LUT tavoittelee 8,5 miljoonan euron säästöjä

Lappeenrannan teknillinen yliopisto (Lappeenranta University of Technology, LUT) arvioi vuoden 2016 varsinaisen toiminnan tuloksen olevan 8,5 miljoonaa euroa alijäämäinen. Tämän vuoksi LUT käynnistää koko henkilöstöään koskevat yhteistoimintaneuvottelut. Henkilöstömenoihin kohdistuvan vähennystarpeen arvioidaan olevan noin 6,5 miljoonaa euroa vuositasolla. Henkilöstösäästöjen lisäksi muista kustannuksista tavoitellaan 2 miljoonan euron vähennyksiä. Henkilövähennystarpeen arvioidaan vastaavan noin 130 henkilöä.

Nykytoiminnalla ja -rakenteella yliopiston varsinaisen toiminnan tulos on tällä tilikaudella 2,6 miljoonaa euroa alijäämäinen, ja ensi vuonna kulujen on arvioitu kasvavan 0,7 miljoonaa euroa. Hallitusohjelmaan sisältyvien vuonna 2016 toteutettavien leikkausten seurauksena LUT:n opetus- ja kulttuuriministeriöltä (OKM) saama rahoitus supistuu ensi vuonna arviolta 2 miljoonaa euroa. Lisäksi täydentävän rahoituksen määrän ennakoidaan vähenevän 3,2 miljoonaa euroa vuositasolla. Tämä johtuu pääosin hallitusohjelmaan sisältyvistä Tekes-rahoitusleikkauksista sekä yritysrahoituksen merkittävästä vähenemisestä.

LUT:n budjetti on lähes 85 miljoonaa euroa. Arvioitu säästötarve on siis noin 10 prosenttia budjetista.

Kyseessä ei ole kertaluonteinen tai tilapäinen alijäämä, joten esimerkiksi lomautusten ei arvioida tasapainottavan taloutta riittävästi.

"Massiivisten opetukseen ja tutkimukseen kohdistuvien leikkausten sekä yritysrahoituksen vähenemisen yhteisvaikutus yliopistoomme on erittäin merkittävä. Ennen kesää leikkausten vaikutukset vaikuttivat vielä maltillisemmilta, mutta nyt täydentävän rahoituksen väheneminen näyttäytyy uusissa mittasuhteissa", kertoo rehtori Anneli Pauli.

"Nyt on tärkeintä päästä neuvottelupöytään ja etsimään säästökohteita yhteistyössä koko henkilöstön kanssa. Olen varma, että tiiviissä yhteistyössä yliopistoyhteisön, sen johdon ja hallituksen kanssa saavutamme tässä hyvin haastavassa tilanteessa parhaan mahdollisen lopputuloksen", painottaa hallituksen puheenjohtaja Tuomo Rönkkö. "Tätä ei kukaan voi tehdä yksin."

LUT:n hallitus valtuutti 15.9. kokouksessaan yliopiston johdon ryhtymään tarvittavien toimenpiteiden valmisteluun taloustilanteen tervehdyttämiseksi. Neuvottelut luottamusmiesten kanssa käynnistetään 22.9. Yhteistoimintaneuvottelut kestävät vähintään kuusi viikkoa.

Lisätietoja:

Hallituksen puheenjohtaja Tuomo Rönkkö, tuomo.ronkko@tejusa.fi, 050 3876120

Rehtori Anneli Pauli, anneli.pauli@lut.fi, 040 9015330