Koronavirustiedotus

LUT-yliopiston voimassa olevat koronaohjeet ja -suositukset

 

Seuraamme tilannetta aktiivisesti ja tarkennamme koronaohjeistustamme tarpeen mukaan. Tavoitteemme on jatkaa opiskelua ja työskentelyä mahdollisimman normaalisti, mutta samalla tehdä osamme koronaviruksen leviämisen hidastamiseksi viranomaisten suositusten mukaisesti.

Päivitetty 30.3.2020 klo 16.15

LUT-yliopistolla ei järjestetä kevään tai kesän aikana valmistujaistilaisuuksia. Kevään ja kesän aikana valmistuville opiskelijoille toimitetaan postitse tutkintotodistus.
 

Päivitetty 27.3.2020 klo 16.00

Lisätty linkki rehtori Saksan kirjoitukseen: 

Strategiamme kovat ytimet ovat entistäkin kuumempaa hottia

Olemme pian parin viikon ajan tehneet todella ammattimaisesti töitä pääosin etänä. Tästä kiitos ihan jokaiselle meistä. Luttimaista luovuutta on tarvittu useampaan kertaan: olipa kyse sitten tutkimuksesta, etäopetuksesta ja -oppimisesta, zoomeista, teamseista sekä tietenkin normielämän sovittamisesta tähän härdelliin. 
Lue koko kirjoitus
 

Päivitetty 25.3.2020 klo 17.00

Peruutus kestävän liiketoiminnan Mind Tomorrow -strategiaseminaariin.

Lahden kampuksella 5.5.2020 järjestettäväksi suunniteltu Mind Tomorrow! -seminaari on peruttu vallitsevan koronatilanteen takia. Tilanteen selkiydyttyä ilmoittamme mahdollisesta uudesta seminaariajankohdasta.

 
Päivitetty 18.3.2020 klo 13.00

Koulutuksen Q&A 

(päivitetty 18.3.2020, korvaa aiemmin tässä artikkelissa olleen asiaa koskevan sisällön)
 
Q&A täydentyy päivittäin tilanteen kehittymisen myötä
 
1. Koulutus siirtyy etäopetukseen. Mitä se tarkoittaa?
Kaikki luennot ja muut opetustapahtumat, jotka voidaan siirtää verkkototeutukseen, siirretään. Kampukset on koulutustoiminnan osalta suljettu. Kampuksilla voi kuitenkin toteutua tenttejä, laboratoriotöitä ja muita kampuksella läsnäoloa vaativia koulutustapahtumia, jos toteutus on valmis-tumisen kannalta erittäin oleellinen. Päätöksen toteutuksesta tekee koulutusvararehtori osaamispäällikön (LAB) tai koulutusohjelmavastaavan (LUT) esityksestä. Kampuksella tapahtuvat koulutustapahtumat ovat pienryhmä (enintään 10 henkilöä) tai yksilötapaamisia.
 
2. Kuinka kauan poikkeusjärjestely pääosin opiskelun osalta jatkuu?
Järjestely on voimassa 13.4.2020 asti. LUT ja LAB seuraavat tilanteen kehitystä ja terveydenhuollon ammattilaisten suosituksia. 
 
3. Voiko kampukselle tulla?
Korkeakoulujen ulko-ovet on lukittu keskiviikosta 18.3.2020 alkaen. Opiskelijat eivät pääse korkeakouluihin. Poikkeuksena erikseen järjestettävät erityisesti valmistumisvaiheessa olevien alle 10 hengen opetus-, tentti tmv. tilaisuudet, joiden järjestämisestä ilmoitetaan erikseen. Em. tilaisuuksiin osallistujat noudetaan ryhmänä erikseen ilmoitettavalta sisäänkäynniltä.
 
Henkilökunta pääsee sisään kulkukorteilla, mutta lähtökohtaisesti jatketaan työskentelyä etänä. Jokainen vastaa siitä, ettei päästä sisään henkilöä, jolla ei ole lupaa oleskella kampuksella.
 
