LUT:n projektikurssilla tehdään liikeideoista totta

Kauppatieteiden opiskelija Minna Virtaneva astuu luentosaliin, joka on täynnä konetekniikan ja tuotantotalouden opiskelijoita. Edessä on koko lukuvuoden kestävä liiketoimintaa simuloiva projektikurssi, jossa opiskelijat pääsevät perustamaan ikioman yrityksen.

"Tarkoituksena on opettaa opiskelijalle oikeaa yrityselämää ja siellä tarvittavia ryhmätyötaitoja", kertoo kurssin vastaava opettaja Antero Tervonen.

Projektikurssille osallistuakseen opiskelijan on haettava "työpaikkaa" aloittavassa yrityksessä. Opettajat käyvät läpi opiskelijoiden vahvuudet ja osaamisalueet ja muodostavat heistä viidestä kuuteen "yritystä", jotka työskentelevät yhdessä koko lukukauden. Kokonaisuus on rakennettu viidestä eri talouden ja tekniikan kurssista ja se simuloi kaikissa vaiheissa oikeaa liiketoiminnan aloittamista.

"Olin aivan innoissani päästessäni osaksi poikkitieteellistä projektia", Virtaneva kertoo.

Ideasta fyysiseksi tuotteeksi

Yritysryhmän ensimmäinen tehtävä on työnjako. Tekniseksi suunnittelijaksi valikoituu usein konetekniikan opiskelija ja toimitusjohtajaksi tuotantotalouden tai kauppatieteiden osaaja. Virtaneva sai vastuulleen yrityksen markkinoinnin ja osittain yrityksen talouden. Opettajat auttavat yrityksiä vastuunjaossa ja puuttuvat epätasaiseen työnjakoon.

"Pahimmassa tapauksessa muille vastuitaan sysäävä opiskelija voidaan irtisanoa kurssilta", Tervonen kommentoi.

Virtaneva yrityskumppaneineen suunnitteli aluksi kaksikerroksista pyörätelinettä, jonka päädyistä myytäisiin mainostilaa yrityksille. Taloudellisesti kannattavammaksi ja helpommin myytäväksi ideaksi valikoitui kuitenkin tilaa säästävä keittiöhyllykkö, joka vedetään katonrajasta kätevästi katseen tasolle.

"Joku kysyi, mikä ärsyttää kotona ja vastasin, että keittiön ylähyllyt ovat aina tyhjillään", kertoo Virtaneva idean synnystä.

Projektissa opitut asiat muistaa lopun elämäänsä.

Tuoteideaa hiottaessa on mietittävä asiakaskuntaa, tuotteen kysyntää ja sen kasvumahdollisuuksia. Tekninen toteutus aiheuttaa omat haasteensa, sillä tuotetta ei ainoistaan suunnitella vaan se myös rakennettaan kurssin aikana. Kurssista saatavaan arvosanaan vaikuttavat tuotteen tekninen toteutus, kaupallisuus ja liiketoimintasuunnitelman realistisuus.

"Konealan opiskelijalle kovin juttu tässä projektissa on se, että pääsee toteuttamaan tuotteen valmistusprosessin alusta loppuun", kertoo konetekniikan opiskelija Jaakko Salonpää, joka toimi yrityksen valmistuspäällikkönä.

Lukuvuoden aikana opiskelijat toteuttavat erilaisia tehtäviä yritykseensä liittyen. Ryhmät tekevät yrityksilleen neljän vuoden liiketoiminta- ja taloussuunnitelmat, vievät yrityksensä kaupparekisteriin ja vuokraavat liiketoimintaansa varten toimitilat. Yhtenä tehtävänä on myös päättää, tekeekö yritys tuotteensa itse vai ulkoistetaanko valmistus muualle. Virtanevan yritys päätti tehdä tuotteensa itse.

"Hyllyä oli tarkoitus myydä aluksi K-raudan liikkeissä ja levittäytyä myöhemmin muiden Pohjoismaiden rautakauppoihin. Tuote myydään joko osina jälleenmyyjälle tai tuotteen voi tilata suoraan kotiin asennuksineen", hän kertoo.

Palautetta yritysmaailman konkareilta

Kuten oikeissakin liiketoiminnassa, kurssilla pidetään myös yrityksen hallituksen kokouksia. Ryhmät vastaavat opettajien muodostamalle kevyelle hallitukselle sekä raskaalle hallitukselle, jossa on mukana yritysmaailmasta tuttuja mentoreita. Mukana ovat olleet esimerkiksi Flowroxin hallituksen puheenjohtaja Timo Vartiainen ja TuuliSaimaan toimitusjohtaja Petteri Laaksonen. Opiskelijat pääsevät treenaamaan kokouskäyttäytymistä, puolustamaan liiketoiminnallisia valintojaan sekä saavat rehellistä palautetta tuotteestaan.

"Välillä oli hieman stressaavaa, kun jouduin vastaamaan kysymyksiin tuotteen markkinointisuunnitelmasta", Salonpää muistelee.

Suurimmaksi haasteeksi hän kuitenkin nimeää kaupallisten ja teknisten intressien yhdistämisen. Tervonenkin on huomannut, että tuotteen valmistukseen annettu 500 euron budjetti on tuonut useille ryhmille haasteita.

"Tässä tehdään kuitenkin liiketoimintaa ja tuotteesta on siten saatava voittoa", hän muistuttaa.

Ei tenttejä vaan käytännön oppimista

Kurssi on ollut opiskelijoiden keskuudessa erittäin suosittu. Moni on kiitellyt, että kurssilla ei ole tenttiä ja projektissa opitut asiat muistaa lopun elämäänsä.

"Opin valtavasti siitä, mitä yrityksen perustaminen oikeasti vaatii ja minkälaisia haasteita eri alojen ammattilaisten kanssa toimiminen asettaa. Opin kurssilla konkreettisia asioita muun muassa taloussuunnitelman ja kirjanpidon teosta, joita olin opiskellut aiemmilla kursseilla", Virtaneva kuvailee kokemustaan.

Salonpään mielestä parasta oli nähdä, kuinka tämän kaltainen projekti toteutetaan yritysmaailmassa ja miten tuotteen kustannukset muodostuvat.

"Koen nyt pystyväni oikeasti teettämään tuotteen alihankkijaverkostossa."

Nyt meneillään oleva projektikurssi on järjestyksessään kolmas. Aiemmilla kursseilla on toteutettu esimerkiksi painevesimoottoreita, ergonominen työtuoli arkkitehdeille ja mönkijän keulaan asennettava männynistutuslaite. Tänä vuonna toimeksiantoa on rajattu ja tuotteiden on liityttävä LUT:n strategiaan.

Lue lisää

Kauppatieteiden opiskelu
Konetekniikan opiskelu
Tuotantotalouden opiskelu
Kokemuksia LUT:sta