LUT edistämässä kiertotaloutta-lähes 19 miljoonan euron hanke käynnistyy

Lappeenrannan teknillinen yliopisto (Lappeenranta University of Technology, LUT) on mukana uudessa kiertotaloutta edistävässä CIRCWASTE-tutkimushankkeessa. Koko hankkeen budjetti on lähes 19 miljoonaa euroa. Hankkeen tavoitteena on edistää kiertotaloutta käytännön toimenpitein rakentamisessa, maataloudessa, teollisuudessa ja kotitalouksissa.

LUT:n osuus hankkeessa tukee uudelleenmaterialisointiprosessin pilotointia, jonka toteuttaa Kompotek Oy rakentamalla jätteistä komposiittituotteita valmistavan tuotantolinjan Etelä-Karjalan jätehuollon alueelle Kukkuroinmäkeen. LUT:n osuudessa tuotetaan tutkimustietoa valmistettaviin kuitukomposiittituotteisiin sopivista jätemateriaaleista ja niiden esiprosessoinnista, kuitukomposiittimateriaalien ominaisuuksista sekä tuotteiden valmistamiseen tarvittavista työkaluista ja laitteista.

Tutkimuksella varmistetaan tuotteiden turvallisuus ja tuotejärjestelmän ympäristöystävällisyys. Elinkaaren ympäristövaikutusten tutkimuksen ja kustannus-hyötytarkastelun avulla voidaan optimoida tuotteiden ja tuotannon kokonaiskestävyys. LUT:sta hankkeeseen osallistuvat Kestävyystutkimuksen, Kuitukomposiittien ja Tuotantotekniikan laboratoriot.

Hankkeessa kehitetään kaikkiaan kahdenkymmenen yhteistyökumppanin voimin jätteitä vähentäviä toimintamalleja sekä uudenlaisia jätteiden käsittely- ja lajittelulaitteistoja, suunnitellaan kierrätysraaka-aineista uusia tuotteita ja optimoidaan kuljetuksia. Lisäksi järjestetään koulutusta, luodaan yhteistyöverkostoja ja kerätään hyviä käytäntöjä.

Suomen ympäristökeskus ja Motiva muodostavat asiantuntijalaitoksina kiertotalouden palvelukeskuksen, joka kokoaa, tuottaa ja analysoi tietoa sekä kehittää eri kohderyhmille soveltuvia työvälineitä. Palvelukeskus myös viestii osahankkeiden ja analyysien tuloksista ja levittää kiertotalouden hyviä esimerkkejä sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Palvelukeskus arvioi toimien vaikutuksia ympäristöön ja tukee alueellisten yhteistyöverkostojen työtä.

CIRCWASTE-hankkeessa toteutetaan vuosina 2016 - 2023 yli kaksikymmentä konkreettista jätehuoltoon ja kiertotalouteen kytkeytyvää osahanketta. Niiden toteuttajat ovat hankkeen neljältä ydinalueelta - Satakunnan ja Lounais-Suomen muodostamasta Varsinais-Suomesta, Keski-Suomesta, Pohjois-Karjalasta ja Etelä-Karjalasta. Hankkeessa on mahdollista ilmoittautua myös edelläkävijäkunniksi.

Lisätietoa:

Mika Horttanainen, professori, LUT, mika.horrtanainen@lut.fi, 040 848 5850

Tuuli Myllymaa, Suomen ympäristökeskus, 0295 251 437, tuuli.myllymaa@ymparisto.fi

www.syke.fi/hankkeet/circwaste