Kotitalouksien sähkönkulutustottumuksien muuttaminen edellyttää suuria säästöjä sähkökustannuksissa

Kotitaloudet ovat melko valmiita sallimaan sellaisten sähkölaitteiden ohjauksen, jotka eivät vaikuta heidän jokapäiväisiin rutiineihinsa. Tämä käy ilmi Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa (Lappeenranta University of Technology, LUT) tarkastettavassa väitöskirjassa.

Salla Annala tutki kotitalouksien halukkuutta ja valmiutta osallistua sähkön kysynnän joustoon, joka voi perustua sähkönkäyttäjien omaan aktiivisuuteen tai heidän sähkölaitteidensa ohjaamiseen jonkun muun toimesta. Tulosten perusteella kotitaloudet vaikuttavat olevan valmiita sallimaan sellaisten sähkölaitteiden ohjauksen, jotka eivät vaikuta heidän jokapäiväisiin rutiineihinsa. Kuluttajien omaan aktiivisuuteen perustuva sähkönkulutuksen siirto rajoittuu muutamiin laitteisiin. Molemmissa tapauksissa kuluttajien odotukset kysynnän joustolla saavutettavista säästöistä sähkökustannuksissa ovat korkeat.

"Jos sähkönkäyttäjät muuttaisivat sähkönkulutuksensa ajoittumista ja tasoa ajan mukaan vaihtuvien sähkön hintojen tai muiden sähköjärjestelmän tilasta kertovien signaalien perusteella, sähkön tuotanto- ja verkkoinfrastruktuurin käyttöä voitaisiin tehostaa. Tällöin myös uusiutuvan energian hyödyntäminen helpottuisi", kertoo Annala.

Diplomi-insinööri Salla Annalan sähkötekniikan alaan kuuluva väitöskirja Households' willingness to engage in demand response in the Finnish retail electricity market: an empirical study (Kotitalouksien valmius osallistua kysynnän joustoon suomalaisella sähkön vähittäismarkkinalla) tarkastetaan 2.10.2015 klo 12 Lappeenrannan teknillisen yliopiston salissa 1382. Vastaväittäjä toimii professori Runar Brännlund, Umeå University, Ruotsi. Kustoksena toimii professori Satu Viljainen Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta.

Väitöskirja on julkaistu yliopiston Acta Universitatis Lappeenrantaensis – tutkimussarjassa numero 660. ISBN 978-952-265-849-4 ja ISSN 1456-4491. Väitöskirja on luettavissa Lappeenrannan teknillisen yliopiston LUTPub-tietokannasssa osoittessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-265-850-0. Väitöskirjan painetun version voi ostaa Aalef-kirjakaupasta, puh. 044 744 5511 tai kirjakauppa@aalef.fi sekä LUT Shopin verkkokaupasta osoitteessa https://lutshop.lut.fi.

 

Tietoja väittelijästä:

Nimi: Salla Annala     

Syntymävuosi ja -paikka: 1983 Kuusankoski

Kotikunta: Lappeenranta

Koulutus: DI (2008) LUT

Työsuhteet: Nuorempi tutkija, LUT (2008-2015)

 

Lisätietoja:

Salla Annala, puh. 040-8372104, salla.annala@lut.fi