LUT:lle 3,8 miljoonaa tutkimuksen profiloitumiseen

Suomen Akatemia on myöntänyt Lappeenrannan teknilliselle yliopistolle (Lappeenranta University of Technology, LUT) 3,8 miljoonaa euroa tutkimuksen profiloitumisen vahvistamiseen. Rahoituksella Suomen Akatemia tukee yliopiston strategian pohjalta valitsemien tutkimusalojen kehittämistä ja korkeatasoisen tutkimuksen edellytysten vahvistamista.  

Suomen Akatemia järjesti tutkimuksen profiloitusmishaun nyt kolmatta kertaa. Akatemia teki rahoituspäätöksiä yhteensä 50 miljoonalla eurolla. LUT:n 3,8 miljoonan osuus tästä on lähes kahdeksan prosenttia.

LUT sai huomattavasti kokoaan suuremman osuuden, mikä on merkittävä osoitus tutkimuksemme laadusta ja vaikuttavuudesta

"LUT sai huomattavasti kokoaan suuremman osuuden, mikä on merkittävä osoitus tutkimuksemme laadusta ja vaikuttavuudesta," iloitsee LUT:n tutkimuksesta ja innovaatioista vastaava vararehtori Jari Hämäläinen.

Suomen Akatemia jakaa vuosittain rahoitusta yliopistojen kansainvälisen profiloitumisen auttamiseksi.

Rahoituspäätösperusteissa LUT sai arvosanaksi 5/6 profilointitoimenpiteiden toteuttamisesta sekä yhteistyöstä muiden yliopistojen kanssa. LUT sai kiitosta siitä, että yliopisto keskittyy selkeästi vahvuuksiinsa, joista erityisesti nousi esille energia ja kestävyys, strategisten tavoitteiden selkeys sekä yrittäjämäisen yliopiston tavoittelu. Paneeli mainitsi erityisesti LUT:n positiivisen kehityksen kansainvälisissä julkaisuissa.

Vararehtori Hämäläinen kokee, että saatu rahoitus on selkeä tunnustus LUT:n korkeatasoisesta tutkimuksesta.

"Paneelin lausunnossa näkyy kirkkaasti se, että olemme oikealla polulla. Tutkimuksemme on laadukasta ja sen fokus kirkas. Kaikki viimeaikaiset panostuksemme ja toimintatapojemme muutokset näkyvät positiivisena kasvuna aina tenure track -professuureista investointeihin. Joka ikinen euro on tervetullut näinä vuosina."

Arviointipaneeli koostui eurooppalaisten yliopistojen rehtori- ja vararehtoritasoisista asiantuntijoista.

Yliopistot esittivät hakemuksissaan strategiaansa perustuvia tutkimuksen profiloitumistoimia yhdelle tai useammalle tutkimusalueelle. Rahoitusta hakiessaan yliopistot laativat omien strategioidensa pohjalta konkreettiset suunnitelmat tutkimuksen laadun ja vaikuttavuuden edellytysten kehittämiseksi.

Lisätietoja:

Jari Hämäläinen, tutkimuksesta vastaava vararehtori, +358 40 596 1999, jari.hamalainen@lut.fi, @jari_pi_hamalai