LUT-kauppakorkeakoululle sataa kehuja opiskelijoilta, mutta korona-aika on lisännyt yksinäisyyttä – lääkkeeksi ideoitu esimerkiksi rentoja etätapahtumia

Suomen eniten valmistumishetkellä vakituisessa työsuhteessa olevia, Suomen paras kestävän kehityksen osaaminen ja eettiset valmiudet, Suomen paras digitaalisuuden hyödyntäminen opetuksessa, hyvät työelämäyhteydet ja kilpailukykyiset palkat valmistumisen jälkeen ­– siinä joitakin LUT-kauppakorkeakoulun saamia mairittelevia tuloksia Suomen Ekonomien 2020 toteuttamassa palautekyselyssä. Kysely tehdään vuosittain vastavalmistuneille kauppatieteiden maistereille yhteistyössä kauppatieteellisten yliopistojen kanssa.

"LBM on ollut useamman vuoden vastavalmistuneiden suosiossa Ekonomien tuottamassa kyselyssä. Tätä voidaan pitää osoituksena siitä, että monessa asiassa on onnistuttu", sanoo Emma Korhonen, kauppatieteiden opiskelijoiden ainejärjestö Enklaavin hallituksen puheenjohtaja LUTissa.

Myös LUT-yliopiston omille opiskelijoilleen teettämän tuoreen kyselyn mukaan hybridimallissa toteutetut opinnot ovat sujuneet hyvin ja suunnitellusti syksyn aikana. Hybridimallissa suurin osa opinnoista on pitänyt suorittaa etänä koronapandemian takia. Kyselyyn vastasi 950 LUTin opiskelijaa.

"Hybriditoteutus on ollut suurilta osin minulle mieleinen. Hybridimalli mahdollistaa vapauden mennä luennolle paikan päälle tai seurata sitä etänä. Malli tarjoaa paljon joustavuutta, mutta itse suosin normaalitilanteessa lähiopetusta", sanoo Korhonen.

Toista vuotta LUT-kauppakorkeakoulussa hankintatoimea opiskeleva Saara Halmekin on sitä mieltä, että hybridimalli on pääosin onnistunut. Hän odotti opiskeluilta juuri akateemista vapautta, ja korona-aika on vain lisännyt sitä.

"Opettajat ovat uskomattoman hyvin onnistuneet nauhoittamaan kaikki harjoitukset ja luennot, mikä on minusta ollut todella positiivinen asia, sillä olen hieman vältellyt kampusta pandemian takia", Halme sanoo.

Korona-ajan valopilkkuja: "Kaikki fuksini löysivät kaveriporukan!"

Mediassa on ollut esillä myös korona-ajan opiskelijoille aiheuttamat ongelmat. Esimerkiksi Ylen A-studio käsitteli aihetta marraskuussa. Moni opiskelija kaipaa lisää ohjausta ja palautetta opettajilta, raportoi teknisistä ongelmista etäopiskelussa ja kertoo työmäärän lisääntyneen etäilyn aikana.

Samantyyppisiä vastauksia saatiin myös LUTin omassa opiskelijakyselyssä. Kyselyn perusteella opiskelijat kaipaavat kovasti tapaamisia muiden opiskelijoiden kanssa.
Emma Korhonen kertoo, että koronan takia tehdyt rajoitukset yliopistolla ja siitä seurannut tietynlainen yksinäisyys on ollut hänelle suurin haaste pandemia-aikana.

"Puhelut ja digitapaamiset eivät korvaa perinteistä face to face -kanssakäymistä. Myös kaikenlaisten tapahtumien peruuntuminen vaikuttaa siihen, ettei tule tavattua ketään oman ydinkaveriporukan ulkopuolelta, mikä on todella ikävää", hän sanoo.

Syksyllä 2020, kun koronatilanne oli rauhallisempi, Enklaavi järjesti uusille opiskelijoille koronaturvallisia ulkoilmatapahtumia ja yhden sisätapahtuman, jossa turvallisuusasiat oli pyritty huomioimaan tarkasti. Korhonen kertoo, että Enklaavi käytti suurimman osan ajastaan ja resursseistaan uusien opiskelijoiden vastaanottamiseen, koska se koettiin prioriteetiksi. Etätapahtumina järjestettiin lähinnä asiatapahtumia, ja osallistujiakin oli kohtalaisesti.

"Vuosikyselyssä kävi kuitenkin ilmi, että myös rennompia etätapahtumia olisi kaivattu ja toivonkin, että uusi hallitus ottaa koppia tämän asian suhteen", Korhonen sanoo.

Saara Halme kertoo, että etäopiskelu on hänelle hyvin sopiva opiskelumuoto, mutta häntä on vaivannut sosiaalisten kontaktien puute arjessa.

"Yhteisöllisyyden puute on ahdistanut eniten. Harmillista on myös se, että ryhmätyöt siirtyivät verkkoon, sillä minusta niiden tekeminen kasvokkain on erityisen tärkeää työelämää ajatellen. Ryhmätöitä tehdessä myös tutustuu opiskelijoihin, joihin ei välttämättä koulun ulkopuolella törmää", Halme sanoo.

Korona-ajan haasteista huolimatta Halme on saanut onnistumisen kokemuksia yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa.

"Toimin tuutorina fukseille vuoden 2020 ja on ollut mahtavaa saada heiltä palautetta siitä, kuinka onnistuimme järjestämään heille orientaation ja fuksiviikot turvallisesti. Kaikki fuksini ovat löytäneet kaveriporukan ja odottelevat nyt malttamattomana haalareitaan!", Halme iloitsee.

Opettajat kehittävät verkko-opetusta palautteen perusteella

Kauppatieteiden koulutusohjelman vastaava Hanna Salojärvi kertoo, että on kantanut 
k
orona-aikana huolta siitä, miten erityisesti uudet opiskelijat pääsevät osaksi yhteisöä, ja että kukaan ei jäisi yksin. Salojärvi on yksi heistä, jotka ovat toivoneet ainejärjestöjen ideoivan opiskelijatapaamisia vapaa-ajalleen myös etäyhteyksin.

Hän kertoo, että pandemia-aika on vaatinut opettajilta aikamoista venymistä.

"Pakon edessä toteutettu digiloikka on näin jälkikäteen katsottuna ollut melkoinen. Siitä huolimatta lennosta muuttuneet toteutukset eivät onneksi ole hidastaneet opintojen etenemistä. LUT-kauppakorkeakoulusta valmistuu 2020 ennätysmäärä maistereita, 266 henkeä".

Salojärvi haluaa antaa ison kiitoksen kauppakorkean opettajille, jotka ovat avoimin mielin uudistaneet kurssejaan ja tulleet opiskelijoita vastaan. Esimerkiksi kesäkurssitarjontaa lisättiin aikana, jolloin pandemia vei useilta opiskelijoilta pitkään ja hartaasti odotetun kesätyöpaikan.

"On silti syytä muistaa, että hätätilassa toteutettu verkko-opetus ei usein vastaa laadukkaaseen digitaaliseen oppimiskokemukseen liitettyjä kriteereitä. Seuraavaksi kehitämmekin entistä vahvemmin opetuksen laatua ja laadukasta vuorovaikutusta verkko-opetuksessa niin opiskelijoiden kuin opiskelijan ja opettajankin välillä".

Opiskelijoilta saadulla palautteella on tässä Salojärven mukaan merkittävä rooli.

Hyvä opiskeluilmapiiri ja vaikutusmahdollisuuksia

LUT-kauppakorkeakoulu uusi hiljan sijoituksensa maailman 200 parhaan kauppakorkeakoulun joukossa arvostetussa THE-rankingissä (Times Higher Education).
Kun LUTissa selvitettiin opiskelijoiden asenteita myyntityötä kohtaan, kävi ilmi, että yliopiston menestys voi motivoida opiskelijaa.

Emma Korhonen on syntyjään Lappeenrannasta, mutta haki ensin opiskelemaan taloustieteitä Helsinkiin.

"Muutaman mutkan kautta päädyin LUTiin, mutta hetkeäkään en ole katunut, ja suunnitelmissa ollut siirtohakukin jäi tekemättä. Tiesin vain, että LUT:ssa on hyvä opiskeluilmapiiri ja siihen en ole itsekään pettynyt. Tiesin myös tekniikan opintojen yhdistämisen mahdollisuudesta, mutta olen positiivisesti yllättynyt, kuinka helppoa ja yleistä se on", Korhonen sanoo.

Kandivaiheessa Korhosen pääaineena oli hankintojen johtaminen, ja vuodenvaihteessa hän aloittaa Supply Management -maisteriohjelmassa.

"Aktiivin silmin opiskelijoilla on LUTissa kansalliseen tasoonkin verrattuna äärettömän hyvä asema vaikuttaa. Opiskelijoita todella kuunnellaan".

LUT-kauppakorkeakoulu juhlii 30-vuotistaivaltaan 2021. Korhonen kertoo uskovansa vankasti myös siihen, että LUT-kauppakorkeakoulu vahvistaa tulevaisuudessakin asemaansa Suomen kauppakorkeakoulujen keskuudessa akkreditoinneillaan, hyvillä ranking-sijoituksillaan ja monipuolisella ohjelmatarjonnallaan.

"Näinkin nuoreksi kauppakorkeakouluksi pärjäämme mielestäni uskomattoman hyvin!"

 

Lisätietoja:

Enklaavin hallituksen puheenjohtaja Emma Korhonen (2020 loppuun)
044 052 2424
pj@enklaavi.fi

Enklaavin hallituksen puheenjohtaja Timo Oksanen (2021 alkaen)
050 918 7063
pj@enklaavi.fi

Kauppatieteiden koulutusohjelman vastaava Hanna Salojärvi
040 136 2424

hanna.salojarvi@lut.fi

Lue seuraavaksi: