Lähiruoka uniikkeihin kartonkipakkauksiin jo kotitilalla

Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa (Lappeenranta University of Technology, LUT) kehitetään uudenlaista lähi- ja luomuruokatuottajille tarkoitettua pakkausyksikköä, joka huomioi käyttäjäryhmien erityistarpeet ja mahdollistaa hajautetun pakkausvalmistuksen ja pakkaamisen lähellä tuottajaa. Samalla kehitetään myös uusiutuvia, biopohjaisia pakkausmateriaaleja vaihtoehdoiksi elintarvikepakkausten muovimateriaaleille.

Ekologisten pakkausratkaisujen käyttö yleistyy ympäristötietoisen kuluttajakäyttäytymisen myötä ja pakkausten kierrätettävyyttä sekä tuottajavastuuta edellyttävän lainsäädännön seurauksena. Etenkin lähi- ja luomuruoan kohdalla kysyntä kasvaa voimakkaasti suomalaisessa elintarviketeollisuudessa.

"Pakkausten tulee olla linjassa tuotteen kanssa: laadukas tuote tarvitsee laadukkaan ja ympäristöystävällisen pakkauksen. Pakkauksia ja pakkausvalmistusjärjestelmiä kehittämällä on mahdollista edistää lähi- ja luomuruokatuotteiden jakelua, markkinointia ja vientiä sekä vastata tuotteisiin ja niiden pakkauksiin kohdistuviin yhä kasvaviin laatu- ja ympäristövaatimuksiin", kertoo kehittämispäällikkö Mika Kainusalmi LUT:sta.

Ergonominen ja ekologinen kokonaisuus

Kehitteillä oleva pakkausyksikkö on nykyisiä ratkaisuja kompaktimpi ja palvelee lähi- ja luomuruoan pienpakkaajia aiempaa monipuolisemmin: pakkausyksikköön yhdistetään kartonkipakkauksen valmistus, täyttö, suljenta ja laadunvarmistus. Kokonaisuus on investointikustannuksiltaan edullinen, ja se on sovellettavissa erikokoisiin tiloihin sekä tarpeisiin.

"Tutkimme pakkausvalmistuksen näkökulmasta, millainen on tulevaisuuden pieneräpakkaamiseen soveltuva pakkausympäristö ja kuinka se palvelee parhaiten lähi- ja luomuruoan pakkaajia. Tämä uusi yksikkö mahdollistaa kartonkipakkausten yksittäis- ja pienerävalmistuksen prässäystekniikalla ja pakkauksen suljennan kuumapalatekniikalla," Kainusalmi kertoo ja jatkaa:

"Lisäksi kehitämme kartonkimateriaaleja ja painotekniikoita, joilla voidaan esimerkiksi hidastaa bakteerien toimintaa, parantaa ruoan säilyvyyttä, turvallisuutta, tuotteiden varastointia, personoitavuutta ja lisäarvoa. Hyödynnämme kehitystyössä LUT:n pakkaustekniikan tutkimusryhmän ainutlaatuista kone- ja materiaaliosaamista rinnakkain."

Kehitystyön perustaksi selvitetään tulevaisuuden pakkaustrendit ja -vaatimukset sekä lähi- ja luomutuotteiden pakkaamisen parhaat käytännöt Euroopan alueella.

"Luomutuotannon kehitys on ollut muualla Euroopassa nopeaa, ja samansuuntaista kehitystä voidaan ennustaa myös suomalaiselle luomutuotannolle. Kotimaassa pitkälle jalostettu ja laadukkaasti pakattu tuote on se, mitä suomalaisen lähi- ja luomuelintarvikkeiden tuottajan kannattaa lähteä viemään ulkomaisille markkinoille", Kainusalmi kertoo.

Tutkimuksen avulla pyritään löytämään uusia keinoja suomalaisen kartonki- ja elintarviketeollisuuden sekä lähiruokatuotannon kilpailukyvyn ylläpitämiseksi. Se vaatii uusia tuotteita ja tuotantotapoja sekä uuden liiketoiminnan rakentamista tutkimuksen ja kehityksen avulla.

Pakkaamo 2020 –  lähi- ja luomuruokapakkaamisen demonstrointi- ja pilotointiympäristö -hanke (A70197) on käynnistynyt helmikuussa 2015 ja kestää 31.8.2017 saakka. Hanke toteutetaan Etelä-Karjalan, Uudenmaan ja Varsinais-Suomen liittojen myöntämällä EAKR-rahoituksella ja sen kokonaisbudjetti on noin 980 000 euroa. Muita rahoittajia ovat Lappeenrannan kaupunki, Imatran seudun kehitysyhtiö ja pakkausarvoketjussa toimivia yrityksiä.

LUT toimii hankkeen koordinaattorina. LUT:ssa kehitystyöstä vastaa pakkaustekniikan tutkimusryhmä. Yhteistyökumppaneina hankkeessa ovat Åbo Akademi ja VTT. Åbo Akademin osahankkeessa kehitetään pakkauksiin älykkäitä ominaisuuksia sekä indikaattoreita ja sensoreita, joilla pakatun tuotteen laatua voidaan seurata. VTT:n osahankkeessa keskitytään kehittämään tuoteturvallisuutta lisääviä pakkausviestintä- ja turvallisuusratkaisuja sekä tehdään taustakartoitusta ja benchmarkingia EU:n alueella. Hanke yhdistää LUT:n, Åbo Akademin ja VTT:n pakkaustutkimusosaamisen ja tarjoaa sen suomalaisen elinkeinoelämän käyttöön.

Lisätietoja:

Mika Kainusalmi, LUT, p. +358 50 919 2939, mika.kainusalmi@lut.fi