Laserleikkauksen teollisen käyttöönoton toteutettavuus paperikoneissa

Alexander Stepanovin väitöskirja käsittelee mahdollisuuksia, hyötyjä ja haasteita, jotka liittyvät laserleikkauksen käyttöön paperikoneissa reunanauhan leikkaamiseen. Väitöskirjassaan Stepanov kuvailee laserleikkauksen käyttöönoton käytännön näkökohtia ja taloudellista kannattavuutta.

Laserteknologia on yksi mahdollinen väline, jolla voidaan korvata reunanauhan leikkaamisessa nykyisin käytetyt menetelmät, erityisesti vesileikkaus. Tämä on kiinnostavaa paperiteollisuuden ja paperikoneiden valmistajien kannalta niiden kehittäessä uusia nopeita paperikoneita. Laserleikkauksen avulla voitaisiin ratkaista eräitä nykyisiin teknisiin ratkaisuihin liittyviä ongelmia.

Stepanov havaitsi laserteknologian olevan nykyisellään kalliimpaa lähinnä laserien korkeiden investointikustannusten vuoksi. Laserteknologian nopea kehitys voi laskea laserleikkauksen kustannukset vesileikkausta vastaavalle tasolle.

Diplomi-insinööri Alexander Stepanov puolustaa tohtorinväitöskirjaansa Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa 4. syyskuuta  kello 12.00 salissa 1382. Hänen väitöskirjansa otsikko on Feasibility of industrial implementation of laser cutting into paper making machines (Laserleikkauksen teollisen käyttöönoton toteutettavuus paperikoneissa). Vastaväittäjinä toimivat professorit Pedro Fardim Åbo Akademista ja Jouni Partanen Aalto-yliopistosta. Kustoksena toimii professori Antti Salminen Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta.

Väitöskirja on julkaistu yliopiston Acta Universitatis Lappeenrantaensis -tutkimussarjan numerossa 654. ISBN 978-952-265-836-4, ISBN978-952-265-837-1(PDF), ISSN-L1456-4491, ISSN 1456-4491 . Sähköinen versio on luettavissa LUTPub-tietokannassa osoitteessa http://urn.fi/URN:NBN:978-952-265-837-1. Väitöskirjan painetun version voi ostaa Aalef-kirjakaupasta, puh. +358 44 744 5511 tai kirjakauppa@aalef.fi, tai LUT Shopin verkkokaupasta osoitteessa https://lutshop.lut.fi/

 

Tietoa väittelijästä:

Nimi: Alexander Stepanov

Syntymävuosi ja -paikka: 20.12.1985, Leningrad, Neuvostoliitto

Keskiasteen koulutuksen suoritusaika ja -paikka: 2003, Pietari, Venäjä

Muut tutkinnot: kandidaatti (metsäkonetekniikka), 2007, Pietari, Venäjä; asiantuntija (paperitekniikka/konetekniikka), 2008, Pietari, Venäjä; diplomi-insinööri (lasertyöstö), 2010, Lappeenranta, Suomi.

Työsuhteet: Harris Group 2008–2009, LUT 2010–2015

 

Lisätietoja:

Alexander Stepanov, 046 668 6129, alexander.stepanov@lut.fi