LUT-yliopistoon 130 uutta aloituspaikkaa - suurin opiskelijapaikkalisäys tietotekniikan koulutusohjelmassa

Valtio rahoittaa korkeakoulujen lisäaloituspaikkoja torjuakseen eri alojen osaajapulaa ja tukeakseen Suomen toipumista koronakriisistä. LUT-yliopisto sai 130 aloituspaikkaa lisää tekniikan ja kauppatieteiden koulutusohjelmiin.

LUT-yliopisto lisää aloituspaikkamääriä tulevana syksynä kaikissa käynnistyvissä suomenkielisissä tekniikan ja kauppatieteiden koulutusohjelmissaan. Tekniikan koulutusohjelmien lisäpaikkamäärät ovat: tietotekniikassa 45, tuotantotaloudessa 15, energiatekniikassa 10, konetekniikassa 10, sähkötekniikassa 10, ympäristötekniikassa 10, kemiantekniikassa 5 sekä laskennallisessa tekniikassa ja analytiikassa 5.

Kauppatieteiden koulutusohjelma saa 20 uutta aloituspaikkaa.

Suurin lisäys tietotekniikan koulutusohjelman aloituspaikoissa vastaa ohjelmistotuotannon ja -teollisuuden työvoimatarpeeseen, LUT School of Engineering Sciencen dekaani Riina Salmimies sanoo.

"Tarjoamme lisää aloituspaikkoja hyvin haluttuun koulutusohjelmaamme ja osaamisalalle, jolta työllistytään", Salmimies kiteyttää.

LUT lisäsi suosittuun tietotekniikan koulutusohjelmaansa 25 uutta aloituspaikkaa jo edeltävällä yhteishaun kierroksella, joten opetuksen skaalaamisesta on onnistuneita kokemuksia.

Lisäksi 15 tuotantotalouden lisäpaikkaa tekee LUTista toisen Suomen suurista tuotantotalouden asiantuntijoiden kouluttajista Aalto-yliopiston rinnalla.

Laadukas opetus kasvavalle opiskelijamäärälle taataan panostamalla riittäviin opetusresursseihin.

"Opetuskyvykkyyden ja -näyttöjen painoarvo uusien tenure-professoreiden rekrytoinneissa, panostus digitaaliseen opetukseen sekä opettajien määrän lisääminen ovat keinojamme taata tasokas opetus kaikille opiskelijoillemme", Salmimies kertoo.

Nyt saadut lisäpaikat kohdentuvat Lappeenrannan kampuksella käynnistyviin kandidaatin koulutusohjelmiin. Yliopiston tekniikan kaksiportaisessa tutkinnossa suoritetaan ensin tekniikan kandidaatin tutkinto ja sen jälkeen osaamista syvennetään diplomi-insinöörin tutkinnossa.

Kauppatieteiden koulutusohjelmassa suoritetaan ensin kauppatieteiden kandidaatin ja sen jälkeen kauppatieteiden maisterin tutkinto.

Lahden kampuksella LUTin kandidaattikoulutus alkaa syksyllä 2021, jolloin kansainvälinen tekniikan kandidaattikoulutusyhteistyö käynnistyy LUTin ja kiinalaisen Hebein teknillisen yliopiston (HEBUT) kanssa. Ennen sitä LUT-yliopistolla ei ole Lahdessa kandidaattikoulutusta.

Korkeakoulujen vuoden 2020 aloituspaikkojen lisäys sisältyy hallituksen neljänteen lisätalousarvioesitykseen. Korkeakoulujen kertaluonteiseen aloituspaikkojen lisäämiseen on ehdotettu yhteensä 124 miljoonan euron määrärahaa vuosille 2020–2021. Lisäyksiä rahoitetaan myös korkeakoulujen valtion rahoitukseen sisältyvällä ohjelmaperusteisella strategiarahoituksella. Lisätietoja: Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätietoja:

Jaana Sandström
Vararehtori, koulutus
LUT-yliopisto
p. 040 571 6197
jaana.sandstrom@lut.fi

Lue myös: