LUT hakee yhteiskuntatieteiden koulutusvastuuta

LUT-yliopisto hakee koulutusvastuuta yhteiskuntatieteellisiin aineisiin. Rehtori Juha-Matti Saksan mukaan yhteiskuntatieteiden merkitys kasvaa yhä nopeammin kehittyvässä yhteiskunnassa ja LUTissa halutaan pysyä muutoksessa mukana.LUT-yliopisto hakee opetus- ja kulttuuriministeriöltä yhteiskuntatieteiden koulutusvastuuta. Rehtori Juha-Matti Saksan mukaan opetuksen painotus olisi kansainvälisyyteen ja käyttäytymistieteisiin nojaavissa yhteiskuntatieteissä.

"Uusi koulutus parantaisi suomalaisten yritysten kilpailukykyä merkittävästi, sillä yritysten johtotehtävissä on selvästi kysyntää yhteiskunnalliselle ymmärrykselle."

"Tekniikan, kauppatieteiden ja yhteiskuntatieteiden yhdistelmä antaisi opiskelijoille erinomaiset mahdollisuudet vastata tulevaisuuden työelämän tarpeisiin", Saksa jatkaa.

Moni kansainvälisesti korkealle rankattu yliopisto on viime aikoina tiivistänyt luonnontieteiden ja tekniikan suhdetta yhteiskuntatieteisiin. Uusien teknologioiden ja liiketoimintamallien rinnalle on noussut ihmisten kyky muuttaa käytöstään kehityksen mukaisesti. LUTissa halutaan uudistua ja pysyä maailman muutoksessa ja kehityksessä mukana.

"LUTin strategiassa ovat keskeisessä roolissa yhteiskunnan ja yritysten uudistaminen kestävällä tavalla. Yhteiskuntatieteet yhdessä tekniikan ja kauppatieteiden kanssa muodostavat strategiaan sopivan kokonaisuuden, joka vastaa globaaliin kysyntään tieteen, koulutuksen ja yritysten tarpeiden osalta."

Uuden koulutusvastuun tarkoituksena on ennen kaikkea vahvistaa LUTin tieteenalojen rajapinnoissa tapahtuvaa tutkimusta ja palvella sitä kautta yrityksiä. Saksa muistuttaa, että teknillisen yliopiston tehtävänä on auttaa yrityksiä menestymään, kasvamaan ja kansainvälistymään. Jotta se olisi mahdollista, tieteen pitää olla kovatasoista ennen kuin sen pystyy muuttamaan koulutukseksi.

LUT tekee globaalisti vaikuttavaa tutkimusta, ja palvelee yrityksiä ympäri Suomen. Tuoreen THE-rankingin mukaan LUT sijoittui maailman 300 parhaan yliopiston joukkoon. Suomessa LUT lunasti paikkansa yliopistojen kolmen kärjessä.

Kovatasoisen tieteen lisäksi uuden koulutusvastuun hakeminen edellyttää merkittävää ulkopuolista rahoitusta toiminnan käynnistämiseksi. Saksa sanoo, että yliopisto on valmis panostamaan koulutukseen, mutta myös ulkopuolista rahoitusta tarvitaan.

"LUTin erityisenä vahvuutena on yritysyhteistyö ja sitä kautta saatava rahoitus. Kotimainen yritysrahoitus tutkijaa kohden on meillä Suomen korkein", Saksa muistuttaa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on ilmoittanut käsittelevänsä hakemuksia loppuvuodesta. Päätöksiä tehdään ministeriön mukaan alkuvuoden 2022 aikana.

Mikäli hakemus menee läpi, yhteiskuntatieteiden kandidaattiohjelma käynnistyy syksyllä 2023, maisteri- ja tohtoriohjelmat vuonna 2024.

Lue myös:

LUT-yliopiston strategia