Kuinka tehdä tehokasta yhteistyötä digitaalisesti?

Tutkijaryhmä selvittää, kuinka etätyö-Suomi pysyy toimintakykyisenä myös koronaepidemian aikana. Nopeasti luotu Fast Expert Teams- asiantuntijaverkosto selvittää etätyöhön siirtymisen vaikutuksia työelämään.

Vallitseva koronaepidemia on muuttanut nopeasti asiantuntijatyön tekemisen tapoja Suomessa. Koronaviruksesta johtuva poikkeustilanne aiheuttaa suuren haasteen yhteiskunnan fyysiselle, henkiselle ja taloudelliselle toiminnalle.

"Vuorovaikutus kasvotusten ei ole mahdollista mutta monimutkaisten ongelmien ratkaiseminen vaatii eri alan asiantuntijoiden nopeaa yhteistoimintaa. Erityisesti kriisitilanteessa perinteinen organisaatioiden välinen yhteistyö on auttamattoman hidasta", LUT-yliopiston tietojohtamisen professori Kirsimarja Blomqvist sanoo.

Ongelman ratkaisemiseksi on kehitetty Fast Expert Teams -verkosto. Sen ideana on tuoda nopeasti eri alojen asiantuntijoita yhteen ratkaisemaan monimutkaisia ongelmia digitaalisesti. Verkostossa testataan uutta dynaamisten tiimien toimintamallia ja tuotetaan päätöksentekijöille tietoa ja toimenpide-ehdotuksia toimintamallin kehittämiseksi Suomessa.

Blomqvist toimii verkoston kokoonkutsujana ja johtajana. Toimintamalli pohjaa Blomqvistin tutkimukseen digitaalisista organisoitumismuodoista, luottamuksesta ja tietoprosesseista.

"Maaliskuun toisella viikolla tilanne alkoi näyttää huolestuttavalta. Keskustelin asiasta eri asiantuntijoiden kanssa ja totesimme, että nyt on hetki toimia. Yhden päivän aikana tavoitimme laajan joukon eri asiantuntijoita ja meillä oli ensimmäinen toimintasuunnitelma valmiina. Haluamme yhdessä välttää Suomen halvaantumisen", Blomqvist kertoo.

Nopeasti luotu verkosto

Blomqvistin aloite innosti eri alojen asiantuntijat yhteistyöhön yli organisaatiorajojen. Nopeasti alkunsa saaneessa digitaalisessa verkostossa on mukana jo yli 70 asiantuntijaa yliopistoista, tutkimuslaitoksista, yrityksistä ja ministeriöistä.

"Jo nyt näyttää siltä, että nopealla verkostomaisella toiminnalla ja digitaalisuutta hyödyntäen mahdottomasta voi tulla mahdollista", Blomqvist sanoo.

Eri alan toimijat tuovat mukanaan omaa osaamistaan. Mukana yhteistyössä on esimerkiksi digitaalisten palveluiden suunnitteluun keskittynyt Gofore-yhtiö.

"Haluamme tukea verkostomaisten ja teknologia-avusteisten johtamistapojen hyödyntämistä monimutkaisessa toimintaympäristössä. Luotamme asiantuntijoiden kykyyn kantaa vastuuta ja toimia itsenäisesti ja aloitteellisesti", Goforen johtava konsultti Petri Takala toteaa.

Vapaaehtoisuuteen perustuvan verkoston tavoitteena on raportoida toimenpidesuosituksistaan heti pääsiäisen jälkeen. Tuloksia on tarkoitus hyödyntää valtakunnallisesti ja verkosto on esitelty myös OECD:lle Suomen toimintatapana Covid-19-tilanteessa.

"Nopeat ongelmanratkaisutiimit ovat hieno esimerkki digitaalisuuden hyödyntämisestä vallitsevan koronatilanteen aikana. Hyödynnämme tutkimuksen tuloksia kriisin tuomien haasteiden ratkaisemisessa", neuvotteleva virkamies Pirjo Kutinlahti työ- ja elinkeinoministeriöstä sanoo.

Siirryitkö koronan vuoksi etätyöhön? Vastaa kyselyyn!

Verkoston yliopistot ovat laatineet kyselyn yhdessä Työterveyslaitoksen kanssa. Sen avulla pyritään saamaan kokonaiskuva työn tekemisen tavoissa tapahtuneesta nopeasta muutoksesta. On erittäin tärkeää, että kyselyyn vastaisi mahdollisimman moni etätyöhön siirtynyt työntekijä.

"Kyselyllä selvitetään, miten suomalaiset suhtautuvat etätyöhön ja millaiset valmiudet heillä on sen tekemiseen ja siinä tarvittavien teknologioiden käyttöön", viestinnän professori Anu Sivunen Jyväskylän yliopistosta sanoo.

Kyselyn ensimmäinen vaihe on auki 31. toukokuuta saakka.

Linkki kyselyyn: Corona-work-survey

Fast Expert Teams -verkostoon kuuluu asiantuntijoita LUT-yliopistosta, Aalto-yliopistosta, Jyväskylän yliopistosta, Itä-Suomen yliopistosta, Tampereen yliopistosta, Työterveyslaitokselta, Teknologian tutkimuskeskus VTT:stä, Sitra Labista, Tiedeakatemiasta, Goforesta, Howspacesta, Skillhivesta, Solvedista, Humap Consulting Oy:sta, Hämeen liitosta sekä työ- ja elinkeinoministeriöstä, valtiovarainministeriöstä ja liikenne- ja viestintäministeriöstä.

Lisätietoja:

Kirsimarja Blomqvist, tietojohtamisen professori, LUT-yliopisto kirsimarja.blomqvist@lut.fi , p. 040 755 1693
Heikki Ailisto, tutkimusprofessori, VTT heikki.ailisto@vtt.fi , p. 040 555 0726
Annina Ropponen, vanhempi tutkija, Työterveyslaitos annina.ropponen@ttl.fi, p. 043 825 1392
Matti Vartiainen, työ- ja organisaatiopsykologian professori, Aalto-yliopisto, matti.vartiainen@aalto.fi , p. 050 555 3380
Anu Sivunen, viestinnän professori, Jyväskylän yliopisto, anu.e.sivunen@jyu.fi , 040 735 4279
Thomas Olsson, tietotekniikan apulaisprofessori, Tampereen yliopisto thomas.olsson@tuni.fi , p. 040 849 0819
Kaisa Henttonen, dosentti, yliopistotutkija, Itä-Suomen yliopisto, kaisa.henttonen@uef.fi , p. 050 4352664
Petri Takala, johtava konsultti, Gofore petri.takala@gofore.com, p. 040 563 6272
Pirjo Kutinlahti, neuvotteleva virkamies, työ- ja elinkeinoministeriö, pirjo.kutinlahti@tem.fi, p. 029 504 8260
Annika Ranta, organisaatiokonsultti, Humap Consulting Oy, annika.ranta@humap.com, p. 050 561 1356

Lue myös: