuilta.
Vapaa pysäköinti korkeakoulujen eParking-pysäköintialueilla Skinnarilassa ja Mukkulankadulla jatkuu elokuun loppuun asti.


Henkilökunnan työskentely kampuksilla

LUT-korkeakouluissa annettu etätyösuositus päättyy heinäkuun lopussa.

Kokemuksemme organisaation suoriutumisesta etämoodissa ovat olleet erinomaisia. Toisaalta jatkuvassa etätyössä vuorovaikutus, toisilta oppiminen ja uuden ideointi voivat olla haasteellista. Kohtaamisiakin muiden kanssa tarvitaan. Myös tiettyjen työtehtävien suorittaminen edellyttää läsnäoloa kampuksella. Siksi työskentelemme vuoden 2020 loppuun saakka joustavasti seuraavin periaattein:

Yksiköiden johtajat sopivat yksikkönsä sisällä (tarvittaessa lähiesimiehille delegoiden) työtehtävät ja työn tavoitteet huomioon ottaen, milloin työntekijät hoitavat tehtäviään lähtökohtaisesti kampukselta käsin.

Käytännöt sovitaan yksiköissä 17.8. mennessä. Siihen saakka töitä voi tehdä joustavasti ennen kesälomia sovituin toimintamallein. Kaikkiin sisäisiin palavereihin järjestetään syksyn 2020 aikana myös etäosallistumismahdollisuus ja lähikokoukset tulee järjestää riittävän väljissä tiloissa. Neuvotteluhuoneiden käytössä sovelletaan 50 %:n täyttöasteperiaatetta.

Esimiehellä on oikeus edellyttää työn tekemistä työpaikalla, kun siihen on hyvät perusteet. Riskiryhmään kuuluvien työntekijöiden tulee ottaa yhteys työterveyteen ja saada sieltä lausunto kampuksella työskentelyyn.

Varmistaaksemme turvallisen työskentelyn jatkamme viikkotason henkilöseurantaa laboratoriotoiminnan ja monitilatoimistotyön osalta. Laboratoriotoiminnan seurannasta vastaa dekaani tai yksikön johtaja.

Monitilatoimistoissa otetaan käyttöön kiinteät työpisteet, ja päivittäiset huoneiden käyttöasteet saavat olla enintään 50 prosenttia. Kyseisen tilan henkilöstön esimies vastaa käyttöasteen toteutumisesta tiiminsä jäsenten kanssa keskustellen (esim. vuoroviikkokäytäntö tai muu sovittu toimintamalli).

Mikäli kutsut kampukselle ulkopuolisia vieraita, vastuullasi on varmistaa vierailun turvallisuus sekä itsesi, vieraidesi että muiden kampuksella työskentelevien osalta. Muistathan kirjata kaikkien vieraiden nimet ja sähköpostiosoitetiedot myöhempää jäljitettävyyttä varten.

Henkilökunnan ulkomaanmatkoihin ja ulkomailla työskentelyyn tulee pyytää lupa dekaanilta tai yksikönjohtajalta. Matkavaraukset tehdään peruutuskelpoisin lipuin sopimusmatkatoimiston kautta. Varauksissa noudatetaan Suomen ja kohdemaan matkustusmääräyksiä ja mahdollisia karanteenisuosituksia.

Henkilökunnan työmatkustaminen Suomessa tapahtuu kansallisia turvallisuus- ja hygieniaohjeita noudattaen lähiesimiehen luvalla. Kampusten väliseen liikkuvuuteen ei tarvita esimiehen lupaa.
 

Päivitetty 29.5.2020 klo 10.20 Lisätty tiedote LUTin opiskelijoille ja henkilökunnalle

Varautuminen syksyyn 2020

Odotettu Suomen kesä on koittanut, ja kesälomakausi tuo meille kohta ansaitut vapaat tiukan ja poikkeuksellisen koronaviruksen värittämän kevään jälkeen. Suomessa ja Euroopassa ollaan nyt vaiheessa, jossa rajoituksia höllennetään asteittain ja sen vaikutuksia seurataan tiukasti. Vaikka epidemiatilanne Suomessa on nyt laantumassa, toimivaa rokotetta tai hyvää hoitoa ei vielä ole kehitetty. Uudet epidemia-aallot ovat mahdollisia, eikä kukaan tiedä, millainen epidemiatilanne on elo–syyskuussa.

Toivomme kaikki, että syyskausi alkaisi normaalisti toimivilla kampuksilla. Siltä varalta, että epidemiatilanne pahenisi uudelleen ja paikallisia tai kansallisia rajoituksia tulisi, meidän kannattaa varautua tilanteeseen osittain jo nyt.

Käytännössä tämä tarkoittaa, että syyskauden osalta korkeakoulutoiminnalle on kolme skenaariota: toimimme kampuksilla normaalisti, toimimme kampuksilla pienryhmämoodissa tietyt toiminnot priorisoiden tai kampuksemme ovat suljettuina maalis–toukokuun 2020 tapaan. Tarkkailemme epidemiatilanteen kehittymistä ja viranomaisten ohjeistuksia nyt alkukesän ja maanantaihin 3.8. mennessä linjaamme sekä tiedotamme sähköpostilla, millä toimintamallilla syyskauden toiminta kampuksilla käynnistyy.

Koronaryhmä on päättänyt eri keskustelujen perusteella varautua syksyyn seuraavasti:

Syyslukukauden koulutuksen osalta tehdään priorisointisuunnitelmat koulutuksen vararehtorin johdolla, mikäli meille tulee epidemian vuoksi rajoite toimia pienemmillä opiskelijamäärillä. Näiden koulutusten suunnitelmien pohjalta mietitään vaikutukset kampusten tilajärjestelyihin kampuksista vastaavien johdolla.

LUT priorisoi tarvittaessa uusien opiskelijoiden orientaatiota eli takaamme heille mahdollisuuden hyvään starttiin opintojensa parissa. Lisäksi panostamme siihen, että tenttien järjestäminen ja keskeisten laboratoriotöiden suorittaminen tehdään keväällä saatujen kokemusten perusteella tarkoituksenmukaisesti. Pyrimme myös mahdollistamaan erityisohjelmistojen käytön yliopiston tiloissa. Panostamme siihen, ettei kenenkään valmistuminen hidastu poikkeustilanteen takia.

Syksyn saapuvien ja lähtevien vaihto-opiskelijoiden syksyyn valmistautuminen etenee normaalisti. Jos matkustaminen on mahdollista ja kampukset ovat auki, vaihto-opiskelu ja kv-harjoittelu toteutetaan suunnitelmien mukaisesti. Jos syksylle tulee rajoituksia joko Suomessa tai kohdemaissa viranomaisten toimesta, niistä informoidaan vaihtoon lähtijöitä ja Suomeen saapujia välittömästi.

Dekaanit tekevät schoolien tutkimukseen liittyvät priorisointisuunnitelmat. Suunnitelmat koskevat erityisesti laboratoriotoimintaa.

Henkilöstön tukemisen suunnitelmassa hyödynnämme sekä tämän kevään kokemuksia että syötteitä pääluottamusmiehiltä, luottamusvaltuutetulta sekä työsuojeluvaltuutetuilta. Ergonomia, viestintä, lähiesimiestyö sekä hyvinvoinnin tukeminen ovat erityisroolissa, mikäli rajoitukset tulevat uudelleen voimaan.

