LUT-yliopisto vahvistaa asemaansa Lahdessa

Tasavallan presidentti on vahvistanut 28.12.2018 lain, jonka mukaan Lappeenrannan teknillisen yliopiston nimi muuttuu. Jatkossa yliopiston virallinen nimi on Lappeenrannan–Lahden teknillinen yliopisto LUT. Nimenmuutos liittyy LUT-yliopiston toiminnan vahvistumiseen Lahdessa.

Antti Makijarvi / Visit Lahti

LUT-yliopiston kaksi kampusta sijaitsevat Lappeenrannassa ja Lahdessa. Lisäksi LUTilla on kaksi alueyksikköä, LUT Savo ja LUT Kouvola. LUT-korkeakoulut muodostuvat LUT-yliopistosta, Saimaan ammattikorkeakoulusta ja Lahden ammattikorkeakoulusta.

Vuonna 1996 perustettu Lappeenrannan teknillisen yliopiston Lahden alueyksikkö on ollut toimintansa alusta alkaen Päijät-Hämeen merkittävin yliopistotasoisen liiketoimintaosaamisen tuottaja ja tarjoaja. Lisäksi LUT on ollut Lahden seudulla mukana useiden yritysten ja organisaatioiden kehittämisessä. Nyt alueyksikkö-status jää historiaan ja Lahteen rakentuu yliopistokampus.

"LUT-yliopiston hyvin kansainvälinen ja kovatasoinen tutkimustoiminta Lahdessa on aina ollut luonteeltaan poikkitieteellistä. Usein julkaisujen taustalla on alueen organisaatioiden ja yritysten kanssa tehty yhteistyö ja näin ollen hyöty tutkimuksesta on tullut suoraan yhteistyökumppaneille ja alueelle", LUT-yliopiston rehtori Juha-Matti Saksa kertoo.

Organisaatioiden kehittäjä käytännöllisellä otteella

LUT-yliopiston Lahden kampus tunnetaan tällä hetkellä kansainvälisesti erityisesti osallistavien menetelmien tuomisesta organisaatioympäristöön, perheyrittäjyyden tutkimuksesta ja suorituskyvyn johtamisen tutkimuksesta sekä kiertotalouden ja ekologisen kestävyyden tutkimuksesta. Keskeisimpiä koulutusaloja ovat kauppatieteet, tuotantotalous ja ympäristötekniikka.

Kestävyystutkimuksen parissa Lahdessa tehdään paljon yhteishankkeita seudun yritysten ja organisaatioiden, LAMKin sekä LUTin muiden osaamisalueiden, kanssa. Apulaisprofessori Ville Uusitalon mukaan Lahden seudulla on löydetty hyvä balanssi eri toimijoiden osaamisalueiden kesken.

"Hankkeisiimme sisältyy kestävyysvaikutusten laaja-alainen tarkastelu, ei ainoastaan ilmastonmuutoksen vaikutus. Lisäksi hankkeissa on usein alueellinen näkökulma. Olemme käyttäneet Päijät-Hämeen asukkaita tai yrityksiä case-esimerkkeinä", Uusitalo kertoo.

Kiertotalouden puolella Lahdessa työskennellään sellaisten ratkaisujen löytämiseksi, jotka ovat kestäviä, mutta luovat samalla uutta liiketoimintaa ja työpaikkoja.

"Uudessa kiertotalouden maisteriohjelmassamme kiertotaloutta tarkastellaan laajasti erilaisista näkökulmista. Opiskelijoille luodaan edellytykset toimia hankalien ongelmien ratkaisijoina".

Innovaatiotutkimuksestaan arvostettu

Myös käytäntölähtöinen innovaatiotutkimus on vahvaa Lahdessa. Professori Tuomo Uotilan mukaan LUT-yliopiston Lahden kampuksella on erittäin laaja-alainen innovaatiokäsitys.

"Innovaatiokäsityksemme mukaan yritysten ja organisaatioiden on seurattava teknologian kehitystä ja kilpailijoiden toimintaa sekä tarkkailtava markkina- ja teknologiasignaaleja ja reagoitava niihin", Uotila tähdentää.

"Innovaatiotoiminnassa tuottavuus ja myös pitkän aikavälin vaikuttavuus ovat ratkaisevia. Organisaatioiden toiminnan innovatiivisuutta ja suorituskykyä tulee pystyä kehittämään ja arvioimaan ja siinä olemme erittäin korkealla tasolla".

LUT-yliopiston Lahden kampuksen käytäntölähtöisiä tieteellisiä tutkimusprojekteja rahoittavat muun muassa Suomen Akatemia, Päijät-Hämeen liitto, Työsuojelurahasto ja Business Finland.

"Lahden kampus tekee kansainvälisesti arvostettua tutkimus- ja kehittämistyötä. Viime vuonna Lahdessa tuotettiin lähes 90 julkaisua, joista referoituja tiedejulkaisuja oli 32", yliopiston rehtori kehuu.

Ensimmäinen uusi yliopistokaupunki Kekkosen jälkeen

Lahden saaminen virallisesti mukaan LUT-yliopiston nimeen on historiallista, sillä Suomeen ei ole syntynyt uutta yliopistokaupunkia vuoden 1979 jälkeen, jolloin Rovaniemi sai yliopiston.

Aseman vahvistamiseen Lahdessa liittyy muutakin historiallista, sillä LUT-yliopiston maisteriohjelmien hakijamäärät ovat olleet ennätyksellisen korkeat. Vuonna 2019 Lahteen tullee yhteensä noin 170 aloituspaikkaa kuuteen eri maisteriohjelmaan.

Lisäksi vuoden 2019 aikana LUT-yliopiston Lahden kampuksen toiminta muuttaa Euroopan edelläjäkävijäkampukselle Mukkulaan. Tällä hetkellä LUT toimii Tietoportissa Lahden Saimaankadulla.

Lue seuraavaksi: