LUT:n tutkijoille vuoden parhaan artikkelin palkinto Journal of Intellectual Capital -lehdessä

LUT School of Business and Managementin tutkijoiden Aino Kiannon, Paavo Ritalan ja Mika Vanhalan yhteistyössä tietojohtamisen grand old manin JC Spenderin kanssa kirjoittama artikkeli on valittu tietojohtamisen alueen keskeisiin tiedelehtiin kuuluvan Journal of Intellectual Capitalin vuoden 2014 parhaaksi artikkeliksi. Valinnan suorittivat lehden päätoimittajat.

Outstanding Paper 2014 -palkinnon saanut artikkeli "The interaction of intellectual capital assets and knowledge management practices in organizational value creation" käsittelee aineettoman pääoman ja tietojohtamisen käytäntöjen erilaisia vuorovaikutussuhteita ja näiden vaikutusta organisaation arvonluontiin. Artikkeli on kirjoitettu Tekes-rahoitteisessa Aineeton pääoma ja arvonluonti -tutkimusprojektissa.