LUT-yliopiston mallinnus kuvaa Japanin siirtymää ilmastoneutraaliksi – päästötön energiajärjestelmä on mahdollinen vuoteen 2050 mennessä

Japani on sitoutunut ilmastoneutraaliuteen vuoteen 2050 mennessä. Fukushiman ydinvoimalaonnettomuuden 10. vuosipäivänä julkaistu raportti osoittaa, että kokonaan uusiutuviin energialähteisiin perustuva päästötön energiajärjestelmä on Japanissa taloudellisesti mahdollinen. Raportin ovat laatineet yhteistyössä LUT-yliopisto, Renewable Energy Institute (REI) ja Agora Energiewende.

Kuva tuuliturbiineista ja aurinkopaneeleista

LUT-yliopiston aurinkotalouden tutkimusryhmä on mallintanut kehittämällään menetelmällä Japanin koko energiajärjestelmän tuntitasolla. "Tällä mallilla saamme kuvattua kaikki joustovaatimukset ja tekniset vaihtoehdot, joita siirtymä uusiutuviin energialähteisiin Japanissa vaatii", sanoo Christian Breyer, LUTin aurinkotalouden professori.

Nimeä Renewable pathways to climate-neutral Japan: reaching zero emissions by 2050 in the energy system kantava raportti esittää kolmivaiheisen tiekartan uusiutuvan energiantuotannon käyttöönotolle ja sähköistämiselle Japanissa.

Mallinnuksen ensimmäisessä vaiheessa kasvihuonepäästöt vähentyisivät vuoteen 2030 mennessä 45 prosenttia vuoden 2010 tasoon verrattuna. Tämä toteutuisi erityisesti sen ansiosta, että uusiutuvien energialähteiden osuus voimalaitoksissa kasvaisi 40 prosenttiin ja hiilivoiman käyttö loppuisi kokonaan vuoteen 2030 mennessä. Raportissa kuvataan muutoksen edellyttämät toimenpidesuositukset.

Toisessa vaiheessa raportin mukaan päästöjen on vähennyttävä 90 prosentilla vuoteen 2045 mennessä vuoden 2010 tasoon verrattuna. Tässä kehitysvaiheessa uusiutuvien energialähteiden osuus jatkaa kasvuaan ja sähköistyminen korostuu entisestään. Päästövähennykset tässä vaiheessa ovat seurausta erityisesti lämmityssektorin lämpöpumppuihin perustuvasta sähköistymisestä ja sähköisen maantieliikenteen kasvusta, sekä samaan aikaan kunnianhimoisista rakennusstandardeista sekä ajoneuvojen kiristyvistä energiatehokkuusvaatimuksista.

Tiekartan viimeisessä vaiheessa lopuista päästöistä päästäisiin eroon vuoteen 2050 mennessä päästöneutraalien synteettisten polttoaineiden avulla. Kaikki nykyisin fossiilisiin polttoaineisiin perustuvat prosessit eivät siirtyisi vihreän vedyn käyttöön, vaan suora sähköistäminen on useimmiten taloudellisesti ensisijaisin vaihtoehto ja vety täydentävä lisä. Suora sähköistämisen olisi suositeltavin ratkaisu jo nyt liikenteessä, lämmityksessä ja teollisuuden matalampien lämpötilojen lämmöntuotannossa, ja sitä tulisi tutkia myös korkean lämpötilan lämmöntuotannon osalta.

Tarvittavan vihreän vedyn tuottaminen pääasiassa Japanin kotimarkkinoilla vaatii raportin mukaan merkittävää lisäystä tuuli- ja aurinkovoiman tuotantokapasiteettiin. Raportissa ennakoidaan tämän vuoksi myös vihreän vedyn tuontia.

Raportti ottaa kantaa myös Japanissa kiivasta keskustelua herättävään ydinvoimaan. Mallinnuksen mukaan kustannustehokkaasti hiilineutraaliustavoitteeseen pääseminen ei välttämättä vaadi ydinvoimaa. Uusiutuvan energian tuotantokustannukset tulevat alittamaan uusien ydinvoimaloiden ja jopa nykyisten voimaloiden käyttöiän jatkamisen kustannukset jo vuonna 2025

"Uusiutuvaan energiaan siirtymistä on ensiarvoisen tärkeää vauhdittaa, jotta tavoite ilmastoneutraaliudesta 2050 täyttyy. Sataprosenttisesti uusiutuvaan tuotantoon siirtyminen ei ole Japanille pelkkä visio, vaan teknisesti ja taloudellisesti saavutettavissa", sanoo Senior Manager Yuko Nishida, yksi raportin kirjoittajista Renewable Energy Institutessa.

Raportin laatijat huomauttavat, että mallinnetun siirtymän vaiheet toteutuvat limittäin. Esimerkiksi isojen teollisuuslaitosten käyttöikä on usein vuosikymmeniä, joten uusien ennen vuotta 2030 rakennettavien tuotantolaitosten on oltava ainakin muunnettavissa vastaamaan mahdollisia päästöttömyystavoitteita.

Toimeen tulisi joka tapauksessa ryhtyä heti. "Japani on teknologian edelläkävijä, ja voi esimerkillään edistää siirtymää uusiutuviin energiajärjestelmiin", sanoo Patrick Graichen, Agora Energiewenden johtaja.

Raportti julkaistiin Fukushiman ydinvoimalaonnettomuuden 10. vuosipäivänä ja se on luettavissa Agora Energiewenden verkkosivuilla (raportti on englanninkielinen): https://www.agora-energiewende.de/en/publications/renewable-pathways-to-climate-neutral-japan/
Raportin tiivistelmä (englanniksi): https://www.agora-energiewende.de/en/publications/renewable-pathways-to-climate-neutral-japan-summary/
Raportin julkaisijoiden yhteinen tiedote englanniksi.

Lisätietoja (englanniksi):

Christian Breyer, professori, LUT-yliopisto, p. 050 443 1929, christian.breyer@lut.fi  @ChristianOnRE
Yuko Nishida, Senior Manager, Renewable Energy Institute, press_rei@renewable-ei.org, p. +81 3 6866 1020
Craig Morris, Senior Manager International Communications, Agora Energiewende, craig.morris@agora-energiewende.de

Agora Energiewende lyhyesti (englanniksi)
Agora Energiewende is an independent think-tank and policy laboratory.  To ensure the success of the Energiewende, it develops scientifically sound, politically feasible approaches. Along with experts from public policy, civil society, business and academia, it develops a common understanding of the energy transition, its challenges and courses of action. Agora Energiewende is a joint initiative of the Mercator Foundation and the European Climate Foundation. www.agora-energiewende.de/en/

Renewable Energy Institute lyheysti (englanniksi)
Renewable Energy Institute is a non-profit think-tank which aims to build a sustainable, rich society based on renewable energy. It was established in August 2011, in the aftermath of the Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant accident, by its founder Mr. Son Masayoshi, Chairman & CEO of SoftBank Corp., with his own resources. www.renewable-ei.org/en/