LUT perustaa Etelä-Karjalaan metallien 3D-tulostamisen osaamiskeskuksen

LUT-yliopiston lasertyöstön ja teräsrakenteiden tutkimusryhmien Teollisuuden 3D-tulostus (lyh. Me3DI) -hankkeessa rakennetaan Etelä-Karjalaan metallien 3D-tulostamisen osaamiskeskittymä. Hanke on saanut 323 000 euron suuruisen rahoituksen Euroopan aluekehitysrahastolta. 

Syksyllä 2018 alkanut Me3DI-hanke avaa konkreettisesti metallin 3D-tulostustekniikan mahdollisuuksia, välittää tietoa, rakentaa yhteistyötä ja uudenlaista tekemisen tapaa sekä hyödyntää LUTin teknologista osaamista ja laitekantaa. 

"Avainasemassa on lisätä ymmärrystä tekniikan mahdollisuuksista ja miten kukin toimija voi hyödyntää sitä omalla alallaan. 3D-tulostamisen avulla luodaan alueelle paljon uudenlaisia liiketoimintamahdollisuuksia", kertoo projektipäällikkö, LUT School of Energy Systemsin tutkija Heidi Piili

LUTin vetämässä kaksivuotisessa projektissa on jo mukana useita erikokoisia yrityksiä, jotka osallistuvat 3D-tulostamiseen niin teknologian ja prosessien kehittäjinä kuin loppukäyttäjinä. Yrityksillä on edelleen mahdollisuus liittyä mukaan hankkeeseen. 

 

Uudenlaiset metallikomponentit ovat mahdollisia 3D-tulostuksella

3D-tulostustekniikka avaa mahdollisuuksia suunnitella tietokoneen avulla uudenlaisia osia, joita ei voida tehdä perinteisin keinoin. Tulostettuja osia voidaan käyttää kriittisinä komponentteina teknisissä ja mekaanisissa laitteissa, jolloin osien avulla voidaan muun muassa parantaa teknisten prosessien hyötysuhteita. Suunnittelussa on kuitenkin huomioitava esimerkiksi kappaleiden tukirakenteet. 

"Esimerkiksi putkiliitoksen ei enää tarvitse olla 90 asteen kulma, vaan tulostettuna se voi olla virtaviivaisempi, veden virtausta mukaileva. Näin siihen ei tule yhtä helposti tukoksia ja muoto säästää pumppaamiseen käytettävää energiaa", kertoo Heidi Piili.

Koneen osien tulostus vähentää materiaalihukkaa ja säästää varaosien valmistuksessa käytettävää energiaa. Suuria varaosavarastoja ei myöskään enää tarvita. 

"3D-tulostuksessa voidaan käyttää paikallisesti kierrätettyä metallimateriaalia, mikä tekee tuotannosta omavaraisempaa", sanoo Piili.

LUTin käytössä oleva jauhepetisulatusmenetelmään perustuva tulostin sulattaa hienoa metallijauhetta laserin avulla lujaksi metalliksi. Sen avulla voi tulostaa niin ruostumatonta terästä, alumiinia, titaania tai erilaisia seoksiakin. Menetelmän etuja ovat hyvät mekaaniset ominaisuudet, tulosteen lujuus ja tarkkuus.

 

Tulostustekniikkaa koskeva tieto ja osaaminen pääsevät avoimeen jakeluun

Me3DI-projektin tavoitteena on luoda Etelä-Karjalan alueelle alan ekosysteemi, jossa hyödynnetään vuorovaikutteisesti jokaisen osanottajan osaamista ja resursseja.

"Hankkeessa pidetään avoimia koulutussessioita, joten erilaiset toimijat ja yritykset saavat mahdollisuuden osallistua toimintaan. Osaamisen levitessä myös opiskelijoille voi avautua yritysten uusiin projekteihin opinnäyte- ja työpaikkoja", kertoo Heidi Piili.

Syyskuussa 2018 alkanut projekti jatkuu vuoden 2020 loppuun asti, minkä jälkeen osaamiskeskittymä jää tukemaan alan liiketoimintaa Etelä-Karjalassa.