LUT ja Lappeenrannan kaupunki lanseeraavat Suomen ensimmäisen Junior Universityn

Lappeenrannan teknillinen yliopisto (Lappeenranta University of Technology, LUT) ja Lappeenrannan kaupunki saattavat kaikki koulutusasteet yhteistyöhön uuden LUT Junior University -konseptin alle. Yhteistyön tarkoitus on lisätä matemaattis-luonnontieteiden kiinnostavuutta lasten ja nuorten keskuudessa sekä avata heille kestävää kehitystä, uusiutuvaa energiaa, kiertotaloutta sekä tutustuttaa heitä yrityselämään muun muassa yritysvierailujen avulla.

Tulevassa Junior Universityssä saatetaan yhteen kaikki koulutusasteet aina peruskoulusta yliopistoon. Käytännössä Lappeenrannan peruskoululaiset opiskelevat tulevaisuudessa myös yliopistossa. Suunnitelmissa on muun muassa mahdollistaa nuorten ilmiöpohjainen työskentely yhdessä LUT:n tutkijoiden kanssa, lukio-opiskelijoiden mahdollisuus ottaa osaa joillekin yliopiston kursseille, tapahtumien ja kurssien järjestäminen perus- ja toisen asteen opiskelijoille. Kyseessä ei ole uusi koulu, vaan yhteistyön tiivistäminen eri koulutusasteiden kesken.

"Uusi, innovatiivinen toimintamalli sopii erinomaisesti osaksi uutta perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelmaa. Koulutuksellisen tasa-arvon näkökulmasta hienoa on se, että opintopolku yliopistoon tehdään tutuksi koko ikäluokalle jo alakoulusta alkaen", sanoo Lappeenrannan kaupungin perusopetusjohtaja Mari Routti.

Tarve Junior Universitylle nousee erityisesti valtakunnallisesta korkean teknillisen osaamisen pulasta. Hakijoiden määrä teknillisille aloille vähenee, vaikka niiden osaajien tarve kasvaa työmarkkinoilla koko ajan. Entistä vähemmän nuoria myös opiskelee pitkän matematiikan lukiossa, jolloin heidän on vaikeampi hakea opiskelemaan tekniikkaa yliopistoon. LUT aikookin ottaa mukaan yliopiston kaikki akateemiset yksiköt, kauppatieteteet mukaan lukien.

"Suomi tarvitsee korkeaa teknillistä ja kauppatieteellistä osaamista. Lukiossa on kuitenkin liian myöhäistä saada opiskelijoita enää innostumaan matemaattis-luonnontieteellisistä aineista. Siksi koemme tärkeäksi, että yhteistyötä tehdään jo paljon varhaisemmassa vaiheessa. Näin mahdollistetaan hakijoiden kiinnostus myös yliopistoon haettaessa," kertoo LUT:n opintopalveluiden johtaja Janne Hokkanen.

LUT:ssa tehdään jo nyt paljon yhteistyötä muiden koulutusasteiden kanssa esimerkiksi ABB-luokkatoiminnassa ja LUMA-keskuksen kanssa. Nämä toiminnot säilyvät tärkeänä osana Junior Universityn toimintaa samalla kun muuta toimintaa lisätään ja kasvatetaan.

"Tavoitteemme ovat korkealla. LUT Junior University on tapa saada yliopistolle entistä enemmän hyviä opiskelijoita. Samalla haluamme aidosti panostaa sekä yliopisto- että perus- ja toisen asteen koulutukseen. Kukaan ei Suomessa ole vienyt tällaista toimintaa vielä näin pitkälle, kuin mitä me täällä," Hokkanen kertoo.

Lisätietoja:

Janne Hokkanen, LUT:n opintopalveluiden johtaja, janne.hokkanen@lut.fi, +358 40 900 3617

Mari Routti, Lappeenrannan kaupungin perusopetusjohtaja, mari.routti@lappeenranta.fi, +358 40 837 2646