LUT ja Saimaan ammattikorkeakoulu selvittävät yhteistyötä kielten opetuksessa

Lappeenrannan teknillinen yliopisto (Lappeenranta University of Technology, LUT) ja Saimaan ammattikorkeakoulu (Saimia) aikovat tiivistää yhteistyötään kielten ja viestinnän opetuksessa. Asian mahdollistava laki tuli voimaan 1. elokuuta 2016. Yhteistyön tiivistäminen on osa Suomen hallituksen korkeakoulukentältä edellyttämää rakenteellista kehittämistä.

LUT ja Saimia aikovat selvittää eri vaihtoehtoja yleisen kielten opetuksen järjestämisessä. Korkeakoulujen hallitukset päättävät mahdollisesta valmistelutyön aloittamisesta ja aikataulusta syyskuussa. Vaihtoehtoina on, että molemmat järjestävät oman kielten opetuksen kuten tähänkin asti, tai että jompikumpi korkeakouluista järjestää sen kokonaisuudessaan.

Saimia on ilmaissut halukkuutensa ottaa kokonaisvastuun koko kampuksen kielten opetuksen järjestämisestä. Saimian kielikeskus järjestäisi sekä yliopiston että ammattikorkeakoulun yleisen kielten opetuksen. Sekä Saimiassa että LUT:ssa kielten opettajilla on samat pätevyysvaatimukset. Kummassakaan korkeakoulussa kieliä ei opeteta pääaineena, vaan kieliopinnot ovat osa tutkintovaatimuksia ja tärkeä osa työelämävalmiuksia.

"Tarkoituksemme on tarjota monipuolinen ja laadukas kielten opetus jatkossakin kaikille opiskelijoille mahdollisimman tehokkaasti. LUT:n tavoitteena on, että nykyinen kielivalikoima ja kurssitarjonta laajenee ilman, että kustannukset kasvavat", LUT:n rehtori Juha-Matti Saksa kertoo.

"Voimien yhdistämisellä on mahdollista nostaa kielten opetuksen laatua merkittävästi. Vastaavasta toimintojen yhdistämisestähän meillä on erittäin myönteisiä kokemuksia jo kirjastojen yhdistämisestä viisi vuotta sitten. Laatu parani moninkertaiseksi, ja kustannukset pysyivät kurissa", Saimian rehtori Anneli Pirttilä sanoo.

LUT ja Saimia perustavat LUT-konsernin, joka aloittaa toimintansa 1.1.2018. LUT vastaa edelleen tieteellisestä tutkimuksesta ja yliopistotasoisesta korkeakoulutuksesta. Ammattikorkeakoulu tekee soveltavaa tutkimusta ja tarjoaa ammattikorkeakoulututkintoja. Molemmat korkeakoulut tuottavat edelleen heille annettujen tutkinto-oikeuksien mukaisia tutkintoja. Konsernilla tavoitellaan kansallisesti ja kansainvälisesti laadukasta, houkuttelevaa ja monipuolista korkeakoulukeskittymää, jossa hyödynnetään koko kampuksen koulutuksen ja tutkimuksen osaamista.

Lisätiedot:

Juha-Matti Saksa, rehtori, LUT, +358 400 166659, juha-matti.saksa@lut.fi

Anneli Pirttilä, rehtori, Saimaan ammattikorkeakoulu, +358 40 7664807, anneli.pirttila@saimia.fi