LAMK:n siirtymisessä LUT-konserniin ratkaiseva askel

Kaikki Lahden ammattikorkeakoulun (LAMK) omistajat ovat päättäneet omistuksensa siirtämisestä Lappeenrannan teknilliselle yliopistolle (Lappeenranta University of Technology, LUT). LAMK:n omistajia ovat Lahden kaupunki, Koulutuskeskus Salpaus kuntayhtymä, Hollolan kunta sekä Orimattilan ja Heinolan kaupungit. Heinolan kaupunginvaltuusto päätti asiasta viimeisenä eilen.

Omistusjärjestelyssä Lahden kaupunki lahjoittaa yhden LAMK:n osakkeen LUT:lle, ja sen jälkeen kuntien osakeomistus muunnetaan pääomalainaksi. Näin LUT jää LAMK:n ainoaksi omistajaksi, eikä järjestelyllä ole vaikutusta kuntien taseeseen. Omistuksen siirtymisen ehtona on, että järjestelystä ei seuraa LUT:lle tai LAMK:lle merkittäviä eläkevastuita. Se edellyttää ns. Keva-lain voimaantuloa.

LUT ja LAMK muodostavat yhdessä Saimaan ammattikorkeakoulun (Saimia) kanssa LUT-konsernin. LUT omistaa konsernissa kaikki ammattikorkeakoulujen osakkeet, ja amk:t ovat sen tytäryhtiöitä. Kaikki korkeakoulut toimivat edelleen autonomisesti, eivätkä siis yhdisty.

Konsernin juridinen muodostuminen tarvitsee vielä ammattikorkeakoulujen yhtiökokousten päätökset sekä patentti- ja rekisterihallituksen käsittelyn. Tavoitteena on, että LUT-konserni on juridisesti muodostunut vuoden 2017 loppuun mennessä.

Juridisen prosessin rinnalla toimivat korkeakoulujen henkilöstön muodostamat työryhmät, joissa suunnitellaan konsernin toimintaa eri asioissa. Käytännössä konserni alkaa näkyä korkeakoulujen arjessa hitaammalla tahdilla kuin juridinen syntyminen.

LUT-konsernissa yliopisto johtaa korkeakouluverkostoa kansainvälisen mallin mukaisesti. LUT yliopistona tekee akateemista tutkimusta ja antaa tieteelliseen tutkimukseen perustuvaa ylintä koulutusta. LAMK ja Saimia puolestaan antavat työelämälähtöistä koulutusta sekä tekevät soveltavaa tutkimus- kehitys- ja innovaatiotoimintaa sekä taiteellista toimintaa. Konsernilla on tarkoitus olla yliopistokampukset Lappeenrannassa ja Lahdessa.

Konsernia johdetaan strategisesti yhtenä kokonaisuutena, jossa voimat yhdistämällä kaikki kolme korkeakoulua hyötyvät. Kaikkia konsernin korkeakouluja hyödyttävää yhteistyötä voidaan tehdä varsinkin kansainvälisessä opiskelijarekrytoinnissa ja koulutusviennissä sekä vaikutettaessa elinkeinoelämään. Amk-opiskelijoita kannustetaan hakemaan yliopiston maisteriohjelmiin, jolloin uusilla koulutusyhdistelmillä syntyy kiinnostavia opintokokonaisuuksia ja erilaistunutta, vahvaa työmarkkina-arvoa.

Lisätietoja:
LUT:n hallituksen puheenjohtaja Tuomo Rönkkö, 050 3876120, tuomo.ronkko(at)tejusa.fi