4. Opiskelen väyläopintoja ja opiskelupaikkaan tarvitaan riittävä määrä opintopisteitä. Kuinka saan suoritukset tehtyä, jos korkeakoulun koulutusta ei pystytä järjestämään?
Vaikka olemme siirtyneet pääosin etäopetukseen, kurssien suorittaminen tavoiteajassa on edelleen mahdollista. Jos tilanne muuttuu siten, että suorittaminen ei ole mahdollista, tilanne arvioidaan uudelleen.
 
5. Opiskelen LUTissa/LABissa ja olen lukuvuosimaksuvelvollinen. Tarvitsen apurahaan riittävä määrä opintopisteitä. Kuinka saan suoritukset tehtyä, jos korkeakoulun koulutusta ei pystytä järjestämään?
Vaikka olemme siirtyneet pääosin etäopetukseen, kurssien suorittaminen tavoiteajassa on edelleen mahdollista. Jos tilanne muuttuu siten, että suorittaminen ei ole mahdollista, tilanne arvioidaan uudelleen.
  
6. Järjestetäänkö tenttitilaisuudet normaalisti?
Kampuksilla toteuttavat tentit perutaan. Tenttejä voidaan järjestää yksittäisissä poikkeustilanteissa, jos osaamispäällikön (LAB) tai koulutusohjelmavastaavan (LUT) esityksestä vararehtori niin päättää (valmistumisen este tai opintojen jatkon este).
 
7. Onko Exam-tenttitilat käytössä?
Exam-tila on käytössä ainoastaan erityistilanteissa. Examia voidaan käyttää yksittäisissä poikkeustilanteissa, jos osaamispäällikön (LAB) ja koulutusohjelmavastaavan (LUT) esityksestä vararehtori niin päättää (valmistumisen este tai opintojen jatkon este). 
 
8. Kuulun riskiryhmään tai en halua altistaa itseäni tartunnalle ja sen vuoksi en voi osallistua tenttiin. Tuleeko korvavia tenttejä?
Korvaavia tenttejä tullaan järjestämään, jos tilanne sitä vaatii. Tenttien tarve arvioidaan korkeakoulutasolla tilanteen normalisoiduttua.
 
9. Olen harjoittelussa. Voinko jatkaa harjoittelua?
Seuraa harjoittelupaikan ohjeistusta koronavirusasiassa. Harjoittelupaikan esimies varmasti osaa auttaa tilanteessa. LABin/LUTin osalta harjoittelu voi jatkua, harjoittelupaikan ohjeiden ja oman terveytesi puitteissa. 
 
10. Minulla piti alkaa harjoittelu, mutta harjoittelupaikka perui harjoittelun koronatilanteen vuoksi.
Me kunnioitamme harjoittelupaikan päätöstä. Jos mahdollista, harjoittelu voidaan aloittaa myöhemmin ja venyttää jaksoa pidemmälle. Myös harjoittelun osittainen suorittaminen korvaavilla tehtävillä voi mahdollista (lähinnä ensimmäinen harjoittelu)
 
11. Kurssini suorittaminen vaatii kampuksella läsnäoloa. Kuinka tällaisen opintojakson opetus toteutetaan.
Jos opintojaksolle on mahdollista löytää korvaavia suoritustapoja tai siirtää ne verkkoon (harjoitustyön esitys live-session sijasta verkossa), niiden käyttöottoa suositellaan. Jos suunnittelet muutoksia suoritustapaan, keskustele asiasta ohjelmasta vastaavan osaamispäällikön (LAB)/koulutusohjelma-/ohjelmavastaavan (LUT) kanssa ennen uuden suoritustavan ilmoittamista opiskelijoille. 
 
12. Jos olet kipeä tai flunssainen, voinko jatkaa harjoittelua?
Kipeänä ei pidä missään nimessä mennä harjoittelupaikkaan. Muista ilmoittaa myös harjoittelu-paikkaan, jos jäät sairauden vuoksi kotiin. 
 
