Logistiikkayritykset toimivat kestävämmin kuin lainsäädäntö edellyttää

Isot logistiikkayhtiöt toimivat ekologisesti ja sosiaalisesti vastuullisemmin kuin lainsäädäntö ja niiden asiakkaat, eli teollisuusyritykset, tällä hetkellä edellyttävät. Tämä käy ilmi tuoreessa Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa (Lappeenranta University of Technology, LUT) tarkastettavassa väitöstutkimuksessa.

Tutkimustulokset osoittavat, että vaikka teollisuusyritykset ovat perusarvoiltaan kestävyyssuuntautuneita, niiden ostamien logistiikkapalvelujen kestävyyden varmistamiseen tähtäävät prosessit ovat pääosin vasta aikaisessa kehitysvaiheessa. Sen sijaan isot logistiikkayhtiöt toimivat kestävämmin ja vastuullisemmin kuin niiden asiakkaat (teollisuusyritykset) tällä hetkellä edellyttävät, ja ne ottavat vastuuta myös alihankkijoidensa kestävästä toiminnasta. Tutkimuksen mukaan Suomessa pienten logistiikkayhtiöiden vastuullisen toiminnan taso perustuu lainsäädännön noudattamiseen.

Isot logistiikkayhtiöt pyrkivät vaikuttamaan tulevaan, toimialansa kestävää kehitystä edistävään lainsäädäntöön ja ne kehittävät toimintaansa vapaaehtoisesti kestävämpään suuntaan, vaikka markkinat tällä hetkellä eivät olekaan valmiita maksamaan kestävistä logistiikkapalveluista enempää kuin lainsäädännön tasoon perustuvista palveluista. Näin isot logistiikkayhtiöt valmistautuvat tulevaan kilpailuun logistiikkatoimialalla ja tavoittelevat kilpailuetua ympäristön kannalta kestävistä ja sosiaalisesti vastuullisista logistiikkapalveluista.  

Tutkimuksen kohteena oli kaksi logistiikkapalvelujen ostajaryhmää: ensisijaiset ostajat (teollisuusyritykset) ja logistiikkayhtiöt, kun ne ostavat kuljetuspalveluja alihankkijoilta. Tutkittavat yritykset olivat suomalaisia tai Suomessa toimivia yrityksiä, jotka hankkivat logistiikkapalveluja pääosin Suomessa ja muualla pohjoismaissa.

Kuluttajat ja yritysten muut sidosryhmät edellyttävät yrityksiltä yhä enemmän tuotteita ja palveluita, jotka on tuotettu vastuullisemmalla tavalla kuin lainsäädännön minimivaatimukset edellyttävät. Taustalla olevat megatrendit, kuten ilmaston muutos, ja globaali talous ja siihen liittyvät monimutkaiset toimitusverkostot, ovat saaneet sidosryhmät kiinnittämään huomiota sekä yritysten liiketoiminnan ympäristövaikutuksiin että työntekijöiden oikeudenmukaiseen ja tasavertaiseen kohteluun.

KTM Sirpa Multaharjun kauppatieteiden alaan kuuluva väitöskirja Managing sustainability-related risks in supply chains (Toimitusketjun kestävyyteen liittyvä riskinhallinta) tarkastetaan 2.12.2016 klo 12 Lappeenrannan teknillisen yliopiston (Lappeenranta University of Technology) ylioppilastalon auditoriossa. Vastaväittäjä toimii dosentti Rainer Breite Tampereen teknillisestä yliopistosta. Kustoksena toimii professori Jukka Hallikas LUT:sta.

Väitöskirja on julkaistu yliopiston Acta Universitatis Lappeenrantaensis -tutkimussarjassa numero 725. ISBN 978-952-335-026-7 ja ISSN 1456-4491. Väitöskirja on luettavissa Lappeenrannan teknillisen yliopiston LUTPub-tietokannassa osoitteessa  http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-335-027-4 . Väitöskirjan painetun version voi ostaa Aalef-kirjakaupasta, puh. 044 744 5511 tai kirjakauppa(at)aalef.fi sekä LUT Shopin verkkokaupasta osoitteessa https://lutshop.lut.fi.

 

Tietoja väittelijästä:

Nimi: Sirpa Multaharju

Syntymäpaikka: Jyväskylän mlk

Kotikunta: Lappeenranta

Koulutus: KTM, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, 2006

Työsuhteet: VR Transpoint 1983 - 2004, Nurminen Logistics Ltd (2008-2012), LUT 2013->

Lisätietoja:

Sirpa Multaharju, sirpa.multaharju@lut.fi, 050-368 3328