Lähi- ja luomuruokatuottajat kaipaavat ekologisempia pakkausratkaisuja

Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa (Lappeenranta University of Technology, LUT) tehdyn kartoituksen mukaan luomu- ja lähiruoan kysyntä kasvaa, mutta kasvua hidastavat muun muassa pakkausten ekologisuuteen ja viestintään sekä tuotteiden säilyvyyteen liittyvät tekijät. Tulokset käyvät ilmi tuotantotalouden opiskelija Roosa Laajan diplomityöstä, jossa hän kartoitti kotimaisten lähi- ja luomuruokatoimijoiden pakkaustarpeita sekä näkemyksiä lähi- ja luomuruokatuotteiden tulevaisuuden trendeistä.
 
Laaja haastatteli tutkimusta varten kaikkiaan 18 toimijaa Etelä-Suomen alueelta. Toimijoihin lukeutui luomu- ja lähiruoan tuottajia, jalostajia, tukkuja, kauppoja, suurtalouskeittiö, logistiikkayrittäjä ja mikrobiologian asiantuntija. Kartoituksessa oli mukana neljä tuoteryhmää toimitusketjuineen. Tuoteryhmät ovat liha, kala, sienet ja marjat. Tuoteryhmät valittiin, koska ne edustavat keskenään erilaisia pakkaustarpeita ja niillä nähtiin olevan vientipotentiaalia.
 
"Suurin osa toimijoista koki, että pakkauksella on positiivinen merkitys. He kuitenkin toivoivat, että pakkaukset olisivat tulevaisuudessa ympäristöystävällisempiä, erottuisivat paremmin joukosta ja pakkaukset suunniteltaisiin asiakaslähtöisemmin sekä käyttötarkoitukseensa paremmin soveltuviksi", Laaja kuvailee.
 
Kartoitettavia teemoja olivat pakkausten nykyiset vaatimukset, toimijoiden pakkausosaaminen ja tiedontarve, luomu- ja lähiruoan tulevaisuus sekä älykkäät ja aktiiviset pakkausratkaisut. Tutkimuksen perusteella osalla pakkaajista on puutteelliset tiedot pakkaamisen mahdollisuuksista.
 
"Tällä hetkellä toimijat pakkaavat pääsääntöisesti muoviin ja pahvilaatikoihin siten, että primääripakkaus eli tuotetta vasten oleva osa on useimmiten muovia ja mahdollinen sekundaaripakkaus pahvia. Muoviin suhtauduttiin varauksella, sillä niistä tulee paljon jätettä eikä materiaali ole ympäristöystävällinen. Kartonki nousi selkeästi sopivimmaksi pakkausmateriaaliksi, mutta sitä ei pidetty riittävän kestävänä. Pakkaajat toivoivat enemmän tietoa erityisesti luonnonmukaisista ja paremman säilyvyyden takaavista pakkausvaihtoehdoista."
 
Lähi- ja luomuruoka on kasvanut Suomessa viime vuosina enemmän kuin muu elintarvikemarkkina. Luomun markkinaosuus Suomessa on nyt 2 prosenttia, ja se on pienempi kuin johtavissa maissa kuten Tanskassa (n. 8 prosenttia) tai Saksassa (n. 4 prosenttia). Suomen luomumarkkina on kuitenkin kasvanut muita maita huomattavasti nopeammin.
 
Lähiruokasektori sen sijaan on hyvin monimuotoinen kattaen muun muassa tilamyynnin, torimyynnin, myyjäiset, ruokapiirit sekä vähittäiskaupan, jolloin markkinoiden arvoa on vaikea arvioida. Kasvu jatkuu kuitenkin sekä luomu- että lähiruuassa varsin voimakkaana – myös Suomessa. Siitä pitävät osaltaan huolen kansalliset ja Euroopan komission kehitysohjelmat, jotka edistävät ja koordinoivat luomu- ja lähiruoan tuotantoa ja käyttöä.
 
"Lähi- ja luomuruuan kysynnän kasvu perustuu pitkälti muutoksiin kuluttajien asenteissa ja ostovoiman kasvuun. Lähiruuan ostamiseen kuluttajia motivoi mm. tietoisuus ruuan alkuperästä, oman alueen hyvinvoinnin edistäminen ja maaseudun elinvoimaisuuden säilyminen oikeudenmukaisen tulonjaon myötä. Luomutuotteita valittaessa painotetaan ruuan ja tuotantotapojen puhtautta, ekologisuutta ja tuotantoeläinten hyvää kohtelua.", sanoo erikoistutkija Sara Paunonen Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:stä. Tiedot käyvät ilmi VTT:n tekeillä olevasta selvityksestä, jossa tarkastellaan luomu- ja lähiruoan pakkaamista ja markkinoita Euroopassa.
 
Kartoitukset ovat osa LUT:n, VTT:n ja Åbo Akademin yhteistä PAKKAAMO 2020 -hanketta. Hankkeen tarkoituksena on edistää suomalaisen luomu- ja lähiruoan tuotantoa, jakelua, markkinointia ja vientiä uudenlaisten kuitupohjaisten pakkausratkaisujen avulla. Hankkeessa kehitetään myös suomalaista pakkausteknologiaosaamista liittyen kuitupohjaisiin biomateriaaleihin sekä pakkausten valmistusteknologioihin. Hanke toteutetaan Etelä-Karjalan, Uudenmaan ja Varsinais-Suomen liittojen myöntämällä EAKR-rahoituksella.

Lisätietoja

Opiskelija Roosa Laaja, p. 040 749 9649, roosa.laaja@student.lut.fi
Projektipäällikkö Mika Kainusalmi, p.050 919 2939, mika.kainusalmi@lut.fi
 
Erikoistutkijat Sara Paunonen, sara.paunonen@vtt.fi ja Marja Pitkänen marja.pitkänen@vtt.fi