13. Opiskelija haluaisi palata kotiinsa Suomessa tai ulkomailla tekemään etäopintoja. 
Se onnistuu, jos kurssien suorittaminen ei edellytä kampuksella läsnäoloa (laboratorio, tentti jne.). Jos suorituksen edellytyksenä on läsnäoloa vaativa suoritus, emme voi luvata/taata, että opiskelija saa opintojaksosta suorituksen. 
 
14. Siirrymme laajamittaisesti etäopiskeluun. Se kuormittaa tietojärjestelmiä ja voi aiheuttaa ongelmia. Onko näitä selvitetty?
Odotettavissa on, että etätyövälineiden kuormitus kasvaa moninkertaiseksi normaalista ja se voi heijastua käytettävyyteen. IT tuki pyrkii ratkomaan ensisijaisesti etätyöskentelyyn ja –opetukseen liittyviä ongelmia. Kapasiteettihaaste on kansallinen ja tiettyjen palveluiden osalta eurooppalainen. Kapasiteetin tarve kasvaa merkittävästi koko Euroopassa. Tässä tarvitaan kärsivällisyyttä kaikilta niin opiskelijoilta kuin opettajilta.
 
15. Voinko olla osallistumatta läsnäoloa vaativaan opetukseen? 
Opetuksen läsnäolopakkoa koskevat määräykset puretaan. Opintojen edistymisen joustavuutta edistetään. 
 
16. Mistä saan tiedon, jos opetus peruuntuu tai sen suoritustapa muuttuu (esim. lähiopetuksesta etäopetukseksi)?
Saat tiedon muutoksista kurssin Moodlesta. Kaikki kurssin tiedotus kulkee Moodlen kautta. Seuraa kurssisi Moodlea. 
 
17. Mitä tapahtuu, jos opetus peruuntuu?
Peruuntuneen opetuksen (yksittäinen opintojakso tai luento) tilalle pyritään järjestämään vaihtoeh-toisia suoritustapoja. Korkeakoulu seuraa tilannetta ja pyrkii turvaamaan, etteivät opinnot viivästy kohtuuttomasti, mikäli opetusta joudutaan laajasti perumaan.
 
18. Ovatko kirjastot ja muut avoimet oppimistilat käytössä normaalisti? 
Kampukset ja kirjasto ovat suljettu. 
 
19. Voinko tulla varattuun ohjausaikaan korkeakoululle (esim. harjoitustyön tai lopputyön ohjaus, opinto-ohjaus)? 
Kampukset on suljettu opiskelijoilta. Opintojen ohjaajat sekä hakuneuvojat antavat etäohjausta. Myös opettajien antama ohjaus- ja neuvontapalvelut toimivat etäohjauksena. 
 
20. Voinko matkustaa ulkomaille? 
LUTin ja LABin opiskelijat ja henkilökunta eivät enää toistaiseksi matkusta ulkomaille työ- ja opiskeluasioissa. Myös kotimaan matkustusta suositellaan välttämään työ- ja opiskeluasioissa.  
 
21. Väitöstilaisuuteni on tulossa, mutta vastaväittäjä ei pysty matkustamaan tilaisuuteen. Miten toimin?
Väitöstilaisuus voidaan yrittää järjestää etäyhteydellä tai siirtää myöhempään ajankohtaan. 
 
 
Päivitetty 18.3.2020 klo 11.11

Hyvät ystävät, opiskelijat ja henkilökunta

Ei liene kenellekään meistä epäselvää se, että kansakuntamme on muun Euroopan tavoin kohdannut jotakin hyvin poikkeuksellista. Valtiovallan toimet ovat olleet hyvin järeitä, mikä osaltaan kertoo tilanteen vakavuudesta. Samoin jokainen vastuullinen ihminen tietää, että koronan leviämisen hidastaminen eteen täytyy tehdä nyt kaikki tarvittava.

Yliopistoissa tämä vastuullisuus näkyy mm. siinä, että yksikään yliopisto ei saa järjestää lähiopetusta tästä aamusta lähtien ja kampukset ovat lähtökohtaisesti suljettuja opiskelijoilta 13.4.2020 saakka. Me siirryimme hieman etupainotteisesti viime perjantaina etäopetukseen.

Yhteisömme aiemmat valinnat vahvoista panostuksista monimuoto-opetukseen ja uudisraivaajahenkisten luttilaisten opettajien halu tehdä verkkokursseja vuosia etupainotteisesti tarjoaa nyt opiskelijoillemme jotain erityistä. Me pystymme tarjoamaan normaalimman arjen noin 5000 opiskelijallemme. Kiitos tästä ihan jokaiselle; niin timanttiselle henkilöstölle kuin timanttisille opiskelijoille.

Normaalistihan LUTin ja LABin kampuksilla opiskelee ja työskentelee noin 14 000 henkeä ja nyt lähes kaikki ovat etätöissä. Tällä hetkellä kampuksillamme työskentelee aluehallintoviranomaisten ohjeiden mukaan vain joitakin korkeakoulupalveluiden, tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan tilojen toiminnan sekä erityisesti kriittisen tutkimuksen asiantuntijoita. Olemme ottaneet tässäkin käyttöön asianmukaiset varotoimet taudin leviämisen ehkäisemiseksi ja pidetään ilman yhtään poikkeusta meille annettu enintään 10 henkilön kokoontumisen raja myös työpaikan sisäisessä toiminnassa.

Erityisen vastuullista on edelleen se, että jatkamme töitämme etänä ilman turhaa vatulointia. Kuten viikonloppuna kirjoitin, meidän ei tarvitse lopettaa epidemian ajaksi yliopistomme tutkimusta tai koulutusta, vaan jatkamme toimintaamme etänä. Tutkimuksen, koulutuksen, opiskelun ja yritysten auttamisen jatkaminen on erittäin vastuullista ja tuo vakautta poikkeuksellisessa tilassa olevaan isänmaahamme.

Toivon myös isosti, että saamme vahvistettua lähiviikkojen aikana luttilaista yhteisöllisyyttä. Sami on kauppakorkeakoulussa pitänyt verkossa yli 50 hengen dekaanin kahvitilaisuuden zoomin yli, etäkoulua tutkimuksen ohessa lapsilleen pitävät vanhemmat jakavat ohjeita toisilleen facessa, kollegat auttavat toisiaan verkko-opetuksen järjestämisessä, Teamsit laulavat ja opiskelijat ovat hyvin luovasti sekä vastuullisesti jatkaneet opiskelujaan. Meidän yliopistossamme edes universumin pisintä vappua ei peruttu; se siirrettiin. On ollut ilo lukea näitä meidän omaan tyyliin tehtyjä päivityksiä sosiaalisesta mediasta.

Meikällä on toive meille kaikille: laitetaan oma some laulamaan entistäkin enemmän, sillä kaikki kekseliäisyys ja omanlainen luttilainen huumori piristää päiväämme. Ja sanoisin, että se piristää myös muiden päivää 😉

Hyvät ystävät, kekseliäisyys ja ketteryys ovat olleet vuosikymmenten ajan – ja ovat edelleen – meidän yksi suurimmista vahvuuksista, joilla keskinäinen luottamus on rakennettu. Pidetään tämä yllä, sillä aurinko nousee myös huomenna. Ja ylihuomenna.

Voimaa tähänkin keskiviikkoon,

Juhis
Juha-Matti Saksa, rehtori
 

 
Päivitetty 17.3.2020 klo 14.23

Lähiopetus keskeytetty 13.4. saakka

Hallitus linjasi maanantaina lisätoimenpiteitä koronavirustilanteen hoitamiseksi Suomessa. Toimenpiteiden tarkoituksena on suojata väestöä sekä turvata yhteiskunnan ja talouselämän toiminta.

Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen osalta hallitus linjasi, että lähiopetus keskeytetään. Järjestely tulee voimaan huomenna keskiviikkona 18.3. Lähiopetuksen sijaan kaikkien yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opetus ja ohjaus järjestetään mahdollisimman laajasti vaihtoehtoisilla tavoilla.

Käytännössä toimimme pääosin perjantaina linjaamamme mukaisesti muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta.

LUT-yliopiston ja LAB-ammattikorkeakoulun tavoitteena on, että opiskelijoiden opinnot etenevät suunnitelmien mukaisesti vaihtoehtoisista opetustavoista huolimatta. Etenkin opintojensa loppuvaiheessa olevien opiskelijoiden mahdollisuus suorittaa tutkintonsa pyritään turvaamaan jatko-opintoihin tai työelämään siirtymisen varmistamiseksi.

Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan käytössä olevia tiloja, erityisesti kriittisillä tutkimuksen aloilla, ei lähtökohtaisesti tarvitse sulkea.

Kun saamme tarkempia kansallisia ohjeita, tiedotamme niistä erikseen.

Kulkuohje 18.3.2020 alkaen

Korkeakoulujen ulko-ovet lukitaan keskiviikosta 18.3. alkaen. Henkilökunta pääsee sisään sähköisellä kulunvalvonta avaimella (eli lutikalla), mutta työskentelyä jatketaan etänä aina kun se on omien työtehtävien osalta mahdollista. Jokainen vastaa siitä, ettei päästä sisään henkilöä, jolla ei ole lupaa oleskella kampuksella.

Opiskelijat eivät pääse korkeakouluihin. Poikkeuksena erikseen järjestettävät erityisesti valmistumisvaiheessa olevien alle 10 henkilön opetus- tai tenttitilaisuudet, joiden järjestämisestä ilmoitetaan erikseen. Näihin tilaisuuksiin osallistujat noudetaan ryhmänä erikseen ilmoitettavalta sisäänkäynniltä.

LUTin koulutusohjelmavastaaville ja LABin osaamispäälliköille on tulossa tarkempi ohje, kuinka edellä olevaa käytännössä sovelletaan.

Tutkimus- ja TKI-toimintaa koskevien tilojen käyttö

Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen tutkimus- kehitys- ja innovaatiotoiminnan käytössä olevia tiloja, erityisesti kriittisillä tutkimuksen aloilla, ei lähtökohtaisesti tarvitse sulkea.

LUT-yliopiston dekaanit antavat tarkemmat ohjeet LUTin tieteenalojen kriittisestä tutkimustoiminnasta. LAB-ammattikorkeakoulun osalta TKI-toiminnasta vastaava vararehtori antaa tarkemmat ohjeet kriittisestä TKI-toiminnasta.

Kampuksilla toteuttava koulutus

Läsnäoloa vaativaa opetusta ja tenttejä voidaan järjestää kampuksella poikkeustapauksissa, mikäli se on erityisesti opintojen loppuvaiheessa olevien opintojen etenemisen kannalta välttämätöntä. Poikkeustapauksista päättää koulutuksesta vastaava vararehtori kummassakin korkeakoulussa.

Opetus ja tentit järjestetään enintään 10 henkilön ryhmissä. Tällä ja muilla tila- ja hygieniaratkaisuilla pyritään estämään mahdollisimman hyvin koronaviruksen leviäminen.

Tenttijärjestelyt

Kampuksella toteutettavat paperitentit ja Exam-tentit perutaan toistaiseksi. Tenteille pyritään löytämään korvaava suoritustapa.

Tenttejä voidaan järjestää kampuksella poikkeustapauksissa, mikäli se on erityisesti opintojen loppuvaiheessa olevien opintojen etenemisen kannalta välttämätöntä. Poikkeustapauksista päättää koulutuksesta vastaava vararehtori kummassakin korkeakoulussa.

