LUT:n professori Iiro Jussilan ja professori Jon L. Piercen kirjalle merkittävä kansainvälinen tunnustus

Lappeenrannan teknillisen yliopiston kauppatieteellisen tiedekunnan professori Iiro Jussilan ja Minnesotan yliopiston professori Jon L. Piercen kirja "Psychological ownership and the Organizational Context" oli kolmen finalistin joukossa merkittävän kansainvälisen tiedekirjapalkinnon saajaksi.

Jussilan ja Piercen kirja oli vuoden 2012 George R. Terry -palkintoehdokkaana. Palkinto jaetaan vuosittain kirjalle, joka on kaikkein huomattavimmin myötävaikuttanut johtamistiedon kehittymiseen.

Palkinnon jakoi Academy of Management -organisaatio vuotuisen konferenssinsa yhteydessä Bostonissa elokuun alussa.

Arne Kallebergin kirja Good Jobs/Bad Jobs oli tämän vuoden voittaja. Toinen finalisti oli Mehta, Pavithra K. and Suchitra Shenoy: Infinite Vision: How Aravind Became the World's Greatest Business Case for Compassion.

Aiempina vuosina palkinnon saaneita kirjoja ja kirjoittajia ovat olleet muun muassa: Organizations and Organization Theory (J. Pfeffer, 1984), Competitive Advantage (M. Porter, 1986), The Rise and Fall of Strategic Planning (H. Mintzberg, 1995), Differentiated Network: Organizing Multinational Corporations for Value Creation (S. Ghoshal, 1998).

Psykologinen omistajuus tutkimusalana vielä tuore

Jussilan ja Piercen kirja julkaistiin syksyllä 2011 ja sen käsittelemä tutkimusala on melko tuore. Psychological Ownership and The Organizational Context  -teos kokoaa yhteen kumuloituneen tiedon aiheen tutkimuksesta. Se esittelee erityisesti psykologisen omistajuuden teoriaa ja tutkimustuloksia sekä kommentoi näiden vaikutuksia johtamisen sovelluksiin.

Suomessa psykologisesta omistajuudesta on julkaistu vähän, mutta maailmanlaajuisesti kyseisen teorian parissa tai sitä hyödyntäen työskentelee jo toista sataa tutkijaa. Kauppatieteellisen tiedekunnan professori Jussila on työskennellyt aiheen parissa vuodesta 2002.

Jussila ja Pierce käsittelevät kirjassaan erityisesti työntekijän omistajuuden tunnetta työnantajaorganisaatiota kohtaan. Kirjan luvuissa esitellään mitä psykologinen omistajuus määritelmällisesti on ja kuinka sitä voidaan luotettavasti mitata.

Lisäksi teos selvittää, kuinka kyseinen tiedollinen ja vahvasti tunnepitoinen psykologinen tila muodostuu ja miksi sekä mitkä rakenteelliset ja työhön liittyvät tekijät edistävät omistajuuden tunteen syntymistä. Kirja vastaa myös kysymyksiin, mitä myönteisiä sekä kielteisiä seurauksia psykologisella omistajuudella on niin organisaation toimintaan kuin työntekijän motivaatioon, asenteisiin ja käyttäytymiseen.

Pääosa kirjasta käsittelee yksilön omistajuutta, mutta kirjoittajat esittelevät myös kollektiivisen psykologisen omistajuuden käsitteen. Jussilan mukaan tämä on varsin ajankohtaista.

– Tiimityö lisääntyminen erilaisissa organisaatioissa tekee mahdolliseksi sen, että kuten yksilöt, myös tiimit voivat tuntea kollektiivista omistajuuden tunnetta monia asioita kohtaan työympäristössään, ja tällä voi olla ratkaiseva merkitys tiimien menestyksen kannalta.

Kirja on tutkimusalansa kattava perusteos

Kirja tuo esiin psykologisen omistajuuden tieteenalana ja antaa näkökulmia sen soveltamiseen johtamisessa. Kirja on kattava perusteos tästä tutkimusalasta, ja sopii hyvin esimerkiksi organisaatioiden, johtamisen, sosiologian ja viestinnän opiskelijoille, opettajille ja tutkijoille. Toisaalta kirjaa voi suositella myös yritysjohtajille.

– Kirja auttaa nimeämään hyvin monenlaisia yritysten arjessa iloa ja haasteita tuottavia ilmiöitä sekä ymmärtämään niiden taustoja. Tältä pohjalta on mahdollista vahvistaa myönteisiä voimia ja puolestaan hillitä haitallisia, Jussila huomauttaa.

Kirjoittajat ovat tehneet yhteistyötä vuodesta 2005 alkaen. Jon L. Pierce on tutkinut jo 30 vuoden ajan työn psykologiaa ja organisaatiokäyttäytymistä. Ensimmäisen yhteisen artikkelinsa tutkijat julkaisivat 2009. Yhteistyö jatkuu.

Muu Jussilan tutkimustoiminta käsittelee etupäässä osuustoimintaa ja perheyrittäjyyttä. Niissäkin psykologisen omistajuuden viitekehys on Jussilan mukaan avuksi monien keskeisten mysteerien ratkaisemisessa.

Lisätietoja:

Lappeenrannan teknillinen yliopisto, professori Iiro Jussila, iiro.jussila(at)lut.fi, 050 4659899.

Lappeenrannan teknillinen yliopisto (Lappeenranta University of Technology, LUT) on edelläkävijänä yhdistänyt tekniikan ja talouden perustamisestaan lähtien vuodesta 1969. LUT:n strategisia kärkialoja ovat vihreä energia ja teknologia, kestävän kilpailukyvyn luominen ja toimiminen kansainvälisenä Venäjä-yhteyksien rakentajana. Kansainvälinen tiedeyhteisömme koostuu 7000 opiskelijasta ja asiantuntijasta. Suomen vihrein kampus: www.greencampus.fi