Yksi varautumisen teemoistamme on myös opiskelijoiden ja henkilöstön mahdollinen jäljitettävyys kampuksilla. Tämä tarve saattaa realisoitua, mikäli yhteisössämme havaitaan syksyllä virusesiintymiä. Tämän osalta odotamme, saadaanko Suomessa käyttöön kansallinen sovellus. Mikäli näin ei tapahdu, mietimme miten voimme tarvittaessa auttaa viranomaisia jäljittämisessä yksilön tietosuoja huomioon ottaen.

Tuotamme myös korkeakoulupalveluiden LUT Oivallus -tiimin kanssa etätoteutuksia strategisesti kriittisiin toimintoihimme kuten uusien opiskelijoiden orientaatioihin, suurempiin projektiseminaareihin sekä kansainvälisiin akkreditointivierailuihin.
 

Päivitetty 14.5.2020 klo 9.05. Lisätty tiedote LUTin ja LABin henkilökunnalle:

Matkustussuositukset 14.5. alkaen
Suomesta ulkomaille

Suosittelemme työmatkustamisen välttämistä 31.7. asti. Tarvittaessa dekaani, yksikönjohtaja tai palvelujohtaja antavat erillisluvan.  Sekä kotimaan että ulkomaan työmatkoihin tulee hakea lupa etukäteen.

Kotimaan työmatkoihin lupa pyydetään sähköpostitse edellä mainituilta henkilöiltä ja ulkomaan matkoja koskeva matkapyyntö tehdään SAP Travel -matkahallintajärjestelmässä ja lähetetään hyväksyttäväksi em. henkilöille.

Ulkomaille työmatkustusta suunniteltaessa on syytä muistaa, että 14 päivän karanteeri koskee todennäköisesti sekä matkustusmaata että palattaessa kotimaahan. Muista matkaa suunnitellessasi tarkistaa ulkoministeriön matkustusohjeet sekä terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjeet.

Ulkomailta Suomeen
Rajavartiolaitoksen ohjeistuksen mukaan EU:n sisärajoilla sallitaan 14.5.2020 alkaen paluuliikenne Suomeen, paluuliikenne muihin EU- ja Schengen-valtioihin tai niiden kautta, työmatkaliikenne ja muu välttämätön liikenne. Työmatkaliikenteeseen Rajavartiolaitos tulkitsee sisältyvän uusien työsuhteeseen perustuvien EU-kansalaisten maahan tulon.

Ulkorajoilla sallitaan 14.5.2020 alkaen paluuliikenne Suomeen, paluuliikenne muihin EU- ja Schengen-valtioihin tai niiden kautta, kolmannen maan kansalaisen maasta poistuminen ja muu välttämätön liikenne. Lisäksi Suomen myöntämällä oleskeluluvalla ensimmäistä kertaa maahan saapuvan kolmannen maan kansalaisen maahantulo sallitaan 1.5.2020 alkaen. Joten myös EU:n ulkopuolelta rekrytoitu uusi työntekijä pääsee maahan, jos hänellä on oleskelulupa kunnossa.

Uusien työntekijöiden on syytä varautua maahan tulessa rajatarkastuksessa esittämään työsopimus, työnantajan ns. kutsukirje (sisältäen tiedot minne henkilö on tulossa ja mitä tekemään) sekä Liite 1  'Entry under emergency conditions during the COVID-19 pandemic'.

Kevään aikana rekrytoitujen työntekijöiden maahantuloon EU:n ulkopuolelta on odotettavissa viivästymisiä. Suomen edustustot keskeyttivät viisumi- ja oleskelulupahakemusten vastaanoton ja käsittelyn 19.3.2020. Toistaiseksi ei ole tietoa, koska hakemuksia aletaan taas vastaanottaa. Jos rekrytoitu uusi työntekijä ei ehtinyt saada hakemustaan prosessiin ulkomailla ennen 19.3., viisumin tai oleskeluluvan saanti tulee kestämään tavanomaista pitempää. Tutkijan oleskeluluvan saa yleensä 1–2 kuukaudessa, mutta nyt odotettavissa voi olla kuukausien viivästys.

Suomeen saapuvien uusien työntekijöiden tai ulkomailta Suomeen palaavien työntekijöiden tulee pysyä karanteenia vastaavissa olosuhteissa 14 päivän ajan. Matkustamiseen lentokentältä asuinpaikkaan on käytettävä muuta kuin julkista liikennettä, esim. yksityisautoa tai taksia. Uudet työntekijät eivät voi myöskään hoitaa viranomaisasioita kuten asioimista verotoimistossa, ensimmäisten kahden viikon aikana.

Suomessa oleskeluluvalla olevat

LUTin kansainväliset tutkijat, joiden oleskelulupa on umpeutumassa, voivat hakea jatkolupaa normaalisti sähköisesti Maahanmuuttoviraston EnterFinland-palvelussa. Kun jatkolupa on laitettu vireille ennen vanhan luvan umpeutumista, tutkija voi oleskella laillisesti Suomessa ja jatkaa työntekoa vanhan luvan ehdoin.

Myös jatkolupien käsittelyajat ovat pitkittyneet maahanmuuttovirastossa. Aikoja tunnistautumiskäyntiin viraston palvelupisteelle saa varattua tällä hetkellä vasta heinäkuulle. Jatkoluvan saamisen pitkittyminen vaikeuttaa lähinnä maasta poistumista, esimerkiksi, jos tutkija haluaisi kesän aikana päästä käymään kotimaassaan tai tiedossa on työmatka ulkomaille.

 

Päivitetty 13.5.2020 klo 8.30. Päivitys kysymykseen 20. Koulutuksen Q&A-sisällössä alempana artikkelissa.

Päivitetty 8.5.2020 klo 13.15. Lisätty tiedote LUTin ja LABin opiskelijoille, päivitetty Koulutuksen Q&A-sisältöä alempana artikkelissa:

Toiminta kampuksilla 14.5. alkaen
Aluehallintoviraston (AVI) määräys korkeakoulujen sulkemisesta päättyy 13.5. Opiskelijoiden osalta kampus on edelleen suljettu 31.7 saakka. Myös korkeakoulujen henkilökunnalle suositellaan etätyöskentelyä 31.7. saakka. Sairaana tai hengitystieoireisena ei saa tulla kampuksille.

LUTin ja LABin kampusten toiminnassa keskitytään nyt kahteen asiaan: mahdollisimman turvallisen ja riittävän väljän työskentely-ympäristön turvaamiseen sekä henkilöiden jäljitettävyyteen viranomaisten auttamiseksi, mikäli tartuntoja tai altistuksia kampuksilla työskentelevien osalta ilmenee.

Noudatamme kaikessa toiminnassamme Suomen hallituksen antamia henkilörajoituksia:

Nykyistä 10 henkilön kokoontumisrajoitusta noudatetaan 31.5. saakka.
50 hengen rajoitus astuu voimaan 1.6. alkaen ja on voimassa toistaiseksi.

Jatkamme opiskelijoiden osalta nykyistä kulkulupakäytäntöä annettuja henkilörajoituksia noudattaen. Koulutuksen vararehtorit voivat myöntää kulkuluvan yksittäisille opiskelijoille tai pienryhmille, joilla on joko valmistumiseen tai opintojen etenemiseen liittyvä perusteltu tarve kampuksella vierailuun tai työskentelyyn. Selvitämme mahdollisuuksia avata yksittäisiä mikroluokkia 1.6. alkaen opiskelijoiden käyttöön.

Kirjojen lainaustoiminta käynnistyy 14.5. alkaen siten, että kirjavarauspyynnön voi tehdä kirjastoon sähköisesti. Kirja noudetaan sovittuna aikana kampukselta. Tarkemmat ohjeet löytyvät kirjaston verkkosivuilta.

Kampusten linjastoravintolat ovat suljettuna Suomen hallituksen päätöksellä 31.5. saakka. Seuraamme viranomaismääräyksiä ja selvitämme mahdollisia ratkaisuja ruokailupalveluiden toteuttamiseen.

Kampusten kuntosalit ja liikuntatilat pidetään suljettuina 31.7. saakka.

 

Päivitetty 6.5.2020 klo 16.20. Lisätty tiedote Lutin ja LABin henkilöstölle:

Toiminta kampuksilla 14.5. alkaen

Kampuksille voi palata työskentelemään 14.5. alkaen esimiehen luvalla, kun aluehallintoviraston määräys korkeakoulujen sulkemisesta päättyy. Koronaepidemia kuitenkin jatkuu ja epidemiatilanteen kansallisen tai paikallisen etenemisen perusteella uusia rajoituksia korkeakoulujen toimintaan voi tulla jatkossakin.

Etätyösuositus on voimassa 31.7. saakka. Sairaana tai hengitystieoireisena ei saa tulla kampuksille.

LUTin ja LABin kampusten toiminnassa keskitytään nyt kahteen asiaan: mahdollisimman turvallisen ja riittävän väljän työskentely-ympäristön turvaamiseen henkilökunnalle sekä henkilöiden jäljitettävyyteen viranomaisten auttamiseksi, mikäli tartuntoja tai altistuksia kampuksilla työskentelevien osalta ilmenee.

Rajatuissa sisätiloissa (esim. monitilatoimistot ja laboratoriot) sovellamme 31.5. saakka enintään 10 hengen henkilörajoitusta. 1.6. alkaen henkilörajoitus on 50 henkeä.

Kampustilojen tehostettua siivousta jatketaan. Kampuksilta löytyy myös käsien desinfiointipisteitä.

Työskentelytiloissa on tärkeä huolehtia riittävästä väljyydestä erityisesti monitilatoimistoissa ja laboratorioissa. Kampusten käytävillä ja aulatiloissa toimimme samoin kuin esimerkiksi ruokakaupoissa eli pidämme turvavälejä, yskimme hihaan ja vältämme turhaa oleilua. Muutenkin kampukselle tullaan lähtökohtaisesti työskentelemään omalla työpisteellä.

Päivitetty 5.5.2020 klo 10 
lisätty tiedote,. Päivitetty 29.5.2020 alla tiedotteen ohjetta riskiryhmiin kuuluville

Aluehallintoviraston määräys korkeakoulujen sulkemisesta päättyy – uudet ohjeet kampuksilla toimimisesta 14.5. alkaen

Aluehallintoviraston (AVI) määräys korkeakoulujen sulkemisesta päättyy 13.5. Tämä mahdollistaa henkilökunnan osittaisen palaamisen kampuksille turvallisuus- ja hygieniaohjeita noudattaen. Opiskelijoiden osalta kampus on edelleen suljettu 31.7 saakka.

Noudatamme kaikessa toiminnassamme Suomen hallituksen antamia henkilörajoituksia:

Nykyistä 10 henkilön kokoontumisrajoitusta noudatetaan 31.5. saakka.

50 hengen rajoitus astuu voimaan 1.6. alkaen ja on voimassa toistaiseksi.

Korkeakoulujen henkilökunnan etätyöskentelyä suositellaan 31.7. saakka. Ne työntekijät, jotka tarvitsevat kampuksilla olevia laitteita tai tiloja työtehtävien sujumiseksi, voivat 14.5. alkaen työskennellä kampuksilla esimiehensä luvalla. Tällä varmistamme, että noudatamme annettuja henkilörajoituksia.

Työtä kampuksilla tehdään THL:n hygieniaohjeita ja turvavälejä noudattaen. Suosittelemme, että sisäiset kokoukset ja palaverit hoidetaan etätyövälineitä käyttäen 31.7. saakka.

Päivitetty 29.5.2020 ohjetta riskiryhmiin kuuluville:

Jos sinun on työskenneltävä kampuksella ja epäilet kuuluvasi riskiryhmään, ota yhteys työterveyteen. Varaa itsellesi joko soittoaika tai 20 minuutin (etä)vastaanottoaika työterveyslääkäriltä.

Kampuksilla työskennellään lähtökohtaisesti omalla työpisteellä, ellei työn tekeminen muuta vaadi. Lahden kampuksella LABin työntekijät ottavat käyttöön vakituisen työpisteen työskentelyhygienian turvaamiseksi.

Koulutuksen osalta olemme jo aiemmin linjanneet, että kevätlukukausi viedään loppuun etänä 31.7. saakka. Kampus on opiskelijoilta suljettu. Jatkamme opiskelijoiden osalta nykyistä kulkulupakäytäntöä annettuja henkilörajoituksia noudattaen. Koulutuksen vararehtorit voivat myöntää kulkuluvan yksittäisille opiskelijoille tai pienryhmille, joilla on joko valmistumiseen tai opintojen etenemiseen liittyvä perusteltu tarve kampuksella vierailuun tai työskentelyyn.

Kirjastotoimintaa avaamme 14.5. siten, että kirjavarauspyynnön voi tehdä kirjastoon sähköisesti. Kirja noudetaan sovittuna aikana kampukselta.

Kampusten linjastoravintolat ovat suljettuna Suomen hallituksen päätöksellä 31.5. saakka. Seuraamme viranomaismääräyksiä ja selvitämme mahdollisia ratkaisuja ruokailupalveluiden toteuttamiseen.

Matkustamista ulkomaille ei toistaiseksi suositella, ja ulkoministeriön matkustusohjetta jatketaan tältä osin. Sisäministeriö laatii tarkemman ohjeistuksen rajaliikenteen asteittaisesta avaamisesta.

Annamme tarkemmat ohjeet kampuksilla työskentelystä, alle 50 henkilön tilaisuuksista (esim. väitöstilaisuudet) sekä kirjojen lainaustoiminnasta tällä viikolla (vko 19).

Päivitetty 30.4.2020 klo 10.10

Lisätty linkki uutiseen Yliopistot ovat päättäneet kevään opiskelijavalintojen muutoksesta

Päivitetty 23.4.2020 klo 16.30

Koulutus jatkaa kevätlukukauden loppuun etäopetuksena

LUT-yliopisto ja LAB-ammattikorkeakoulu jatkavat koulutuksen osalta kevätlukukauden loppuun etämoodissa. Kaikki loppukevään tentit ja kurssit toteutetaan etäopiskeluna.

Myös LUT Summer School perutaan tältä vuodelta. LUT ja LAB ovat kuitenkin lisänneet merkittävästi muuta kesän opiskelutarjontaansa. Kesälle on tarjolla laaja valikoima erilaisia luentoja, kirja- ja verkkotenttejä sekä verkkokursseja. Kesän aikana voi tehdä myös tutkintoihin kuuluvia opinnäytteitä ja projektitöitä.