Tilojen käyttö opiskelijavalinnassa

Opiskelijavalinnat voidaan toteuttaa korkeakoulujen tiloissa noudattaen asianmukaisia varotoimia.

Kotiin kesken lukukauden palaavat vaihto-opiskelijat

Opiskelija voi saada kevään opintojaksosta kurssisuorituksen, jos kurssien suorittaminen ei edellytä kampuksella läsnäoloa (laboratorio, tentti jne). Lisäksi opintojaksojen vastuuopettajat pyrkivät löytämään korvaavia suoritustapoja. Jos suorituksen edellytyksenä on läsnäoloa vaativa suoritus, emme voi taata, että opiskelija saa opintojaksosta suorituksen.

Väitöstilaisuuksien järjestelyt

Väitöstilaisuudet järjestetään poikkeusaikana etänä: vastaväittäjät osallistuvat etäyhteyksien kautta, samoin tilaisuuden vieraat. Yliopiston henkilöstöä voi olla paikalla enintään 10 henkilöä. Yleisölle on tarjottava mahdollisuus esittää väitöksen lopussa kysymyksiä väittelijälle. Kysymykset välitetään etäyhteyksien avulla.

Väitöskirjan tulee olla pdf-muodossa julkisesti näkyvillä 10 päivää ennen väitöstä LUTin verkkosivuilla.

Kirjaston palvelut

LUT-tiedekirjaston tilat on suljettu 18.3. alkaen. Asiakaspalvelu, neuvonta, tiedonhankinnan ohjaukset ja muut palvelut toimivat etänä.

LUTin ja LABin tiedotus on tällä hetkellä keskitetty koronaryhmälle.

 
Päivitetty 15.3.2020 klo 9.45
 

Rehtori Juha-Matti Saksa: Paikka joustavuudelle ja luovuudelle – yhdessä 

Nyt syliimme tippuneet, koronasta johtuvat muutokset meidän jokapäiväiseen elämään on syytä ottaa vastaan sellaisena kuin ne ovat. Meidän ei kannata vähätellä tai liioitella tilannetta. Rauhallinen, looginen ja luova toiminta rakentaa luottamusta. 
 
Olemme yliopistona vuosien saatossa varautuneet moniin poikkeustilanteisiin ja nyt varautumiset tulevat tarpeeseen. Pyrimme kaikessa yhteisömme turvallisuuteen ja pitämään toimintamme mahdollisimman normaalina. 
 
On erityksen tärkeää, että noudatamme kaikkia viranomaisten ja omia toimintaohjeita, huolehdimme edelleen hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta ja pyrimme itse tuomaan vakautta yhteiskuntaan omalla toiminnallamme.
 
Me olemme rakentaneet vuosien saatossa yliopistomme toimintaa hyvin joustavaksi monilla eri tasoilla. Ei ole sattumaa, että meillä esim. mobiilityöskentely on arkipäivää tai että olemme kaikin tavoin välttäneet paperien hilloamista työtiloihin. Pystymme monin paikoin jatkamaan normaalia työtämme etätyövälineitä hyödyntäen. Jatkuvuuden turvaaminen onkin nyt tärkeämpää kuin koskaan yli 50-vuotisen historiamme aikana.
 
Toisin sanoen, me emme lopeta epidemian ajaksi yliopistomme tutkimusta tai koulutusta, vaan jatkamme toimintaamme toistaiseksi pääosin etänä. Lyhyesti sanottuna: työt ja opiskelu jatkuvat tilanteesta huolimatta.
 
Käytännössä opetamme jo hyvin monilla kursseilla monimuotoisesti, jolloin tuhannet opiskelijamme ja heidän läheisensä pystyvät jatkamaan elämäänsä etäyhteyksien päässä. Pystymme lisäämään etäopetustamme mm. Zoomin avulla sekä luomaan vaihtoehtoisia kurssien suoritustapoja useimmille perinteisille kursseillemme. Opiskelijoillamme on aikaa ja halua opiskella.
 
