LUT-kauppakorkeakoululle kaksi uutta professuuria

LUT-kauppakorkeakoulu perustaa kaksi uutta tenure track -professuuria. Professuurien aloiksi on määritelty asiakas- ja kuluttajakäyttäytyminen digitaalisessa ympäristössä sekä analytiikkaan perustuvat liiketoimintamallit. Kummankin professuurin sijoituspaikka on Lahti.

Sami Saarenketo

LUT-yliopiston johto on tehnyt päätöksen uusien professuurien perustamisesta, ja kansainvälinen hakumenettely alkaa toukokuussa. Tehtävät on tarkoitus täyttää vuoden 2020 alussa.

Asiakas- ja kuluttajakäyttäytymisen alan professuuri rahoitetaan kokonaisuudessaan Lahden seudun yritysten ja säätiöiden tuella. Toinen, analytiikkaan perustuvien liiketoimintamallien professuuri rahoitetaan pääosin LUT-kauppakorkeakoulun omalla rahoituksella, ja sitä tukevat myös Viipurin taloudellinen korkeakouluseura (VITAKO) sekä Lahden seudun elinkeinoelämä. Rahoittajat julkistetaan toukokuun lopussa.

"LUT-kauppakorkeakoulu haluaa kasvaa, ja molemmat uudet professuurit tukevat kestävän liiketoiminnan tutkimustamme. Koulutuksessa kauppakorkeakoululla on jo vahva jalansija Lahdessa, ja on luonteva jatkumo terästää myös tutkimustamme toisella kampuksellamme", LUT-kauppakorkeakoulun dekaani Sami Saarenketo kertoo.

Kasvu ei olisi mahdollista ilman yritysten lahjoituksia

Saarenketo jatkaa, että merkittävä kasvu tässä taloustilanteessa vaatii ulkopuolista rahoitusta. Keskustelut Lahden seudun toimijoiden kanssa etenivät ripeästi konkreettisiksi rahoituspäätöksiksi. Tuoreet kokemukset tieteellisen tutkimuksen ja alueellisen hanketoiminnan yhdistelmästä Mikkelissä rohkaisivat vastaamaan elinkeinoelämän tarpeisiin.

"Ilman merkittävää rahallista tukea elinkeinoelämältä tämä avaus ei olisi ollut mahdollinen. Sijainti itsessään ei tieteen tekemisessä ole merkityksellistä, mutta tässä kohtaavat alueelliset intressit ja meidän strategiamme saumattomasti."

Digitalisaatio ja analytiikka ovat kasvavia tutkimusalueita ja Saarenketo uskoo uusien professorien löytävän vaivattomasti rajapintoja olemassa oleviin tutkimusryhmiin.

"Uudet professuurit ovat yksi keino modernisoida osaamispohjaamme. Analytiikkaan perustuva liiketoiminta –professuuri sijoittuu luontevasti tietojohtamisen ja aiemman liiketoiminta-analytiikan tutkimusryhmiemme välimaastoon."

"Asiakas- ja kuluttajakäyttäytymisen professuuri puolestaan on hyvä lisäys muuhun digitalisaation ympärillä tehtävään tutkimukseen. Tätä tutkimusaluetta on vahvistettu myös investoimalla laitteistoihin, jotka ovat osa kokeellisen tutkimuksen alustana toimivaa Viipuri Labia", Saarenketo päättää.

Lisätietoja:

Sami Saarenketo, dekaani, LUT-kauppakorkeakoulu, puh. 050 308 6181 etunimi.sukunimi@lut.fi, @Saarenke