Tutustu LUTin verkko-opintoihin täällä:

https://uni.lut.fi/kesaopetus;jsessionid=C6F854A7BC6203167FB13C3EC69105EC.lutuni1

Ja LABin verkko-opintoihin täällä:

https://lab.fi/fi/koulutus/avoinamk/opintotarjonta

Myös muilla yliopistoilla on maksuttomia avoimen yliopiston opintoja toisten yliopistojen tutkinto-opiskelijoille. Niihin pääset tutustumaan täältä: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/avoimet-yliopistot

Campusonline.fi on Suomen ammattikorkeakoulujen yhteinen digitaalinen opintotarjontaportaali. Voit valita maksuttomasti opintoja toisesta ammattikorkeakoulusta ja sisällyttää ne omaan tutkintoosi: https://campusonline.fi/


Päivitetty 9.4.2020 klo 12

Lisätty linkki uutiseen kevään ja kesän 2020 valintakokeista.

Päivitetty 30.3.2020 klo 16.15

LUT-yliopistolla ei järjestetä kevään tai kesän aikana valmistujaistilaisuuksia. Kevään ja kesän aikana valmistuville opiskelijoille toimitetaan postitse tutkintotodistus.
 

Päivitetty 27.3.2020 klo 16.00

Lisätty linkki rehtori Saksan kirjoitukseen: 

Strategiamme kovat ytimet ovat entistäkin kuumempaa hottia

Olemme pian parin viikon ajan tehneet todella ammattimaisesti töitä pääosin etänä. Tästä kiitos ihan jokaiselle meistä. Luttimaista luovuutta on tarvittu useampaan kertaan: olipa kyse sitten tutkimuksesta, etäopetuksesta ja -oppimisesta, zoomeista, teamseista sekä tietenkin normielämän sovittamisesta tähän härdelliin. 
Lue koko kirjoitus
 

Päivitetty 25.3.2020 klo 17.00

Peruutus kestävän liiketoiminnan Mind Tomorrow -strategiaseminaariin.

Lahden kampuksella 5.5.2020 järjestettäväksi suunniteltu Mind Tomorrow! -seminaari on peruttu vallitsevan koronatilanteen takia. Tilanteen selkiydyttyä ilmoittamme mahdollisesta uudesta seminaariajankohdasta.

 

Koulutuksen Q&A 

Päivitetty 1.4.2020, korvattu aiemmin tässä artikkelissa ollut asiaa koskevan sisältö.
Päivitetty 7.4.2020 klo 10.05: kysymys 20. Matkustuskielto on voimassa 13.5.2020 saakka.
Päivitetty 23.4.2020 klo 16.30: kysymys 2. Koulutus jatkaa kevätlukukauden loppuun etäopetuksena. LUT Summer School peruttu.
Päivitetty 8.5.2020 klo 13.30: päivityksiä toimintaan kampuksella 14.5. alkaen, kysymykset 2, 3 ja 18.

Päivitetty 13.5.2020 klo 8.30 kysymys 20. Matkustamista ulkomaille tai kotimaassa ei suositella.

 
Q&A täydentyy tilanteen kehittymisen myötä
 
1. Koulutus siirtyy etäopetukseen. Mitä se tarkoittaa?
Kaikki luennot ja muut opetustapahtumat, jotka voidaan siirtää verkkototeutukseen, siirretään. Kampukset on koulutustoiminnan osalta suljettu. Kampuksilla voi kuitenkin toteutua tenttejä, laboratoriotöitä ja muita kampuksella läsnäoloa vaativia koulutustapahtumia, jos toteutus on valmis-tumisen kannalta erittäin oleellinen. Päätöksen toteutuksesta tekee koulutusvararehtori osaamispäällikön (LAB) tai koulutusohjelmavastaavan (LUT) esityksestä. Kampuksella tapahtuvat koulutustapahtumat ovat pienryhmä (enintään 10 henkilöä) tai yksilötapaamisia.
 
2. Kuinka kauan poikkeusjärjestely pääosin opiskelun osalta jatkuu?
Järjestely on voimassa 13.5.2020 asti. LUT ja LAB seuraavat tilanteen kehitystä ja terveydenhuollon ammattilaisten suosituksia. 


Päivitetty 23.4.2020 klo 16.30

Koulutus jatkaa kevätlukukauden loppuun etäopetuksena

LUT-yliopisto ja LAB-ammattikorkeakoulu jatkavat koulutuksen osalta kevätlukukauden loppuun etämoodissa. Kaikki loppukevään tentit ja kurssit toteutetaan etäopiskeluna.

Myös LUT Summer School perutaan tältä vuodelta. LUT ja LAB ovat kuitenkin lisänneet merkittävästi muuta kesän opiskelutarjontaansa. Kesälle on tarjolla laaja valikoima erilaisia luentoja, kirja- ja verkkotenttejä sekä verkkokursseja. Kesän aikana voi tehdä myös tutkintoihin kuuluvia opinnäytteitä ja projektitöitä.

Tutustu LUTin verkko-opintoihin täällä:

https://uni.lut.fi/kesaopetus;jsessionid=C6F854A7BC6203167FB13C3EC69105EC.lutuni1

Ja LABin verkko-opintoihin täällä:

https://lab.fi/fi/koulutus/avoinamk/opintotarjonta

Myös muilla yliopistoilla on maksuttomia avoimen yliopiston opintoja toisten yliopistojen tutkinto-opiskelijoille. Niihin pääset tutustumaan täältä: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/avoimet-yliopistot

Campusonline.fi on Suomen ammattikorkeakoulujen yhteinen digitaalinen opintotarjontaportaali. Voit valita maksuttomasti opintoja toisesta ammattikorkeakoulusta ja sisällyttää ne omaan tutkintoosi: https://campusonline.fi/

Päivitetty 8.5.2020

Toiminta kampuksilla 14.5. alkaen
Aluehallintoviraston (AVI) määräys korkeakoulujen sulkemisesta päättyy 13.5. Opiskelijoiden osalta kampus on edelleen suljettu 31.7 saakka. Myös korkeakoulujen henkilökunnalle suositellaan etätyöskentelyä 31.7. saakka. Sairaana tai hengitystieoireisena ei saa tulla kampuksille.

Noudatamme kaikessa toiminnassamme Suomen hallituksen antamia henkilörajoituksia:
Nykyistä 10 henkilön kokoontumisrajoitusta noudatetaan 31.5. saakka. 50 hengen rajoitus astuu voimaan 1.6. alkaen ja on voimassa toistaiseksi.

3. Voiko kampukselle tulla?
Korkeakoulujen ulko-ovet on lukittu keskiviikosta 18.3.2020 alkaen. Opiskelijat eivät pääse korkeakouluihin. Poikkeuksena erikseen järjestettävät erityisesti valmistumisvaiheessa olevien alle 10 hengen opetus-, tentti tmv. tilaisuudet, joiden järjestämisestä ilmoitetaan erikseen. Em. tilaisuuksiin osallistujat noudetaan ryhmänä erikseen ilmoitettavalta sisäänkäynniltä.
 
Henkilökunta pääsee sisään kulkukorteilla, mutta lähtökohtaisesti jatketaan työskentelyä etänä. Jokainen vastaa siitä, ettei päästä sisään henkilöä, jolla ei ole lupaa oleskella kampuksella.

Päivitetty 8.5.2020

Toiminta kampuksilla 14.5. alkaen
Aluehallintoviraston (AVI) määräys korkeakoulujen sulkemisesta päättyy 13.5. Opiskelijoiden osalta kampus on edelleen suljettu 31.7 saakka. Myös korkeakoulujen henkilökunnalle suositellaan etätyöskentelyä 31.7. saakka. Sairaana tai hengitystieoireisena ei saa tulla kampuksille.

