LUT EMBA -ohjelma tarjoaa opiskelijalle 360 asteen päivityksen strategisesta johtamisesta

Kovenevan kilpailun aikakaudella vaatimus osaamisen päivittämisestä kasvaa. LUT EMBA on strategiseen johtamiseen keskittyvä täydennyskoulutusohjelma, joka on suunnattu yritysten johtajille, päälliköille ja asiantuntijoille. Koulutuksen avulla sekä opiskelija että yritys saa nopeasti käyttöönsä uusinta tutkittua tietoa työelämästä.

Osaamista, näkemystä, kokemusta, vuoropuhelua ja viimeisintä tutkittua tietoa. Tätä kaikkea tarjoaa LUT EMBA (Executive MBA) -täydennyskoulutusohjelma.

"Ohjelma tarjoaa opiskelijalle 360 asteen päivityksen organisaatioista ja strategisesta johtamisesta", sanoo LUT-kauppakorkeakoulun dekaani ja LUT EMBA -ohjelman akateeminen johtaja Sami Saarenketo.

LUT EMBA -ohjelma on strategiseen johtamiseen ja päätöksentekoon keskittyvä täydennyskoulutusohjelma. Moduuliopinnoista koostuva EMBA-ohjelma keskittyy osallistujan strategisen ajattelun vahvistamiseen.

Työn ohessa tehtävässä ohjelmassa suoritetaan yhteisten opintojen lisäksi opiskelijan valitsemaan teemaan (tietojohtaminen, hankintojen johtaminen tai innovaatiojohtaminen) kuuluvia sekä henkilökohtaisesti valittavia opintoja. Opiskelu kestää yleensä 2-3 vuotta. Lähiopetuspäiviä on kaksi kuukaudessa, ja opetusta järjestetään Helsingissä, Lahdessa ja Lappeenrannassa.

Tutkimuksen kärkiteemoja

LUT EMBA -ohjelman teemat on rakennettu LUT-kauppakorkeakoulun tutkimuksen kärkiteemojen ympärille, Saarenketo kertoo.

"Meillä on yli kahdenkymmenen vuoden kokemus tutkimuksesta ja opetuksesta. Strateginen johtaminen, tietojohtaminen, hankintojen johtaminen ja innovaatiojohtaminen ovat tutkimuksemme keskeisintä aluetta, johon osaamisemme keskittyy", Saarenketo kertoo.

Samalla sisällöt on valittu markkinalähtöisesti. Kaikki EMBA-ohjelman teemat on pyritty valitsemaan niin, että ne palvelevat erityisen hyvin työmarkkinoita ja nykyistä työelämää.

"Globalisaation ja digitalisaation aikakaudella strateginen ajattelu ja strateginen johtaminen ovat kivijalat, joiden avulla yritys pystyy saavuttamaan ja ylläpitämään kilpailuetua", Saarenketo sanoo.

Saarenketo itse vastaa strategisen markkinoinnin kurssista. Opintojakson tavoitteena on, että osallistujan ymmärrys markkinoinnista laajenee.

"Moni osallistuja on teknisen tausta omaava päällikkö tai asiantuntija. He saattavat ajatella, että markkinointi on jotain, josta vain yrityksen markkinointi- ja viestintäosasto on vastuussa. Todellisuudessa kaikki mitä organisaatiossa tehdään, on osa yritystä, sen brändiä ja sitä kautta osa markkinointia hyvässä tai pahassa", Saarenketo kertoo.

Työelämälähtöistä opiskelua

EMBA -ohjelma on suunniteltu työelämälähtöisesti ja sen sisällöt on räätälöity aikuisopiskelijoita varten. Opiskelu perustuu lähiopiskeluun, sillä LUTin asiantuntijoiden ja osallistujien välinen vuoropuhelu on oppimisessa keskeistä.

"Kurssisuoritukset tehdään pääsääntöisesti harjoitustöinä omaan yritykseen. Näin organisaation ei tarvitse odottaa, vaan uusi tieto saadaan heti käyttöön", Saarenketo kertoo.

Täydennyskoulutus on nopein tapa viedä uutta, tutkittua tietoa työelämästä yrityksen huipulle.

"Nykymaailma on nopea. Se aika, jolla pärjäät nuorena hankitulla koulutuksella ja osaamisella, puoliintuu yhä nopeammin. Kovenevan kilpailun aikaudella vaatimus osaamisen päivittämisestä lisääntyy jatkuvasti", Saarenketo toteaa.

Opiskelu EMBA-ohjelmassa kehittää osallistujan kriittistä ajattelua, strategisia johtamistaitoja ja itseohjautuvuutta. Lisäksi osallistuja saa arvokkaan verkoston muista opiskelijakollegoista, eli muiden alojen asiantuntijoista, päälliköistä ja johtajista.

"Yleisesti ottaen osallistujat ovat kehittämismyönteisiä ja tulevaisuuteen katsovia persoonia. Selkeästi on havaittavissa, että EMBA-ohjelmaan osallistuneet henkilöt ovat edenneet työurillaan", Saarenketo sanoo.

Kiinnostuitko? LUT EMBA -ohjelman yhteiset opinnot alkavat 12. maaliskuuta. Ohjelmaan on avoin haku, ja opinnot voi aloittaa koska tahansa. Tutustu tarkemmin LUT EMBA -ohjelmaan.

Lue myös: