LUT-yliopisto peräänkuuluttaa diversiteettiä tekniikan aloilla

Opiskelualat ovat Suomessa poikkeuksellisen sukupuolittuneita. Näitä rakenteita täytyy haastaa, jotta kestävän tulevaisuuden ratkaisut ilmentävät meistä jokaista. Jäsenyys Women in Tech -verkostossa on yksi LUT-yliopiston toimista edistää diversiteetin toteutumista tekniikan aloilla.

LUT-yloipiston opiskelija Saimaan rannalla Lappeenrannassa

LUT on liittynyt Women in Tech Finland -verkoston jäseneksi. Women in Tech on organisaatioverkosto, jonka tavoitteena on edistää monimuotoisuutta ja inklusiivisuutta teknologia-aloilla. Verkoston toiminta mahdollistaa verkostoitumista sekä yksilö- että organisaatiotasolla.

Verkoston jäsenet järjestävät vuosittain lukuisia työelämän ja teknologian yhdistäviä tapahtumia. Jäsenet tuovat muun muassa uratarinoiden kautta esiin inspiroivia ja monitaustaisia roolimalleja, jakavat tietoa ja herättävät keskustelua. Verkostoon kuuluu yli 50 organisaatiota. Verkostoyliopisto FITechin lisäksi LUT on tällä hetkellä yliopistokentältä ainoa verkostoon kuuluva organisaatio.

"Haluamme vaikuttaa konkreettisin toimin toimintapaikkakunnillamme tekniikan diversiteettiin. Teknillinen yliopisto kaipaa naisia sekä opiskelijoiksi että korkeimpiin professoreiden positioihin. Verkosto ilmentää pyrkimyksiämme", toteaa LUT School of Engineering Science -yksikön dekaani Riina Salmimies.

"Maailmaa rakennetaan pitkälti teknologiaan pohjautuvilla ratkaisuilla ja tämän vuoksi on tärkeää, että sukupuolet ovat edustettuina tasapuolisesti. Pelkästään naisopiskelijoiden määrän kasvattaminen ei ratkaise kaikkea, mutta naisten eteneminen päättäviin asemiin edellyttää, että opiskelijoiden ja tulevaisuuden työnhakijoiden joukossa on riittävästi naisia. Meidän on hyvä tunnistaa roolimme ja vaikutusmahdollisuutemme tässä yhtälössä", sanoo Salmimies.

Salmimies jatkaa, että tekniikan alojen välillä on merkittäviä eroja nais- ja miesopiskelijoiden määrässä.

"Esimerkiksi kemiantekniikassa olemme LUTissa jo suhteellisen tasapainoisessa tilanteessa sukupuolijakauman osalta. Monissa tekniikan koulutusohjelmissa tehtävää kuitenkin riittää. Esimerkiksi tietotekniikassa olemme kasvattaneet voimakkaasti aloituspaikkojen määrää, mutta naishakijoiden suhteellisessa osuudessa ei ole havaittu kasvua. Tietotekniikan saralla esimerkiksi Mimmit koodaa -ohjelma tekee erittäin tärkeää työtä alan houkuttelevuuden lisäämiseksi."

LUT on mukana myös lukioikäisille tytöille suunnatun Shaking up Tech -tapahtuman toteuttamisessa. Vuosittain järjestettävän tapahtuman tavoitteena on innostaa lukiota käyviä nuoria naisia opiskelemaan tekniikkaa lukion jälkeen. Nuoria innostetaan tekniikan pariin muun muassa inspiroivilla naispuhujilla ja uratarinoilla tekniikan aloilta. Tapahtumassa pääsee myös työpajojen avulla tutustumaan tekniikan aloihin.

Shaking up Tech -tapahtuma toteutuu seuraavan kerran tammikuussa 2022. Järjestyksessään neljäs tapahtuma toteutetaan yhteistyössä Aalto-yliopiston ja Oulun yliopiston kanssa.

LUT on lisäksi mukana Naiset tasa-arvoisesti uralle NAU! -hankkeessa, jonka tavoitteena on edistää ja tukea naisten määrällisesti ja laadullisesti tasa-arvoista työelämään siirtymistä ja uralla etenemistä. Päähuomio on tasa-arvon kehittämisessä miesenemmistöisillä aloilla. NAU!-hankkeen osana toteutetaan myös ensi syksynä ensimmäistä kertaa starttaava mentorointiohjelma tekniikan alojen naisopiskelijoille. Ohjelman tarkoituksena on luoda naisopiskelijoita hyödyttäviä, opintojen aikaisia työelämäyhteistyön muotoja.

Lisätietoja:

Riina Salmimies, dekaani, LUT-yliopisto, puh. 045 6310917 riina.salmimies@lut.fi

Johanna Naukkarinen, tutkijatohtori, LUT-yliopisto (NAU!-hanke ja Shaking up Tech), puh 040 6853134: johanna.naukkarinen@lut.fi

Women in Tech Finland -verkoston verkkosivusto

Shaking up Tech -tapahtuman verkkosivusto

Naiset tasa-arvoisesti uralle – NAU! -hankkeen verkkosivusto