Laboratoriomme toiminta saattaa olla hieman normaalia rauhallisempaa lähiviikkoina. Tämä toisaalta antaa tutkijoille aikaa keskittyä saattamaan keskeneräiset journal-julkaisut valmiiksi. Yhteistyöyrityksiäkin pystymme auttamaan hyvien etäyhteyksien avulla sekä hoitamalla laboratorioissa turvallisesti tärkeät kokeet. Korkeakoulupalveluiden asiantuntijoilta toivon erityistä luovuutta, jotta voimme auttaa tutkijoita, opettajia, opiskelijoita sekä muita sidosryhmiä tässä uudessa tilanteessa. Ketään ei saa jättää yksin.
 
Tärkeää on muistaa itseämme suurempi tehtävä yhteiskunnassa. Meistä ihan jokainen edustaa yliopistoa. Olemme niin työntekijöinä kuin opiskelijoina timanttisen tärkeä osa yhteiskuntarauhaa ylläpitävää instituutiota, yliopistoa. Kun me osoitamme omalla luovuudellamme ja luottavuudellamme, että asiat voivat jatkua yliopistossa koronaepidemiasta huolimatta, teemme osamme vastuullisina yhteiskunnallisina toimijoina.
 
Pidetään itsestämme ja toisistamme huolta. Yhdessä me tästäkin selviämme - vahvempana ja paljon oppineena. Ja kuten presidenttimme totesi, vaikka joudumme nyt ottamaan fyysistä etäisyyttä, niin lisätään henkistä läheisyyttä. #koskamevoimme
 
Voimaa,
 
T: Juhis
@JuhisSaksa +358400166659
 
 
Päivitetty 13.3.2020

Etäopiskeluun ja -työskentelyyn siirtyminen ma 16.3.2020 alkaen

Maanantaista 16.3. lähtien siirrymme etäopiskeluun toistaiseksi. Etätöihin siirtyvät myös ne työntekijät, joiden tehtävät sen sallivat.

Kampuksia ei kuitenkaan suljeta, vaan työn ja opiskelun vaatiessa niille voi tulla kuten ennenkin. Vähentämällä kampuksella liikkuvien ihmisten määrää voimme osaltamme hidastaa koronaviruksen leviämistä Suomessa.

Pyrimme turvaamaan opintojen etenemisen etätoimista huolimatta.

Jokaisella on velvollisuus käydä läpi oman lähiesimiehensä kanssa työskentelytapaan liittyvät asiat. Yliopiston ja ammattikorkeakoulun kannalta kriittiset toiminnot jatkavat edelleen normaalisti.

Tapahtumien järjestämiseen ja vierailuihin liittyviä ohjeita

Toistaiseksi LUTin ja LABin suunnittelemat yleisötilaisuudet perutaan, eikä uusia järjestetä. Yksittäisten vierailijoiden tapaamiset korvataan etäjärjestelyin.

Edellytämme, että LUTin ja LABin työntekijät eivät osallistu kampusten ulkopuolella oleviin ulkopuolisiin tapahtumiin ja seminaareihin muuten kuin etäyhteyksien välityksellä. Epäselvissä tapauksissa ole yhteydessä omaan esimieheesi.

Suositus riskiryhmiin kuuluville

Jos työntekijänä kuulut riskiryhmään (iäkkäät sekä perus- ja monisairaat) ja työskentelysi vaatii läsnäoloa kampuksilla, keskustele tilanteestasi esimiehesi kanssa.

Riskiryhmiin kuuluvien opiskelijoiden osalta suosittelemme etäopiskelua aina kun mahdollista. Kaikille tarjottavan etäopetuksen lisäksi emme voi tarjota riskiryhmiin kuuluville erillisiä korvaavia opetusjärjestelyitä. Kurssisuoritusten osalta olethan yhteydessä opettajaasi.

Korkeakoulujen harrastustoimintaan liittyviä ohjeita

Kohonneesta koronavirusriskistä johtuen LUT-yliopiston ja LAB-ammattikorkeakoulun harrastustoimintaan liittyvät toiminnat keskeytetään. Tällaisia toimintoja ovat mm. korkeakoulujen liikuntapalvelu MOVEO sekä Iloa elämään -toiminta. Myös korkeakoulujen kuntosalit ja liikuntasalit ovat pois käytöstä.

Toimimalla näin teemme osamme koronaviruksen leviämisen hidastamiseksi viranomaisten suositusten mukaisesti.

Tilannekuva koronaviruksen aiheuttaman hengitystieinfektiosairauden takia Suomessa ja toiminta-alueillamme muuttuu tällä hetkellä päivittäin. Seuraathan tiedottamista intrasta (https://intranet.lut.fi/Pages/Koronavirus-coronavirus.aspx), sähköpostistasi ja viranomaisten kanavista.

 

 
Päivitetty 12.3.2020

Tapahtumiin liittyviä ohjeita

Kaikkien epidemia-alueilta saapuvien vieraiden vierailut on peruttu. Epidemia-alueelta tulevia vierailijoita ei oteta vastaan. Suurentuneesta koronavirusriskistä johtuen myös kaikkien muiden ulkomaalaisten vieraiden vierailut on toistaiseksi peruutettu.
Suosittelemme kampusten väliset palaverit hoidettavaksi etäyhteyksillä. Myös työmatkustamista muualle Suomeen tulisi välttää.

Matkustamiseen liittyviä ohjeita

Ulkomaille ei toistaiseksi tule matkustaa työ- tai opiskeluasioissa. Kaikki LUTin ja LABin työntekijöiden ja opiskelijoiden ulkomaille suuntautuvat työmatkat tulee perua maalis–huhtikuussa. Myös kaikkien ulkomaisten vieraiden vierailut kampuksillemme on joko peruttu tai siirretty.
 
Kaikkien ulkomailta työ- tai lomamatkalta palaavien työntekijöiden ja opiskelijoiden edellytetään jäävän 14 vuorokaudeksi etätöihin tai -opiskelemaan. Vuorokaudet lasketaan maahantulopäivästä. Työntekijät ilmoittavat poissaolostaan viipymättä esimiehelleen ja HR:ään. Juuri nyt työmatkalla olevia suositellaan aikaistamaan kotiinpaluutaan.

Sairastamiseen liittyviä ohjeita

Tilannekuva koronaviruksen aiheuttaman hengitystieinfektiosairauden takia Suomessa ja toiminta-alueillamme muuttuu tällä hetkellä päivittäin. Tiedotamme tilanteesta henkilökuntaa ja opiskelijoita intrassa ja sähköpostilla.
 
Jokaisen omalla vastuulla on seurata myös koronavirukseen liittyvää informointia osoitteista Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) verkkosivulta ja Suomen ulkoministeriön verkkosivuilta.
 
Koronaviruksesta on avattu valtakunnallinen puhelinneuvonta, joka tarjoaa yleistä tietoa koronaviruksesta. Neuvonnan numero on 0295 535 535. Neuvontapuhelimesta saatava yleisneuvonta perustuu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen verkkosivujen tietoihin.

Etätyöhön liittyviä ohjeita

Jatkamme työntekoa ja opiskelua mahdollisimman normaalisti, mutta varaudumme etätyöskentelyyn ja -opiskeluun tarvittaessa. Jos etätyöhön ja etäopiskeluun siirrytään, siitä tulee erilliset ohjeet. Suosittelemme kuitenkin, että työkannettava ja työpuhelin sekä niiden virtalaturit otetaan mukaan kotiin päivittäin ennakoimattomien etätyöpäivien varalta.

Yleisiä ohjeita koronavirustartunnan välttämiseksi

Pese kädet usein ja kunnolla. Älä kättele. Hyvä käsihygienia on parhaita keinoja estää viruksen tarttuminen ja leviäminen. Pidä myös riittävä etäisyys muihin sosiaalisessa kanssakäymisessä.