Lahden ammattikorkeakoulun tukipalvelut siirtyneet LUT-yliopistoon

Lahden ammattikorkeakoulun (LAMK) tukipalvelut on nyt keskitetty LUT-yliopistoon liiketoiminnan luovutuksella. Muutoksen myötä LAMKista on siirtynyt 76 henkilöä LUT-yliopiston työntekijöiksi 1.9.2019 alkaen.

Liiketoimintasiirto ei aiheuta muutoksia palveluiden saatavuuteen. Palvelut opiskelijoille jatkuvat, kuten tähänkin saakka Lahden kampuksella.

Lahden ammattikorkeakoulu, LUT-yliopisto ja Saimaan ammattikorkeakoulu muodostavat LUT-konsernin. Kampukset ovat Lahdessa ja Lappeenrannassa. LAMKin rehtorin Turo Kilpeläisen mukaan LUT-korkeakoulujen koulutuksen sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan kunnianhimoiset tavoitteet tarvitsevat tuekseen tehokkaat tukipalvelut.

"Järjestäytynyt palvelukokonaisuus tarjoaa nykyistä laajemmat mahdollisuudet vastata olemassa oleviin ja tuleviin toiminnallisiin tukitarpeisiin", Kilpeläinen kertoo.

Saimaan ammattikorkeakoulun tukipalvelut siirtyivät liikkeenluovutuksella LUTille tammikuussa 2018. Tukipalveluista käytetään jatkossa nimeä korkeakoulupalvelut.

Korkeakoulupalveluissa työskentelee nyt kaikkiaan 333 henkilöä.

Korkeakoulupalvelut yhtenä kokonaisuutena

Korkeakoulupalveluiden johtaminen yhtenä kokonaisuutena on osa LUT-korkeakoulujen visiota olla kilpailukykyinen ja synergioita hyödyntävä konserni.

Toinen meneillään oleva muutos on LUT-konsernin ammattikorkeakoulujen fuusioituminen. Lahden ammattikorkeakoulusta ja Saimaan ammattikorkeakoulusta muodostuvan uuden LAB-ammattikorkeakoulun (LAB University of Applied Sciences) on tarkoitus aloittaa toiminta vuoden 2020 alussa.

"Tehtävämme on auttaa sekä syntyvää LAB-ammattikorkeakoulua että LUT-yliopistoa onnistumaan entistäkin paremmin tavoitteissaan", LUT-yliopiston provost Liisa-Maija Sainio sanoo.

LAB-ammattikorkeakoulu tuottaa työelämälähtöistä koulutusta sekä soveltavaa tutkimus- kehitys- ja innovaatiotoimintaa. LUT-yliopisto tekee jatkossakin akateemista tutkimusta ja antaa tieteelliseen tutkimukseen perustuvaa ylintä koulutusta.

Lisätietoja:

Turo Kilpeläinen
Lahden ammattikorkeakoulun rehtori
turo.kilpelainen@lamk.fi,  p. 044 708 5085

Liisa-Maija Sainio
LUT-yliopiston provost
liisa-maija.sainio@lut.fi, p. 040 515 4944