LUT EMBA-ohjelman alumnit Tiina Muona ja Antti Lavi: ”Opiskelu lisäsi kokonaisvaltaista ymmärrystä liiketoiminnasta”

Strategiseen johtamiseen keskittyvän LUT EMBA -täydennyskoulutusohjelman alumnit Tiina Muona ja Antti Lavi työskentelevät kansainvälisissä yrityksissä. Heille töiden ohessa opiskelu antoi eväitä oman asiantuntemuksen kasvattamiseen ja laajempaan ymmärrykseen liiketoiminnan strategisesta johtamisesta.

Tiina Muona: "Opiskellessa paineensietokykyni kasvoi – nyt tiedän, että ratkaisut ovat olemassa"

"Valitsin LUT EMBA -opinnot, koska uskoin, että se on paras tapa lisätä kokonaisvaltaista strategista ymmärrystä liiketoiminnasta. Päätös osoittautui oikeaksi. Olen sekä tuotantotalouden diplomi-insinööri että ekonomi hankintojen johtamisesta, mutta koen, että sain juuri EMBA-ohjelmasta itselleni eniten. Kurssikavereinani oli kovanluokan yritysjohtajia globaaleista yrityksistä eri aloilta. Siitä sai perspektiiviä omiinkin opintoihin. Opiskellessa pystyin peilaamaan oppimaani sen hetkiseen työhöni. Tällä hetkellä työskentelen Andritzilla selluliiketoiminnassa kaupallisena projektipäällikkönä. Globaalissa yhtiössä pystyn hyödyntämään opiskeltuja asioita lähes rajattomasti.

EMBA-opintojen myötä ymmärrykseni liiketoiminnan johtamisesta kasvoi mielettömästi. Ymmärsin, että asioita pitää lähestyä strategisesti pitkällä tähtäimellä eri näkökulmista. Kyseenalaistamisen taito ja kyky katsoa asioita päinvastaiselta puolelta auttavat ymmärtämään liiketoimintoihin liittyviä haasteita ja ratkaisemaan niitä.

Opiskelujen aikana sain ensin esikoiseni, ja myöhemmin kaksoset. Perhe-elämän, opintojen ja työn yhdistäminen lähtee siitä, että kaikki elämän osa-alueet ovat balanssissa. Olen suunnitelmallinen ja rakastan aikataulutusta. Ensin pitää päättää tavoite, ja sitten miettiä väliaskelmat ja priorisoida. Opiskelu EMBA-ohjelmassa paransi paineensietokykyäni. Pysyn rauhallisena, vaikka töissä tulisikin tiukka paikka – tiedän, että ratkaisut ovat olemassa. Palaan EMBA-ohjelmassa oppimiini asioihin edelleen.

Minulle oman osaamisen kehittäminen ja uuden oppiminen on tärkeää. Opiskelu avaa ihan uuden maailman. Uskon, että EMBA-opinnoista saa syvyyttä mille tahansa toimialalle ja moneen eri tehtävään."

Tiina Muona, Project Manager, Commercial at Andritz

Antti Lavi: "Opiskelu EMBA-ohjelmassa vaikutti ajatteluuni, nyt näen asiat laajemmin"

"Valitsin LUTin EMBA-opinnot, koska halusin ymmärtää liiketoiminnan johtamista ja kehittämistä laajemmasta perspektiivistä. Työskentelen Outotecillä tietohallinnon johtotehtävissä ja vastaan yhtiömme globaaleista IT-palveluista. On tärkeää, että pystyn työssäni IT-palveluiden johtamisen lisäksi ymmärtämään myös liiketoimintaa sekä strategiatyötä laajemmin. Teemaopinnoikseni valitsin tietojohtamista, koska tiedon – datan ja informaation – avulla voidaan kasvattaa yrityksen kilpailukykyä.

Opinnot vastasivat odotuksiani, ja olivat hyvä yhdistelmä teoriaa ja käytäntöä. Kursseilla tehtävät harjoitustyöt kytkivät opinnot omaan arkiseen työhön ja yritykseen. Rikkaus olivat myös opiskelijakollegat, joita oli esimerkiksi kuntapuolelta sekä erikokoisista yrityksistä. Keskustelut heidän kanssaan olivat antoisia, ja antoivat ymmärrystä siitä, kuinka samoista asioista ajatellaan eri yrityksissä.

Opiskelu vaikutti ajatteluuni. Helposti käy niin, että keskittyy liikaa vain omaan erikoisalaansa, eikä näe metsää puilta. Nyt osaan kuitenkin katsoa asioita laajemmin. Perspektiivin laajentaminen omassa työssäni ja sen viestin vieminen omaan organisaationi on ollut tärkeä oppi.
Opiskeleminen oli osin rankkaa ja vaati sitoutumista. Toisaalta se opetti myös ajankäyttöä ja itsensä johtamisen taitoa. Opiskellessa pääsi hyvällä tavalla testaamaan myös omia rajojaan ja mukavuusalueen ulkopuolelle. Tämän tasoisen koulutuksen tuleekin olla ajatuksia ja toimintatapoja herättelevää, sillä itsereflektiota alkaa tapahtua vasta, kun opiskeltavat asiat vaativat aidosti paneutumista sekä omien näkemysten perustelua."

Antti Lavi, Director of Global ICT Services, Outotec

Kiinnostuitko? LUT EMBA -ohjelman yhteiset opinnot alkavat 12. maaliskuuta. Ohjelmaan on avoin haku, ja opinnot voi aloittaa koska tahansa. Tutustu tarkemmin LUT EMBA -ohjelmaan.

Lue myös: