LUT:n maisteriohjelmiin runsaasti hakijoita – suomenkielisiin ohjelmiin ennätysmäärä

LUT:n maisteriohjelmiin tuli yhteensä 3503 hakemusta, joka on 59 % enemmän kuin viime vuonna.

Suomenkielisiin maisteriohjelmiin jätettiin yhteensä 2001 hakemusta. Luku on noin kaksi kertaa enemmän kuin vuonna 2017 ja kaikkien aikojen ennätys.

Tänä vuonna erityisesti Lahdessa toteutettavat maisteriohjelmat kiinnostivat. Suosituin ohjelma oli työn ohessa opiskeluun suunniteltu tietojohtamisen ja johtajuuden maisteriohjelma, johon haki ennätykselliset 770 hakijaa, joka on noin 100 prosenttia enemmän kuin viime vuonna. Toiseksi eniten hakijoita keräsi Lahdessa järjestettävä tuotantotalouden diplomi-insinööriohjelma.

"Joustavasti toteutetut opintomahdollisuudet ovat yksi LUT:n vastaus opetuksen digitalisaatioon ja ihmisten elinikäisen oppimisen tarpeisiin."

Hakijoita kiinnostivat myös etäopiskelun mahdollistavat kone-, sähkö- sekä energiatekniikan maisteriohjelmat. Niihin tuli hakemuksia yhteensä 731 kappaletta. Energiatekniikan maisteriohjelma haki opiskelijoita nyt ensimmäistä kertaa.

LUT:n koulutuksesta vastaavan vararehtori Jaana Sandströmin mukaan on selvää, että kysyntä joustavasti toteutetuille opinnoille kasvaa jatkuvasti.

"Joustavasti toteutetut opintomahdollisuudet ovat yksi LUT:n vastaus opetuksen digitalisaatioon ja ihmisten elinikäisen oppimisen tarpeisiin. Tällä hakukierroksella jopa yllättää Lahden ohjelmien suosio. LUT on lisännyt työn ohessa suoritettavien maisteriohjelmien tarjontaa Lahdessa ja tälle tuntui olevan kova kysyntä."

Hakijamäärät kansainvälisissä ohjelmissa kasvussa

Kansainvälisiin, englanninkielisiin maisteriohjelmiin tuli kaikkiaan 1502 hakemusta. Viime vuonna vastaava luku oli 1210. Hakemusten määrä kasvoi 25 prosenttia. Erityisesti tekniikan maisteriohjelmat kiinnostivat. Niihin hakemuksia tuli noin 58 prosenttia enemmän kuin viime vuonna.

"On ilahduttavaa nähdä tekniikan kansainvälisten ohjelmien kiinnostavuuden palautuvan lukuvuosimaksuja edeltävälle tasolle. Seuraamme myös mielenkiinnolla syksyllä käyttöönotetun jatkuvan haun kehitystä ja tuloksia," Sandström toteaa.

"On ilahduttavaa nähdä tekniikan kansainvälisten ohjelmien kiinnostavuuden palautuvan lukuvuosimaksuja edeltävälle tasolle."

Nyt päättyneessä maisterivaiheen haussa LUT haki opiskelijoita yhteensä seitsemääntoista englanninkielellä opetettavaan maisteriohjelmaan sekä kymmeneen suomenkieliseen maisteriohjelmaan. Jaossa on yhteensä 725 aloituspaikkaa, joista 555 tekniikan alalle ja 170 kauppatieteisiin.

LUT:n maisterivaiheessa rekrytoidaan opiskelijoita myös yhteistutkinto-ohjelmiin, joissa opiskelija suorittaa tutkinnon kahdessa eri yliopistossa. Haku näihin päättyy myöhemmin. Syksyllä 2018 alkavien englanninkielisten maisteriohjelmien jatkuva haku on käynnissä 31. toukokuuta asti.

Lisätietoja:

Jaana Sandström, opetuksesta vastaava vararehtori, jaana.sandstrom@lut.fi, p. 040 571 6197