LUT:n kemian professori Mika Sillanpää nousi ainoana insinööritieteiden suomalaistutkijana maailman viitatuimpien joukkoon

Lappeenrannan teknillisen yliopiston vihreän kemian laboratorion johtaja, kemian professori Mika Sillanpää on noussut ensimmäistä kertaa maailman viitatuimpien noin 3300 tutkijan joukkoon. Sillanpää on viimeisimmällä Highly Cited Researchers -listalla ainoa kemian alan tutkija Suomesta. Hän on näin ollen Suomen viitatuin tutkija kemian ja kemiantekniikan alalla tällä hetkellä.

Lisäksi Sillanpää on listan ainoa suomalaistutkija maamme teknillisten yliopistojen joukosta. Insinööritieteistä listalla on vain pari kolme sataa tutkijaa, ja professori Sillanpää on listalla ainoa insinööritieteitä edustava suomalaistutkija.

Maailman viitatuimpien tutkijoiden listalla 2017 on 21 suomalaista tutkijaa Suomen tutkimusyhteisöistä. Tämä tarkoittaa, että noin 0,6 prosenttia maailman viitatuimmista tutkijoista on suomalaisia. Kyseisen listan on julkaissut Clarivate Analytics, ja raportti on tehty Web of Science -tietokantaan perustuen. Maailmassa on kymmeniä miljoonia tutkijoita, joista vain noin kymmenesosapromille on tällä viitatuimpien tutkijoiden listalle.

Viittausmäärät kertovat yleisesti siitä, kuinka hyvin tutkijan julkaisut tunnetaan maailmalla ja antavat erinomaisesti osviittaa tutkimuksen vaikuttavuudesta.

"Kun muut tutkijat viittaavat Sillanpään julkaisuihin, se kertoo siitä, että heidän tuloksensa ovat tarvinneet lähtötiedoikseen Sillanpään tuloksia. Voidaankin sanoa, että Sillanpään tutkimusta pidetään kansainvälisesti hyvin relevanttina ja sillä on todella kova vaikuttavuus", avaa LUT:n tutkimuksesta vastaava vararehtori Jari Hämäläinen

Viimeisimmälle Highly Cited Researchers -listalle on valittu yhteensä noin 3 300 tutkijaa, joiden julkaisuihin muiden tutkijoiden julkaisuissa on viitattu eniten viimeisen 11 vuoden aikana. Listalle yltäneillä tutkijoilla on ollut omalla tieteenalallaan eniten sellaisia julkaisuja, jotka kuuluvat viitatuimpaan yhteen prosenttiin saman julkaisuvuoden aikana ilmestyneistä artikkeleista. Se merkitsee, että akateeminen yhteisö kokee näiden maailman viitatuimpien tutkijoiden työn erittäin merkittävänä ja omalle tutkimustyölleen hyödyllisenä.

Tieteen nobelistit tulevat usein tältä listalta. Akateeminen väki ympäri maailmaa seuraa hyvin tarkkaan yliopistojen ja tutkijoiden ranking-listoja, kun he miettivät, mihin hakeutua tekemään tutkimusta ja keihin ottaa yhteyttä hankehakemusten osalta.

Tutkimusta puhtaan veden saannista ja riittävyydestä

Tutkijana Mika Sillanpää pyrkii osaltaan ratkaisemaan puhtaan veden saannin ja riittävyyden ongelmaa paikoissa, joissa se on uhan alla. Tällä hetkellä hänen tutkimuksensa suuntautuu yhä enemmän kiertotalouden suuntaan. Hän pyrkii tutkimusryhmineen ratkomaan, miten vedenkäsittelystä voitaisiin muodostaa voittoa tuottava prosessi kuluerän sijaan. Hänen tutkimuksensa selvittävät energian, veden ja ravinteiden sekä arvoaineiden talteenottoa ja jatkojalostusmahdollisuuksia. 

Professori Sillanpäällä on yli 500 kansainvälisesti referoitua tieteellistä artikkelia, julkaisuja yhteensä yli 700 ja viittauksia julkaisuihin noin 18 000. Hän on ohjannut lähes 40 väitöskirjaa. Lisäksi hän on toiminut arvioijana yli 240 akateemisessa lehdessä. Sillanpään Mikkelissä sijaitsevalla laboratoriolla on ollut yhteistyötä yli 80 johtavan tutkimuspartnerin kanssa ympäri maailmaa.

Vuonna 2010 professori Sillanpää sai kansainvälisen ympäristötieteiden tiedepalkinnon. Sen myöntäjä SCOPE on kansainvälinen tiedekomitea, joka tutkii ympäristökysymyksiä.

Lisätietoja:

Professori Mika Sillanpää, p. +358 400 205215, mika.sillanpaa@lut.fi