LUT:n kansainvälisistä opiskelijoista 92,2 % tyytyväisiä opiskelukokemuksiinsa

Syksyn 2017 kansainvälisen opiskelijabarometrin mukaan Lappeenrannan teknillisen yliopiston kansainväliset opiskelijat ovat yleisesti tyytyväisiä opiskeluun, opiskelua tukeviin palveluihin ja asumiseen Lappeenrannassa.

Tutkimuskyselyyn vastasi kaiken kaikkiaan 110 000 kansainvälistä opiskelijaa ympäri maailmaa yhteensä 120 korkeakoulusta, joista 32 oli eurooppalaisia. Suomalaisia yliopistoja oli mukana 15 ja vastaajia yhteensä 6650. LUT:ssä kysely lähetettiin 603 opiskelijalle, joista 282 opiskelijaa eli 47 % vastasi kyselyyn. Kyselyn toteutti koulutusalan konsulttiyritys i-graduate.

Opiskelijoilta kysyttiin tyytyväisyyttä opetukseen ja opiskeluun, asumiseen ja elämiseen, tukipalveluihin sekä yliopistoon saapumiseen liittyviin palveluihin. Tutkimuksen tarkoituksena on mitata opiskelijoiden tyytyväisyyttä ja verrata lukuja muihin kyselyyn osallistuneiden yliopistoihin.

"Hienoa nähdä, että kansainväliset opiskelijat arvostavat ekologisuutta ja tunnistavat vihreät arvomme."

Kyselyyn vastanneista LUT:n kansainvälisistä opiskelijoista 92,2 % on tyytyväisiä opiskelukokemuksiinsa. LUT:n opiskelijat ovat erittäin tyytyväisiä yliopiston kampusalueeseen ja erityisesti ympäristöystävällisyyteen, joissa LUT sijoittui kyselyssä maailman, Euroopan ja Suomen ykköseksi. Myös yliopiston tarjoamat opiskelutilat, laboratoriot ja erityisesti sähköinen kirjasto (online library) sekä saapumispalvelut ovat asioita, joita opiskelijat listasivat maailman ykköseksi.

"Olemme tyytyväisiä kyselyn tuloksiin. Hienoa nähdä, että kansainväliset opiskelijat arvostavat ekologisuutta ja tunnistavat vihreät arvomme. Selkeitä kehittämiskohteitamme ovat kansainvälisten opiskelijoiden entistä parempi integroituminen suomalaiseen yhteiskuntaan sekä työelämäyhteyksien rakentaminen", kertoo LUT:n koulutuksesta vastaava vararehtori Jaana Sandström.

Lisätietoja:

Koulutuksesta vastaava vararehtori Jaana Sandström, 040 571 6197, etunimi.sukunimi@lut.fi

Lue seuraavaksi: