LUT Junior University voitti kansainvälisen palkinnon kestävää kehitystä edistävänä yhteistyömallina

LUT-yliopiston kouluyhteistyön kokoava LUT Junior University -toiminta on voittanut kansainvälisen kestävän kehityksen kampusverkoston (ISCN, International Sustainable Campus Network) palkinnon vuoden 2020 parhaana yhteistyömallina.


LUT Junior University kokoaa yliopiston kouluyhteistyön eri luokka-asteilla saman sateenvarjon alle. Lappeenrannan kaupungin kanssa yhdessä rakennettu oppimis- ja opetuskokonaisuus Lappeenranta Junior University on yksi konkreettisista toimintamalleista. ISCN-kilpailuun osallistuessaan LUT nosti Lappeenranta Junior Universityn esimerkiksi ansiokkaasti toimivasta yhteistyöstä.

Junior University -toiminta on kirjattu Lappeenrannan kapungin perusopetuksen opetussuunnitelmaan toimintana, johon osallistuu nykyisin valituilla luokka-asteilla kaupungin koko ikäluokka.

Opetussisällöt on suunniteltu yhteistyössä esiopetuksen ja perusopetuksen opettajien kanssa ja ne pohjautuvat LUTin tutkimuksen vahvuusaloihin: puhdas energia ja vesi, kiertotalous sekä kestävä liiketoiminta ja yrittäjyys. Lukioiden osalta vastaavaa toimintaa valmistellaan parhaillaan.

Perusopetuksessa toiminta tavoittaa kaikki kaupungin 3.-, 5.-, ja 8.-luokkaiset, ja opiskeltava pääteema on valittu kulloisenkin vuosiluokan oppiainekohtaisiin tavoitteisiin sopiviksi. Toiminnan pitkän tähtäimen tavoitteena on lisätä kiinnostusta tieteeseen ja yliopisto-opintoihin kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

"Lapsille ja nuorille tarjoutuu mahdollisuus kokeilla, tutkia ja oivaltaa luonnontieteeseen, teknologiaan, liiketalouteen, matematiikkaan ja kestävään kehitykseen liittyviä asioita tuoreella tavalla. Ympäristömyönteisyys ja kestävän kehityksen edistäminen läikkyvät myös oppilaiden perheisiin", sanoo Kati Koikkalainen, LUT Junior Universityn koordinaattori.

Koikkalainen kertoo, että maailmanlaajuinen korkeakouluista koostuva ISCN-verkosto tähtää kestävyysajattelun ja siihen liittyvien hyvien käytänteiden edistämiseen – paitsi yliopistojen ja yritysten välillä, myös laajemmin ympäröivään yhteiskuntaan.

"Partnerships for Progress"  -palkinnon perusteissa LUTin ja Lappeenrannan kaupungin yhteistyö nähtiin erityisen vaikuttavana, ja tavallisten kaupunkilaisten ympäristömyönteistä käyttäytymistä edistävänä", kertoo Koikkalainen.

"Lappeenrannan kaupunki kiittää LUT-yliopistoa sitoutumisesta yleissivistävän koulutuksen oppilaille suunnatun laajan opintokokonaisuuden suunnitteluun ja toteutukseen. Tällä yhteistyömallilla voimme kaupunkina tarjota oppilaillemme ainutlaatuisen mahdollisuuden olla osa tiedeyhteisöä koko yleissivistävän opiskelun ajan", sanoo Mari Routti, Lappeenrannan kaupungin opetustoimenjohtaja.

Routti esittää myös kiitokset kaupungin opetushenkilöstölle. "Opetushenkilöstö on antanut ison panoksen opintokokonaisuuden suunnitteluun, Sammonlahden koulun rehtori Vesa Raasumaan johdolla. Ilman yliopiston ja kaupungin saumatonta yhteistyötä opintokokonaisuutta ei olisi mahdollista toteuttaa."

Lisätietoja:

Kati Koikkalainen, Koordinaattori, LUT Junior University, Kati.Koikkalainen@lut.fi, puh. +358 40 584 2793
Mari Routti, Opetustoimenjohtaja, Lappeenrannan kaupunki, mari.routti@edu.lappeenranta.fi, puh, +358 40 8372646
Vesa Raasumaa, rehtori, Sammonlahden koulu, vesa.raasumaa@edu.lappeenranta.fi, puh. +358 40 513 2840
Anne Rautaparta, korkeakoulukoordinaattori, Lappeenrannan kaupunki, anne.rautaparta@edu.lappeenranta.fi +358406740016

https://www.uniori.fi/