LUT:lle kovatasoinen hallitus

Lappeenrannan teknillisen yliopiston (Lappeenranta University of Technology, LUT) yliopistokollegio on tänään päättänyt hallituksen uusista yliopiston ulkopuolisista jäsenistä. Uuden hallituksen toimikausi alkaa 1.1.2014.

LUT:n hallituksen uusiksi yliopiston ulkopuolisiksi jäseniksi on valittu Elinkeinoelämän keskusliiton toimitusjohtaja Jyri Häkämies, East Office of Finnish Industries Ltd:n toimitusjohtaja René Nyberg ja WWF Suomen pääsihteeri Liisa Rohweder. Nykyisen hallituksen yliopiston ulkopuolisista jäsenistä toiselle kaudelle valittiin yrittäjä, Woimistamo Oy:n toimitusjohtaja Laura Lares ja Maintpartner Group Oy:n hallituksen puheenjohtaja Tuomo Rönkkö.

Kollegion puheenjohtaja Heli Sirén kertoo, että nämä valinnat vahvistavat LUT:n strategisten painopistealojen asiantuntemusta LUT:n hallituksessa. LUT:n strategiset painopistealueet ovat vihreän energian ja teknologian sekä kestävän kilpailukyvyn edistäminen ja kansainvälisten Venäjä-yhteyksien luominen.

"Halusimme hallitukseemme strategisille painopistealoillemme Suomen parhaat osaajat. Uskomme, että mitä pätevämpiä henkilöitä meillä hallituksessa on, sitä kunnianhimoisempia ja realistisempia tavoitteita he voivat yliopistolle asettaa ja sitä kautta pitää huolta, että LUT menestyy kovassa kansainvälisessä kilpailussa", Sirén toteaa.

Vahvat osaajat LUT:n strategisille painopistealoille

Jyri Häkämies edustaa laajaa elinkeinoelämän ja politiikan tuntemusta ja vahvistaa LUT:n yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

René Nyberg on yksi Suomen arvostetuimmista Venäjäosaajista ja vahvistaa näin LUT:n asemaa Venäjä-yhteyksien luojana.

Liisa Rohweder tuo hallitukseen vahvan asiantuntemuksensa ympäristökysymyksistä.

Aikaisemmista ulkopuolisista jäsenistä kaksi jatkaa vielä hallituksessa: Laura Lares ja Tuomo Rönkkö. Nykyisen hallituksen puheenjohtaja Tuomo Rönkön vahvuuksia ovat pitkä kokemus yrityselämästä ja laaja ymmärrys tekniikan ja talouden yhteensovittamisesta yrityselämää ja yhteiskuntaa hyödyttävällä tavalla.

Lares tuo hallitukseen paitsi yrittäjän näkökulman, myös pitkän kokemuksen erilaisten yritysten johtotehtävistä ja näkemyksensä johtamisesta sekä johtamiskoulutuksesta. Hänen asiantuntemuksensa vahvistaa erityisesti LUT.n kestävän kilpailukyvyn edistämiseen liittyviä tavoitteita. Sekä Rönkkö että Lares ovat LUT:n alumneja. He tuovat hallitukseen myös jatkuvuutta.

Hallituksen muu kokoonpano selviää kevään aikana

Yliopistokollegio päätti torstaisessa kokouksessaan, että LUT:n uudessa hallituksessa on yhdeksän jäsentä. Nyt valittiin viisi yliopiston ulkopuolista jäsentä.

Muut neljä jäsentä valitaan yliopiston sisältä. Professorit valitsevat keskuudestaan kaksi jäsentä, opiskelijat yhden ja muu henkilöstö (pitää sisällään muun opetus- ja tutkimushenkilöstön sekä muun henkilöstön) yhden jäsenen. Sisäiset jäsenet pyritään valitsemaan kevään aikana, toukokuun loppuun mennessä.

Kollegio vahvistaa yliopiston sisäisten ryhmien valinnat. Uuden hallituksen toimikausi on neljä vuotta, paitsi opiskelijajäsenen, jonka kausi on kaksi vuotta. Hallitus valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan keskuudestaan yliopiston ulkopuolisista hallituksen jäsenistä.

Lisätiedot:

kollegion puheenjohtaja Heli Sirén, heli.siren@lut.fi, 040 3577794
nykyisen hallituksen puheenjohtaja Tuomo Rönkkö, tuomo.ronkko@capirec.com, 050 3876120