LUT-yliopiston tulos alijäämäinen

LUT-yliopiston taloudellinen tulos sijoitustoiminnan tuottojen jälkeen oli 1,1 miljoonaa euroa alijäämäinen. Tulos oli kuitenkin 0,1 miljoonaa euroa budjetoitua parempi.

Yliopisto onnistui täydentävän rahoituksen hankkimisessa ja saavutti 80,4 miljoonan euron liikevaihdon. Se on 3,1 miljoonaa euroa edellistä vuotta enemmän.

LUT keräsi täydentävää rahoitusta yhteensä 34,9 miljoonaa euroa, joka vastaa yli 43 prosenttia liikevaihdosta. Opetus- ja kulttuuriministeriön perusrahoituksen osuus oli 45,5 miljoonaa euroa.

"Tänäkin vuonna olemme tehneet erinomaista työtä täydentävän rahoituksen hankkimisessa.  Sekä kansallisesti että kansainvälisesti kilpailu tutkimusrahoituksesta ja yrityskumppanuuksista on kovaa. Tulevaisuudessa talouden tasapainottaminen on entistä tärkeämpää", LUT-yliopiston rehtori Juha-Matti Saksa toteaa.

LUT-yliopiston tilikauden tulos oli 6,2 miljoonaa euroa alijäämäinen. Alijäämä sisältää uuden teknisen 5,1 miljoonan euron sijoitustoiminnan alaskirjauksen. Alaskirjaus johtuu yliopistojen sijoitustoiminnan kirjauskäytäntöjen muutoksesta sekä sijoitussuhdanteiden laskusta.

LUT-yliopiston taloustilannetta pyritään parantamaan kasvattamalla täydentävää rahoitusta ja perusrahoitusta sekä konserniyhteistyöstä saatavilla hyödyillä ja kiinteistökulujen vähentämisellä.

Lisätietoja:

Talousjohtaja Minna Sutela | 040 825 5407, minna.sutela@lut.fi
Rehtori Juha-Matti Saksa | 0400 166 659, juha-matti.saksa@lut.fi