LUT:n taloustilanne vakaa

Lappeenrannan teknillisen yliopiston (Lappeenranta University of Technology, LUT) operatiivinen tulos vuodelta 2016 oli tasapainossa, eli liikevaihto kattoi menot.

Yliopisto onnistui täydentävän rahoituksen hankkimisessa ja saavutti 76 miljoonan euron liikevaihdon. Täydentävää rahoitusta LUT keräsi yhteensä 29,6 miljoonaa euroa. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksen osuus oli 46,4 miljoonaa euroa.

"Täydentävän rahoituksen hankkimisessa LUT:ssä tehtiin erinomaista työtä. Haasteellisessa taloudellisessa toimintaympäristössä saimme kasvatettua täydentävää rahoitusta vuoteen 2015 verrattuna. Myös kustannustietoisuus on ollut talossa varsin hyvää. Yliopistona keskitymme tieteellisen tutkimuksen ja siihen perustuvan koulutuksen tuloksellisuuteen, mikä edellyttää vakaata taloutta", sanoo rehtori Juha-Matti Saksa.

Kulut vuonna 2016 olivat 74,7 miljoonaa euroa, joka oli 5,4 miljoonaa euroa edellisvuotta vähemmän. Sijoitustoiminta tuotti 2,1 miljoonaa euroa. LUT:n 3,4 miljoonan euron tulos muodostui siis pääosin sijoitustoiminnan tuotoista.

"Talous on nyt tasapainossa. Siinä pysyminen vaatii jatkossakin onnistunutta rahoituksen hankintaa, akateemista tuloksellisuutta sekä vahvaa kustannustietoisuutta. Henkilöstö on tehnyt erinomaista työtä kovalla ammattitaidolla ja ollut rakentamassa tätä hyvää tulosta", Saksa mainitsee.

Lisätietoja

Talousjohtaja Minna Sutela, 040 8255407, minna.sutela(at)lut.fi
Rehtori Juha-Matti Saksa, 0400 166659, juha-matti.saksa(at)lut.fi