« Takaisin

Lahdelle 4,7 miljoonaa euroa kaupunkilaisten kestävään liikkumiseen

Lahden CitiCAP-hankkeelle on myönnetty 4,7 miljoonan euron hankerahoitus EU:n Urban Innovative Action -ohjelmasta. Hanke kehittää uusia liikennepalveluja kaupunkilaisille ja luo kestävän liikkumisen kannusteita.

CitiCAP-hankeen (citizens' cap and trade co-created) tavoitteena on vähentää liikenteen päästöjä, koota ja avata digitaalista tietoa liikkumisesta sekä kehittää uusia liikennepalveluja kaupunkilaisille. Lahden CitiCAP-hankkeessa tullaan testaamaan asukkaiden henkilökohtaista liikkumisen päästökauppaa osana alueen liikennepolitiikkaa sekä rakennetaan älyratkaisuihin pohjautuva pääpyöräreitti (keskusta-Apilakatu).

Henkilökohtainen päästökauppa tarkoittaa käytännössä esimerkiksi erilaisia liikenneympäristön etuisuuksia sekä palveluiden käytön kannustimia asukkaille, jotka pysyvät tai alittavat liikkumisen päästökiintiönsä. Tämä voi tarkoittaa esim. edullisempia joukkoliikennelippuja tai pyöräilyyn liittyviä huolto ym. lisäpalveluita, joita asukkaan on mahdollista saada, jos liikkumisen päästöt ovat asetettua henkilökohtaista kiintiötä pienemmät.  Tavoitteena on saada työnantajat mukaan CitiCAP-hankkeeseen, sillä heidän on mahdollista palkita työntekijöitään kestävästä liikkumisesta.

Uusia kestävän liikkumisen positiivisia kannusteita tarvitaan, sillä keskikokoisissa kaupungeissa autoliikenne ei muodosta samanlaisia ongelmia kuin suurimmissa kaupungeissa. Lahti on sopiva testialusta näiden kaupunkeihin sopivien positiivisten liikkumisen kannustimien kokeiluun.

Liikenteen tiedon kokoaminen

Hankkeessa luodaan myös toimintamalli erilaisen liikenteen tiedon kokoamiseen ja avaamiseen. Lahdessa kaupunki tuottaa jo nyt liikenteen tietoja: liikennevalojen keräämää tietoa liikennemääristä, jalankulun ja pyöräilyn laskuritietoa sekä reaaliaikaisen matkustajatiedon joukkoliikenteestä. Nykytilanteessa liikkumisen tietoa syntyy runsaasti, mutta ne ovat hajallaan eri lähteissä, esimerkiksi yksityisissä matkapuhelimissa, eivätkä useimmiten ole julkisesti saatavilla. Tämä vaikeuttaa uusien palveluiden luomista ja liikkumisen ympäristön kehittämistä.

Lahdessa liikutaan kestävästi

Lahden yleiskaavaprosessiin 2017–2020 sovitetaan kestävän kaupunkiliikkumisen suunnitelma. Kaupunki edistää kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikennettä esimerkiksi uuden mobiilisovelluksen avulla.

- Liikenne on merkittävimpiä kaupunkien ilmanlaatuun vaikuttavia tekijöitä. Seuraavien vuosien aikana laaditaan yhteistyössä kaupunkilaisten kanssa suunnitelma siitä, miten liikkumista voisi Lahdessa muuttaa kestävämpään suuntaan ja samalla parantaa elämänlaatua, kertoo liikenneinsinööri Kristiina Kartimo.

EU:n Urban Innovative Actions-rahoitusohjelma tukee 80 % rahoituksella uraauurtavia ratkaisuja, joita testataan yksittäisten kaupunkien alueella. Lahden kaupungin innovaatiokumppaneita hankkeessa ovat: Lahden ja Lappeenrannan teknillinen yliopisto (LUT), Lahden ammattikorkeakoulu, Lahden seudun kehitys LADEC sekä neljä liikkumisen alueella työskentelevää yritystä: Infotripla, Mattersoft, Moprim ja Coreorient.

Kansainvälinen näkyvyys tukee EU-rahoitusten saamista Lahteen

Lahden kaupunki oli viime keväänä näkyvästi mukana EU:n European Green Capital-kilpailussa., Kansainvälinen profiilin nostaminen on ollut eduksi erilaisten EU-rahoitusten hankkimisessa alueelle. Lahden kaupunki kutsuukin tulevalla EGCA2020-kierroksella alueen kehittäjiä yhä enemmän mukaan yhteiseen viestintään ja kunnianhimoisten tavoitteiden asettamiseen. 

CitiCAP-hankkeesta lyhyesti:

  • Kootaan liikenteen tieto samaan alustaan
  • Kehitetään ja kokeillaan asukkaiden liikkumiseen liittyvää päästökaupparatkaisua
  • Rakennetaan yksi pääpyöräreitti (keskusta-Apilakatu) älyratkaisuja hyödyntäen

Lisätietoja:

ympäristöjohtaja Saara Vauramo, 044 716 1585
liikennesuunnittelupäällikkö Jukka Lindfors, 050 559 4139
liikenneinsinööri Kristiina Kartimo, 050 559 4100
professori Helena Kahiluoto, LUT, 040 511 8335