Kotihoidon ulkoistuksen vaikutukset ja vaikuttavuus

Lappeenrannan teknillisen yliopiston (LUT) Lahden yksikössä on julkaistu raportti "Kotihoidon ulkoistuksen vaikutukset ja vaikuttavuus - tapaustutkimus Lahti". Raportti on luettavissa täältä:  http://bit.ly/2js0DlO

Tutkimuksessa tunnistettiin kotihoidon ulkoistuksesta seuranneita positiivisia, neutraaleja ja negatiivisia vaikutuksia henkilöstön, asiakkaan ja johtamisen näkökulmista. Lisäksi tutkimuksessa arvioidaan, miten kotihoitoalueen ulkoistamiseen päätöksentekotilanteessa kohdistetut positiiviset odotukset palvelun laadusta, tuottavuudesta ja vertaiskehittämisestä todentuvat noin kahden vuoden seurantajaksolla (ulkoistamisen vaikuttavuus).

Seurantatutkimuksen toteutti LUT Lahti vuosina 2015-2017. Hankkeen rahoittajina olivat Työsuojelurahasto, Lahden kaupunki ja LUT.

Lisätietoja: Tuomo Uotila, professori, 040 550 5695, tuomo.uotila@lut.fi