« Takaisin

LUT kehittää arktisia oloja kestäviä materiaaleja

Lappeenrannan teknillinen yliopisto (Lappeenranta University of Technology, LUT) ja pietarilainen tutkimuslaitos Central Research Institute of Structural Materials (PROMETEY) tekevät yhdessä tutkimusta Arctic Materials Technologies Development -hankkeessa. Arktisten materiaalitekniikoiden kehittämishankkeessa määritellään perusteet arktisen alueen energiatuotannossa käytettävien rakenteiden ja laitteiden turvalliseen ja ekologiseen suunnitteluun ja valmistukseen.

Lisäksi hankkeessa kehitetään uusia sovelluksia arktisiin olosuhteisiin sopivista hitsatuista teräsrakenteista, joita käytetään muun muassa jäänmurtajissa, arktisissa alueilla liikkuvissa rahtilaivoissa, öljynporauslautoilla, kaasu- ja öljyputkistoissa sekä tuulivoimaloissa.

Arktisilla alueilla käytettäviltä materiaaleilta vaaditaan paljon. Esimerkiksi laivojen tai öljy- ja maakaasuputkistojen tulee kestää jopa -60°C:n lämpötilaa. Materiaalien täytyy toimia niin, että tuotanto on sekä turvallista että taloudellista. Alueella tehtäviin toimenpiteisiin kohdistuu paljon suuremmat riskit kuin toimittaessa muualla maapallolla. Arktinen alue on hyvin haavoittuva, ja pienetkin vahingot johtavat helposti paljon suurempiin ekologisiin ongelmiin kuin lämpimimmillä alueilla.

Maapallon arktisille alueille suuntautuu valtava kiinnostus alueen luonnonvarojen vuoksi. Luonnonvarojen hyödyntäminen on tullut entistä ajankohtaisemmaksi, koska arktisilla alueilla sijaitsevat merireitit, koillis- ja kaakkoisväylä, ovat muuttuneet kulkukelpoisimmiksi ohentuneen jääpeitteen takia. Energian tuotannon kannalta alue on monella tavalla merkittävä. Siellä sijaitsevat suuret hyödyntämättömät öljy- ja kaasuvarannot. Lisäksi alueella tuulee erittäin voimakkaasti, joten tuulivoiman hyödyntäminen on potentiaalinen mahdollisuus uusiutuvan energian tuottamiseen.

Venäjällä on arktisilla alueillaan paljon liiketoimintaa, joten Venäjä on tehnyt arktisia olosuhteita kestävien materiaalien ja rakenteiden tutkimusta. Nyt tutkimusta jatketaan suomalais-venäläisenä yhteistyönä. PROMETEYn ja LUT:n teknillisen tiedekunnan hitsaus-, laser-, teräsrakenne-, kemian- ja tuulivoimatekniikan professorit toimivat hankkeessa yhteistyössä. Lisäksi LUT:n professorikunta toimii tärkeänä lenkkinä Venäjän ja EU:n välisessä yhteistyössä arktisten alueiden materiaalien ja rakenteiden suunnittelun ja valmistuksen kehittämisessä.

PROMETEYn rooli Venäjän johtavana materiaalitekniikan tutkimusinstituuttina varmistaa yhteistyön aseman myös Venäjällä. Projektissa saavutetut tulokset voidaan toteuttaa ja tuotteistaa sekä EU:n että Venäjän yrityksissä ja hallinnossa. Yhteiset tavoitellut normit ja säännökset takaavat yrityksille tasapuoliset kilpailuasetelmat niiden kilpaillessaan arktisten alueiden projekteista.

Hankkeen aikana molempien osapuolten tutkimusryhmät toimivat kiinteässä yhteistyössä. Käsiteltävinä asioina ovat muun muassa arktisilla alueilla käytössä olevat ja mahdollisesti käyttöön tulevat eri hitsattavat materiaalit ja niiden liittäminen. Tutkimus kattaa näistä arktisiin olosuhteisiin soveltuvista materiaaleista tehdyt rakenteet ja niiden liittämisen myös uusilla tekniikoilla, kuten laserhitsauksella. Projektissa tutkitaan uusien materiaalien tuottamista ja arktisten materiaalien käsittelyä myös nanoteknologian avulla. Rakennesovelluksista tuulienergian hyödyntämiseen liittyvät arktisilla alueilla kuuluvat tutkimuksen piiriin.

Arctic Materials Technologies Development -projekti on South-East Finland-Russia ENPI CBC programme 2007-2013 ohjelmaan kuuluva hanke. Projektin kokonaisbudjetti on 1,028 miljoonaa euroa. Projekti rahoitetaan siten, että 70 prosenttia (720 000 €) projektin budjetista rahoitetaan ENPI -rahoituksella. Loppuosa rahoitetaan LUT:n, Prometeyn ja yksityisen sektorin rahoituksella.

Yhteystiedot:
Projektipäällikkö DI Markku Pirinen, puh. 040 483 9307, markku.pirinen(at)lut.fi
Projektin johtaja professori Jukka Martikainen, puh. 040 545 7367, jukka.martikainen(at)lut.fi

Lappeenrannan teknillinen yliopisto (Lappeenranta University of Technology, LUT) on jo vuodesta 1969 lähtien yhdistänyt kaksi toisiaan täydentävää tieteenalaa - tekniikan ja talouden. LUT:n strategisia kärkialoja ovat energiatehokkuus ja energiamarkkinat, strategisen tason liiketoiminnan ja teknologian johtaminen, tieteellinen laskenta ja teollisten prosessien mallinnus sekä nämä kärkialat läpäisevä Venäjä-osaaminen. LUT:ssa on noin 5500 tutkinto-opiskelijaa ja 1000 työntekijää.

Lue myös:

Suomalais-venäläinen tutkijatiimi kehittää energiatehokkaita järjestelmiä arktisiin olosuhteisiin