LUT:n nimi tulevaisuudessa LUT-yliopisto

Lappeenrannan teknillistä yliopistoa (Lappeenranta University of Technology, LUT) kutsutaan jatkossa LUT-yliopistoksi. Tavoitteena on ottaa uusi markkinointinimi käyttöön 1.8.2018. Nimimuutos liittyy LUT:n toiminnan vahvistumiseen Lahdessa ja uuden korkeakoulukonsernin muodostumiseen.

Myös yliopiston virallinen nimi on tarkoitus muuttaa. Yliopiston nimen muutos vaatii eduskuntakäsittelyn, sillä yliopistojen nimet on kirjattu yliopistolakiin. Yliopistolakiin ehdotetaan pitkää muotoa Lappeenrannan–Lahden teknillinen yliopisto LUT. Arkikäytössä muoto olisi lyhyempi LUT-yliopisto, englanniksi LUT University.

"Olemme jatkossakin LUT ja ylpeitä siitä, että saamme Lahden vahvasti mukaan myös viralliseen nimeemme", LUT:n rehtori Juha-Matti Saksa iloitsee.

Yliopiston uusi nimi noudattaa olemassa olevia suomalaisten yliopistojen nimeämiskäytäntöjä, ja se on muotoiltu yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa. Nimeä harkittaessa on kuultu muun muassa Kotimaisten kielten keskusta eli Kotusta.

"LUT-lyhenteen säilyminen on erittäin positiivinen asia, sillä saamme pidettyä siihen liittyvän tunnistettavuuden, omaleimaisuuden ja LUT:laisen identiteetin. Vältämme lisäksi täysin uuden nimen käyttöönottoon liittyvät kustannukset. Näin voimme suunnata resurssit täysimääräisesti opetukseen, tutkimukseen ja yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen", Saksa perustelee.

Yliopiston uusi nimi otetaan käyttöön vasta ensi syksynä, jotta se ei aiheuta sekaannusta yliopiston hakijoille kevään yhteishaussa.

LUT:n sekä Saimaan ja Lahden (LAMK) ammattikorkeakoulujen muodostumassa olevasta konsernikokonaisuudesta käytetään tästä lähtien nimitystä LUT-korkeakoulut (LUT Group). Työnimi kokonaisuudelle on ollut LUT-konserni. Syntyvässä omistusrakenteessa ammattikorkeakoulut ovat LUT:n tytäryhtiöitä, ja kansainvälisen mallin mukaisesti yliopisto johtaa korkeakoulukeskittymää.

"LUT-korkeakoulut-nimitys kuvaa hyvin sitä kokonaisuutta, jota olemme rakentamassa. Yliopisto ja ammattikorkeakoulut säilyttävät omat nimensä ja toimivat jatkossakin itsenäisesti, mutta meillä on myös yhteinen strategia", sanoo Saksa.

Lisätietoja:

LUT:n rehtori Juha-Matti Saksa, 0400 166659, juha-matti.saksa@lut.fi