Noudatamme kaikessa toiminnassamme Suomen hallituksen antamia henkilörajoituksia:
Nykyistä 10 henkilön kokoontumisrajoitusta noudatetaan 31.5. saakka. 50 hengen rajoitus astuu voimaan 1.6. alkaen ja on voimassa toistaiseksi.

Jatkamme opiskelijoiden osalta nykyistä kulkulupakäytäntöä annettuja henkilörajoituksia noudattaen. Koulutuksen vararehtorit voivat myöntää kulkuluvan yksittäisille opiskelijoille tai pienryhmille, joilla on joko valmistumiseen tai opintojen etenemiseen liittyvä perusteltu tarve kampuksella vierailuun tai työskentelyyn. Selvitämme mahdollisuuksia avata yksittäisiä mikroluokkia 1.6. alkaen opiskelijoiden käyttöön.

Kampusten linjastoravintolat ovat suljettuna Suomen hallituksen päätöksellä 31.5. saakka. Seuraamme viranomaismääräyksiä ja selvitämme mahdollisia ratkaisuja ruokailupalveluiden toteuttamiseen.

Kampusten kuntosalit ja liikuntatilat pidetään suljettuina 31.7. saakka.

4. Opiskelen väyläopintoja ja opiskelupaikkaan tarvitaan riittävä määrä opintopisteitä. Kuinka saan suoritukset tehtyä, jos korkeakoulun koulutusta ei pystytä järjestämään?
Vaikka olemme siirtyneet pääosin etäopetukseen, kurssien suorittaminen tavoiteajassa on edelleen mahdollista. Jos tilanne muuttuu siten, että suorittaminen ei ole mahdollista, tilanne arvioidaan uudelleen.
 
5. Opiskelen LUTissa/LABissa ja olen lukuvuosimaksuvelvollinen. Tarvitsen apurahaan riittävä määrä opintopisteitä. Kuinka saan suoritukset tehtyä, jos korkeakoulun koulutusta ei pystytä järjestämään?
Vaikka olemme siirtyneet pääosin etäopetukseen, kurssien suorittaminen tavoiteajassa on edelleen mahdollista. Jos tilanne muuttuu siten, että suorittaminen ei ole mahdollista, tilanne arvioidaan uudelleen.
  
6. Järjestetäänkö tenttitilaisuudet normaalisti?
Kampuksilla toteuttavat tentit perutaan. Tenttejä voidaan järjestää yksittäisissä poikkeustilanteissa, jos osaamispäällikön (LAB) tai koulutusohjelmavastaavan (LUT) esityksestä vararehtori niin päättää (valmistumisen este tai opintojen jatkon este).
 
7. Onko Exam-tenttitilat käytössä?
Exam-tila on käytössä ainoastaan erityistilanteissa. Examia voidaan käyttää yksittäisissä poikkeustilanteissa, jos osaamispäällikön (LAB) ja koulutusohjelmavastaavan (LUT) esityksestä vararehtori niin päättää (valmistumisen este tai opintojen jatkon este). 
 
8. Kuulun riskiryhmään tai en halua altistaa itseäni tartunnalle ja sen vuoksi en voi osallistua tenttiin. Tuleeko korvavia tenttejä?
Korvaavia tenttejä tullaan järjestämään, jos tilanne sitä vaatii. Tenttien tarve arvioidaan korkeakoulutasolla tilanteen normalisoiduttua.
 
9. Olen harjoittelussa. Voinko jatkaa harjoittelua?
Seuraa harjoittelupaikan ohjeistusta koronavirusasiassa. Harjoittelupaikan esimies varmasti osaa auttaa tilanteessa. LABin/LUTin osalta harjoittelu voi jatkua, harjoittelupaikan ohjeiden ja oman terveytesi puitteissa. 
 
10. Minulla piti alkaa harjoittelu, mutta harjoittelupaikka perui harjoittelun koronatilanteen vuoksi.
Me kunnioitamme harjoittelupaikan päätöstä. Jos mahdollista, harjoittelu voidaan aloittaa myöhemmin ja venyttää jaksoa pidemmälle. Myös harjoittelun osittainen suorittaminen korvaavilla tehtävillä voi mahdollista (lähinnä ensimmäinen harjoittelu)
 
11. Kurssini suorittaminen vaatii kampuksella läsnäoloa. Kuinka tällaisen opintojakson opetus toteutetaan.
Jos opintojaksolle on mahdollista löytää korvaavia suoritustapoja tai siirtää ne verkkoon (harjoitustyön esitys live-session sijasta verkossa), niiden käyttöottoa suositellaan. Jos suunnittelet muutoksia suoritustapaan, keskustele asiasta ohjelmasta vastaavan osaamispäällikön (LAB)/koulutusohjelma-/ohjelmavastaavan (LUT) kanssa ennen uuden suoritustavan ilmoittamista opiskelijoille. 
 
12. Jos olet kipeä tai flunssainen, voinko jatkaa harjoittelua?
Kipeänä ei pidä missään nimessä mennä harjoittelupaikkaan. Muista ilmoittaa myös harjoittelu-paikkaan, jos jäät sairauden vuoksi kotiin. 
 
13. Opiskelija haluaisi palata kotiinsa Suomessa tai ulkomailla tekemään etäopintoja. 
Se onnistuu, jos kurssien suorittaminen ei edellytä kampuksella läsnäoloa (laboratorio, tentti jne.). Jos suorituksen edellytyksenä on läsnäoloa vaativa suoritus, emme voi luvata/taata, että opiskelija saa opintojaksosta suorituksen. 
 
14. Siirrymme laajamittaisesti etäopiskeluun. Se kuormittaa tietojärjestelmiä ja voi aiheuttaa ongelmia. Onko näitä selvitetty?
Odotettavissa on, että etätyövälineiden kuormitus kasvaa moninkertaiseksi normaalista ja se voi heijastua käytettävyyteen. IT tuki pyrkii ratkomaan ensisijaisesti etätyöskentelyyn ja –opetukseen liittyviä ongelmia. Kapasiteettihaaste on kansallinen ja tiettyjen palveluiden osalta eurooppalainen. Kapasiteetin tarve kasvaa merkittävästi koko Euroopassa. Tässä tarvitaan kärsivällisyyttä kaikilta niin opiskelijoilta kuin opettajilta.
 
15. Voinko olla osallistumatta läsnäoloa vaativaan opetukseen? 
Opetuksen läsnäolopakkoa koskevat määräykset puretaan. Opintojen edistymisen joustavuutta edistetään. 
 
16. Mistä saan tiedon, jos opetus peruuntuu tai sen suoritustapa muuttuu (esim. lähiopetuksesta etäopetukseksi)?
Saat tiedon muutoksista kurssin Moodlesta. Kaikki kurssin tiedotus kulkee Moodlen kautta. Seuraa kurssisi Moodlea. 
 
17. Mitä tapahtuu, jos opetus peruuntuu?
Peruuntuneen opetuksen (yksittäinen opintojakso tai luento) tilalle pyritään järjestämään vaihtoeh-toisia suoritustapoja. Korkeakoulu seuraa tilannetta ja pyrkii turvaamaan, etteivät opinnot viivästy kohtuuttomasti, mikäli opetusta joudutaan laajasti perumaan.
 
18. Ovatko kirjastot ja muut avoimet oppimistilat käytössä normaalisti? 
Kampukset ja kirjasto ovat suljettu. 

Päivitetty 8.5.2020

Kirjojen lainaustoiminta käynnistyy 14.5. alkaen siten, että kirjavarauspyynnön voi tehdä kirjastoon sähköisesti. Kirja noudetaan sovittuna aikana kampukselta. Tarkemmat ohjeet löytyvät kirjaston verkkosivuilta: https://www.lut.fi/uutiset/-/asset_publisher/h33vOeufOQWn/content/rajoitettu-lainaus-ja-palautus-lut-tiedekirjastossa-14-5-%E2%80%93-18-6-2020

19. Voinko tulla varattuun ohjausaikaan korkeakoululle (esim. harjoitustyön tai lopputyön ohjaus, opinto-ohjaus)? 
Kampukset on suljettu opiskelijoilta. Opintojen ohjaajat sekä hakuneuvojat antavat etäohjausta. Myös opettajien antama ohjaus- ja neuvontapalvelut toimivat etäohjauksena. 
 
20. Voinko matkustaa ulkomaille? 
LUTin ja LABin opiskelijat ja henkilökunta eivät enää toistaiseksi matkusta ulkomaille työ- ja opiskeluasioissa. Matkustuskielto on voimassa 13.5.2020 saakka. Myös kotimaan matkustusta suositellaan välttämään työ- ja opiskeluasioissa. 
 

Päivitetty 13.5.
Matkustamista ulkomaille ei toistaiseksi suositella, ja ulkoministeriön matkustusohjetta jatketaan tältä osin. Sisäministeriö laatii tarkemman ohjeistuksen rajaliikenteen asteittaisesta avaamisesta. Myös kotimaan matkustusta suositellaan välttämään työ- ja opiskeluasioissa.

 
21. Väitöstilaisuuteni on tulossa, mutta vastaväittäjä ei pysty matkustamaan tilaisuuteen. Miten toimin?
Väitöstilaisuus voidaan yrittää järjestää etäyhteydellä tai siirtää myöhempään ajankohtaan. 
 
 
Päivitetty 18.3.2020 klo 11.11

Hyvät ystävät, opiskelijat ja henkilökunta

Ei liene kenellekään meistä epäselvää se, että kansakuntamme on muun Euroopan tavoin kohdannut jotakin hyvin poikkeuksellista. Valtiovallan toimet ovat olleet hyvin järeitä, mikä osaltaan kertoo tilanteen vakavuudesta. Samoin jokainen vastuullinen ihminen tietää, että koronan leviämisen hidastaminen eteen täytyy tehdä nyt kaikki tarvittava.

Yliopistoissa tämä vastuullisuus näkyy mm. siinä, että yksikään yliopisto ei saa järjestää lähiopetusta tästä aamusta lähtien ja kampukset ovat lähtökohtaisesti suljettuja opiskelijoilta 13.4.2020 saakka. Me siirryimme hieman etupainotteisesti viime perjantaina etäopetukseen.

Yhteisömme aiemmat valinnat vahvoista panostuksista monimuoto-opetukseen ja uudisraivaajahenkisten luttilaisten opettajien halu tehdä verkkokursseja vuosia etupainotteisesti tarjoaa nyt opiskelijoillemme jotain erityistä. Me pystymme tarjoamaan normaalimman arjen noin 5000 opiskelijallemme. Kiitos tästä ihan jokaiselle; niin timanttiselle henkilöstölle kuin timanttisille opiskelijoille.

Normaalistihan LUTin ja LABin kampuksilla opiskelee ja työskentelee noin 14 000 henkeä ja nyt lähes kaikki ovat etätöissä. Tällä hetkellä kampuksillamme työskentelee aluehallintoviranomaisten ohjeiden mukaan vain joitakin korkeakoulupalveluiden, tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan tilojen toiminnan sekä erityisesti kriittisen tutkimuksen asiantuntijoita. Olemme ottaneet tässäkin käyttöön asianmukaiset varotoimet taudin leviämisen ehkäisemiseksi ja pidetään ilman yhtään poikkeusta meille annettu enintään 10 henkilön kokoontumisen raja myös työpaikan sisäisessä toiminnassa.

Erityisen vastuullista on edelleen se, että jatkamme töitämme etänä ilman turhaa vatulointia. Kuten viikonloppuna kirjoitin, meidän ei tarvitse lopettaa epidemian ajaksi yliopistomme tutkimusta tai koulutusta, vaan jatkamme toimintaamme etänä. Tutkimuksen, koulutuksen, opiskelun ja yritysten auttamisen jatkaminen on erittäin vastuullista ja tuo vakautta poikkeuksellisessa tilassa olevaan isänmaahamme.

Toivon myös isosti, että saamme vahvistettua lähiviikkojen aikana luttilaista yhteisöllisyyttä. Sami on kauppakorkeakoulussa pitänyt verkossa yli 50 hengen dekaanin kahvitilaisuuden zoomin yli, etäkoulua tutkimuksen ohessa lapsilleen pitävät vanhemmat jakavat ohjeita toisilleen facessa, kollegat auttavat toisiaan verkko-opetuksen järjestämisessä, Teamsit laulavat ja opiskelijat ovat hyvin luovasti sekä vastuullisesti jatkaneet opiskelujaan. Meidän yliopistossamme edes universumin pisintä vappua ei peruttu; se siirrettiin. On ollut ilo lukea näitä meidän omaan tyyliin tehtyjä päivityksiä sosiaalisesta mediasta.

Meikällä on toive meille kaikille: laitetaan oma some laulamaan entistäkin enemmän, sillä kaikki kekseliäisyys ja omanlainen luttilainen huumori piristää päiväämme. Ja sanoisin, että se piristää myös muiden päivää 😉

Hyvät ystävät, kekseliäisyys ja ketteryys ovat olleet vuosikymmenten ajan – ja ovat edelleen – meidän yksi suurimmista vahvuuksista, joilla keskinäinen luottamus on rakennettu. Pidetään tämä yllä, sillä aurinko nousee myös huomenna. Ja ylihuomenna.

Voimaa tähänkin keskiviikkoon,

Juhis
Juha-Matti Saksa, rehtori

 
Otsikko päivitetty 1.4.2020
17.3.2020 klo 14.23

Lähiopetus keskeytetty 13.5. saakka

Hallitus linjasi maanantaina lisätoimenpiteitä koronavirustilanteen hoitamiseksi Suomessa. Toimenpiteiden tarkoituksena on suojata väestöä sekä turvata yhteiskunnan ja talouselämän toiminta.

Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen osalta hallitus linjasi, että lähiopetus keskeytetään. Järjestely tulee voimaan huomenna keskiviikkona 18.3. Lähiopetuksen sijaan kaikkien yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opetus ja ohjaus järjestetään mahdollisimman laajasti vaihtoehtoisilla tavoilla.

Käytännössä toimimme pääosin perjantaina linjaamamme mukaisesti muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta.

LUT-yliopiston ja LAB-ammattikorkeakoulun tavoitteena on, että opiskelijoiden opinnot etenevät suunnitelmien mukaisesti vaihtoehtoisista opetustavoista huolimatta. Etenkin opintojensa loppuvaiheessa olevien opiskelijoiden mahdollisuus suorittaa tutkintonsa pyritään turvaamaan jatko-opintoihin tai työelämään siirtymisen varmistamiseksi.

Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan käytössä olevia tiloja, erityisesti kriittisillä tutkimuksen aloilla, ei lähtökohtaisesti tarvitse sulkea.

Kun saamme tarkempia kansallisia ohjeita, tiedotamme niistä erikseen.

Kulkuohje 18.3.2020 alkaen

Korkeakoulujen ulko-ovet lukitaan keskiviikosta 18.3. alkaen. Henkilökunta pääsee sisään sähköisellä kulunvalvonta avaimella (eli lutikalla), mutta työskentelyä jatketaan etänä aina kun se on omien työtehtävien osalta mahdollista. Jokainen vastaa siitä, ettei päästä sisään henkilöä, jolla ei ole lupaa oleskella kampuksella.

Opiskelijat eivät pääse korkeakouluihin. Poikkeuksena erikseen järjestettävät erityisesti valmistumisvaiheessa olevien alle 10 henkilön opetus- tai tenttitilaisuudet, joiden järjestämisestä ilmoitetaan erikseen. Näihin tilaisuuksiin osallistujat noudetaan ryhmänä erikseen ilmoitettavalta sisäänkäynniltä.

LUTin koulutusohjelmavastaaville ja LABin osaamispäälliköille on tulossa tarkempi ohje, kuinka edellä olevaa käytännössä sovelletaan.

Tutkimus- ja TKI-toimintaa koskevien tilojen käyttö

Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen tutkimus- kehitys- ja innovaatiotoiminnan käytössä olevia tiloja, erityisesti kriittisillä tutkimuksen aloilla, ei lähtökohtaisesti tarvitse sulkea.

LUT-yliopiston dekaanit antavat tarkemmat ohjeet LUTin tieteenalojen kriittisestä tutkimustoiminnasta. LAB-ammattikorkeakoulun osalta TKI-toiminnasta vastaava vararehtori antaa tarkemmat ohjeet kriittisestä TKI-toiminnasta.

Kampuksilla toteuttava koulutus

Läsnäoloa vaativaa opetusta ja tenttejä voidaan järjestää kampuksella poikkeustapauksissa, mikäli se on erityisesti opintojen loppuvaiheessa olevien opintojen etenemisen kannalta välttämätöntä. Poikkeustapauksista päättää koulutuksesta vastaava vararehtori kummassakin korkeakoulussa.

Opetus ja tentit järjestetään enintään 10 henkilön ryhmissä. Tällä ja muilla tila- ja hygieniaratkaisuilla pyritään estämään mahdollisimman hyvin koronaviruksen leviäminen.

Tenttijärjestelyt

Kampuksella toteutettavat paperitentit ja Exam-tentit perutaan toistaiseksi. Tenteille pyritään löytämään korvaava suoritustapa.

Tenttejä voidaan järjestää kampuksella poikkeustapauksissa, mikäli se on erityisesti opintojen loppuvaiheessa olevien opintojen etenemisen kannalta välttämätöntä. Poikkeustapauksista päättää koulutuksesta vastaava vararehtori kummassakin korkeakoulussa.

Tilojen käyttö opiskelijavalinnassa

Opiskelijavalinnat voidaan toteuttaa korkeakoulujen tiloissa noudattaen asianmukaisia varotoimia.

Kotiin kesken lukukauden palaavat vaihto-opiskelijat

Opiskelija voi saada kevään opintojaksosta kurssisuorituksen, jos kurssien suorittaminen ei edellytä kampuksella läsnäoloa (laboratorio, tentti jne). Lisäksi opintojaksojen vastuuopettajat pyrkivät löytämään korvaavia suoritustapoja. Jos suorituksen edellytyksenä on läsnäoloa vaativa suoritus, emme voi taata, että opiskelija saa opintojaksosta suorituksen.

Väitöstilaisuuksien järjestelyt

Väitöstilaisuudet järjestetään poikkeusaikana etänä: vastaväittäjät osallistuvat etäyhteyksien kautta, samoin tilaisuuden vieraat. Yliopiston henkilöstöä voi olla paikalla enintään 10 henkilöä. Yleisölle on tarjottava mahdollisuus esittää väitöksen lopussa kysymyksiä väittelijälle. Kysymykset välitetään etäyhteyksien avulla.

Väitöskirjan tulee olla pdf-muodossa julkisesti näkyvillä 10 päivää ennen väitöstä LUTin verkkosivuilla.

Kirjaston palvelut

LUT-tiedekirjaston tilat on suljettu 18.3. alkaen. Asiakaspalvelu, neuvonta, tiedonhankinnan ohjaukset ja muut palvelut toimivat etänä.

LUTin ja LABin tiedotus on tällä hetkellä keskitetty koronaryhmälle.

 
Päivitetty 15.3.2020 klo 9.45
 

Rehtori Juha-Matti Saksa: Paikka joustavuudelle ja luovuudelle – yhdessä 

Nyt syliimme tippuneet, koronasta johtuvat muutokset meidän jokapäiväiseen elämään on syytä ottaa vastaan sellaisena kuin ne ovat. Meidän ei kannata vähätellä tai liioitella tilannetta. Rauhallinen, looginen ja luova toiminta rakentaa luottamusta. 
 
Olemme yliopistona vuosien saatossa varautuneet moniin poikkeustilanteisiin ja nyt varautumiset tulevat tarpeeseen. Pyrimme kaikessa yhteisömme turvallisuuteen ja pitämään toimintamme mahdollisimman normaalina. 
 
On erityksen tärkeää, että noudatamme kaikkia viranomaisten ja omia toimintaohjeita, huolehdimme edelleen hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta ja pyrimme itse tuomaan vakautta yhteiskuntaan omalla toiminnallamme.
 
Me olemme rakentaneet vuosien saatossa yliopistomme toimintaa hyvin joustavaksi monilla eri tasoilla. Ei ole sattumaa, että meillä esim. mobiilityöskentely on arkipäivää tai että olemme kaikin tavoin välttäneet paperien hilloamista työtiloihin. Pystymme monin paikoin jatkamaan normaalia työtämme etätyövälineitä hyödyntäen. Jatkuvuuden turvaaminen onkin nyt tärkeämpää kuin koskaan yli 50-vuotisen historiamme aikana.
 
Toisin sanoen, me emme lopeta epidemian ajaksi yliopistomme tutkimusta tai koulutusta, vaan jatkamme toimintaamme toistaiseksi pääosin etänä. Lyhyesti sanottuna: työt ja opiskelu jatkuvat tilanteesta huolimatta.
 
Käytännössä opetamme jo hyvin monilla kursseilla monimuotoisesti, jolloin tuhannet opiskelijamme ja heidän läheisensä pystyvät jatkamaan elämäänsä etäyhteyksien päässä. Pystymme lisäämään etäopetustamme mm. Zoomin avulla sekä luomaan vaihtoehtoisia kurssien suoritustapoja useimmille perinteisille kursseillemme. Opiskelijoillamme on aikaa ja halua opiskella.
 
Laboratoriomme toiminta saattaa olla hieman normaalia rauhallisempaa lähiviikkoina. Tämä toisaalta antaa tutkijoille aikaa keskittyä saattamaan keskeneräiset journal-julkaisut valmiiksi. Yhteistyöyrityksiäkin pystymme auttamaan hyvien etäyhteyksien avulla sekä hoitamalla laboratorioissa turvallisesti tärkeät kokeet. Korkeakoulupalveluiden asiantuntijoilta toivon erityistä luovuutta, jotta voimme auttaa tutkijoita, opettajia, opiskelijoita sekä muita sidosryhmiä tässä uudessa tilanteessa. Ketään ei saa jättää yksin.
 
Tärkeää on muistaa itseämme suurempi tehtävä yhteiskunnassa. Meistä ihan jokainen edustaa yliopistoa. Olemme niin työntekijöinä kuin opiskelijoina timanttisen tärkeä osa yhteiskuntarauhaa ylläpitävää instituutiota, yliopistoa. Kun me osoitamme omalla luovuudellamme ja luottavuudellamme, että asiat voivat jatkua yliopistossa koronaepidemiasta huolimatta, teemme osamme vastuullisina yhteiskunnallisina toimijoina.
 
Pidetään itsestämme ja toisistamme huolta. Yhdessä me tästäkin selviämme - vahvempana ja paljon oppineena. Ja kuten presidenttimme totesi, vaikka joudumme nyt ottamaan fyysistä etäisyyttä, niin lisätään henkistä läheisyyttä. #koskamevoimme
 
Voimaa,
 
T: Juhis
@JuhisSaksa +358400166659
 
 
Päivitetty 13.3.2020

Etäopiskeluun ja -työskentelyyn siirtyminen ma 16.3.2020 alkaen

Maanantaista 16.3. lähtien siirrymme etäopiskeluun toistaiseksi. Etätöihin siirtyvät myös ne työntekijät, joiden tehtävät sen sallivat.

Kampuksia ei kuitenkaan suljeta, vaan työn ja opiskelun vaatiessa niille voi tulla kuten ennenkin. Vähentämällä kampuksella liikkuvien ihmisten määrää voimme osaltamme hidastaa koronaviruksen leviämistä Suomessa.

Pyrimme turvaamaan opintojen etenemisen etätoimista huolimatta.

Jokaisella on velvollisuus käydä läpi oman lähiesimiehensä kanssa työskentelytapaan liittyvät asiat. Yliopiston ja ammattikorkeakoulun kannalta kriittiset toiminnot jatkavat edelleen normaalisti.

Tapahtumien järjestämiseen ja vierailuihin liittyviä ohjeita

Toistaiseksi LUTin ja LABin suunnittelemat yleisötilaisuudet perutaan, eikä uusia järjestetä. Yksittäisten vierailijoiden tapaamiset korvataan etäjärjestelyin.

Edellytämme, että LUTin ja LABin työntekijät eivät osallistu kampusten ulkopuolella oleviin ulkopuolisiin tapahtumiin ja seminaareihin muuten kuin etäyhteyksien välityksellä. Epäselvissä tapauksissa ole yhteydessä omaan esimieheesi.

Suositus riskiryhmiin kuuluville

Jos työntekijänä kuulut riskiryhmään (iäkkäät sekä perus- ja monisairaat) ja työskentelysi vaatii läsnäoloa kampuksilla, keskustele tilanteestasi esimiehesi kanssa.

Riskiryhmiin kuuluvien opiskelijoiden osalta suosittelemme etäopiskelua aina kun mahdollista. Kaikille tarjottavan etäopetuksen lisäksi emme voi tarjota riskiryhmiin kuuluville erillisiä korvaavia opetusjärjestelyitä. Kurssisuoritusten osalta olethan yhteydessä opettajaasi.

Korkeakoulujen harrastustoimintaan liittyviä ohjeita

Kohonneesta koronavirusriskistä johtuen LUT-yliopiston ja LAB-ammattikorkeakoulun harrastustoimintaan liittyvät toiminnat keskeytetään. Tällaisia toimintoja ovat mm. korkeakoulujen liikuntapalvelu MOVEO sekä Iloa elämään -toiminta. Myös korkeakoulujen kuntosalit ja liikuntasalit ovat pois käytöstä.

Toimimalla näin teemme osamme koronaviruksen leviämisen hidastamiseksi viranomaisten suositusten mukaisesti.

Tilannekuva koronaviruksen aiheuttaman hengitystieinfektiosairauden takia Suomessa ja toiminta-alueillamme muuttuu tällä hetkellä päivittäin. Seuraathan tiedottamista intrasta (https://intranet.lut.fi/Pages/Koronavirus-coronavirus.aspx), sähköpostistasi ja viranomaisten kanavista.

 

 
Päivitetty 12.3.2020

Tapahtumiin liittyviä ohjeita

Kaikkien epidemia-alueilta saapuvien vieraiden vierailut on peruttu. Epidemia-alueelta tulevia vierailijoita ei oteta vastaan. Suurentuneesta koronavirusriskistä johtuen myös kaikkien muiden ulkomaalaisten vieraiden vierailut on toistaiseksi peruutettu.
Suosittelemme kampusten väliset palaverit hoidettavaksi etäyhteyksillä. Myös työmatkustamista muualle Suomeen tulisi välttää.

Matkustamiseen liittyviä ohjeita

Ulkomaille ei toistaiseksi tule matkustaa työ- tai opiskeluasioissa. Kaikki LUTin ja LABin työntekijöiden ja opiskelijoiden ulkomaille suuntautuvat työmatkat tulee perua maalis–huhtikuussa. Myös kaikkien ulkomaisten vieraiden vierailut kampuksillemme on joko peruttu tai siirretty.
 
Kaikkien ulkomailta työ- tai lomamatkalta palaavien työntekijöiden ja opiskelijoiden edellytetään jäävän 14 vuorokaudeksi etätöihin tai -opiskelemaan. Vuorokaudet lasketaan maahantulopäivästä. Työntekijät ilmoittavat poissaolostaan viipymättä esimiehelleen ja HR:ään. Juuri nyt työmatkalla olevia suositellaan aikaistamaan kotiinpaluutaan.

Sairastamiseen liittyviä ohjeita

Tilannekuva koronaviruksen aiheuttaman hengitystieinfektiosairauden takia Suomessa ja toiminta-alueillamme muuttuu tällä hetkellä päivittäin. Tiedotamme tilanteesta henkilökuntaa ja opiskelijoita intrassa ja sähköpostilla.
 
Jokaisen omalla vastuulla on seurata myös koronavirukseen liittyvää informointia osoitteista Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) verkkosivulta ja Suomen ulkoministeriön verkkosivuilta.
 
Koronaviruksesta on avattu valtakunnallinen puhelinneuvonta, joka tarjoaa yleistä tietoa koronaviruksesta. Neuvonnan numero on 0295 535 535. Neuvontapuhelimesta saatava yleisneuvonta perustuu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen verkkosivujen tietoihin.

Etätyöhön liittyviä ohjeita

Jatkamme työntekoa ja opiskelua mahdollisimman normaalisti, mutta varaudumme etätyöskentelyyn ja -opiskeluun tarvittaessa. Jos etätyöhön ja etäopiskeluun siirrytään, siitä tulee erilliset ohjeet. Suosittelemme kuitenkin, että työkannettava ja työpuhelin sekä niiden virtalaturit otetaan mukaan kotiin päivittäin ennakoimattomien etätyöpäivien varalta.

Yleisiä ohjeita koronavirustartunnan välttämiseksi

Pese kädet usein ja kunnolla. Älä kättele. Hyvä käsihygienia on parhaita keinoja estää viruksen tarttuminen ja leviäminen. Pidä myös riittävä etäisyys muihin sosiaalisessa kanssakäymisessä.