LUT:n vaikuttavuus Suomen talouteen yli 469 miljoonaa vuodessa

Tuoreen raportin mukaan Lappeenrannan teknillisellä yliopistolla (Lappeenranta University of Technology, LUT) on elintärkeä rooli taloudellisen kasvun aikaansaamisessa ja Suomen kansainvälisen kilpailukyvyn ylläpitämisessä globaaleilla markkinoilla.

LUT:n toiminta aikaansaa vuodessa yli 469 miljoonan euron bruttoarvonlisän Suomen talouteen. Tämä tarkoittaa, että LUT:hen panostettu euro tuo takaisin 6,02 euroa Suomen talouteen. Lisäksi jokaista suoraan työllistämäänsä henkilöä kohden LUT aikaansaa viiden työpaikan olemassaolon Suomessa. LUT:n työllisyysvaikutus Suomessa on näin ollen 4500 työpaikkaa. Maailmanlaajuisesti samat luvut ovat noin 527 miljoonaa euroa ja 5100 työpaikkaa.

LUT on sekä euroilla että työpaikoilla mitattuna yli kansallisen keskiarvon, sillä yliopistoihin panostettu euro tuo takaisin keskimäärin 5,26 euroa Suomen talouteen. Lisäksi jokaista suoraan työllistämäänsä henkilöä kohden Suomen yliopistot aikaansaavat lähes neljän työpaikan olemassaolon Suomessa.

Suurimman vaikuttavuuden sekä euroina että työpaikkoina mitattuna LUT aikaansaa yritysyhteistyö- ja innovaatiotoimintansa kautta. Näiden yhteensä tuottama rahallinen arvo on 153 miljoonaa euroa ja 1800 työpaikkaa Suomessa sekä 180 miljoonaa euroa ja 2200 työpaikkaa globaalisti.

 

Työnantajana LUT tuottaa rahallista arvoa 124 miljoonaa sekä luo 1700 työpaikkaa Suomessa. Luvut perustuvat suoraan yliopiston palveluksessa olevien henkilöiden kulutukseen niin alueellisessa taloudessa kuin yliopiston kampuksella käytetyissä projekteissa.

Taloudellista vaikuttavuutta tuottavat myös yliopiston opiskelijat opiskeluaikanaan sekä valmistumisen jälkeen kulutuksen, työskentelyn sekä korkean osaamisen tuotantoon liittyvien vaikutusten kautta. Opiskelujen aikana opiskelijoiden työllisyys yliopiston ulkopuolella, vapaaehtoistyö, kulutus, ja harjoittelupaikat aikaansaavat rahallisesti 56 miljoonan edestä vaikuttavuutta sekä 1000 työpaikkaa Suomessa. Vastaavasti valmistumisen vaikuttavuus rahallisesti mitattuna on 134 miljoonaa euroa Suomessa ja 145 miljoonaa euroa maailmanlaajuisesti.

Mitattavien ja arvioitavien taloudellisten vaikutusten lisäksi LUT hyödyttää yksilöitä ja yhteiskuntaa myös muilla tavoin:

"On olemassa merkittäviä laajempia, vaikkakin vaikeasti mitattavia, hyötyjä, joita LUT aikaansaa niin yksilölle kuin yliopistokentälle. Näihin kuuluvat yhteiskunnallinen koheesio, parantunut sosiaalinen liikkuvuus, parempi terveys ja hyvinvointi sekä suurempi kansalaistoiminta", raportissa todetaan.

BiGGAR Economics Ltd:n teki keväällä 2017 riippumattomaan selvityksen suomalaisten yliopistojen taloudellisista vaikutuksista. Arviointia koordinoi Suomen yliopistot UNIFI ry ja sen tavoitteena oli luoda kuva siitä, mikä on suomalaisten yliopistojen yhteiskunnalle tuottama arvonlisä. Tarkastelu pohjautui vuosina 2015-2016 kerättyihin vuosittaisiin opiskelija-, henkilöstö- ja talouslukuihin.

Lisätietoja:

Palvelujohtaja Anne Lankinen, +358 400 549 690, anne.lankinen@lut.fi

Kuvia yliopistosta: https://lut.pictures.fi/kuvat/LUT+Press+Images/LUT/