LUT-yliopistossa merkittävää edistymistä kohti hiilinegatiivisuutta

LUTin hiilidioksidipäästöt ovat vähentyneet kolmessa vuodessa 419 tonnia. Tuore raportti esittelee yliopiston saavutukset kestävän kehityksen edistämisessä.

LUT-yliopisto on vähentänyt Lappeenrannan kampuksellaan energian ja veden kulutusta sekä jätemääriään huomattavasti. Yliopiston hiilidioksidipäästöt ovat kokonaisuudessaan vähentyneet kolmessa vuodessa 419 tonnia (CO2ekv), mikä tarkoittaa 17 prosentin vähennystä kyseisenä ajanjaksona. Edistysaskeleet käyvät ilmi yliopiston tuoreesta kestävän kehityksen raportista (Report on Sustainability), joka tarkastelee pääasiassa vuosia 2016 - 2018.

Johdonmukaista ja tavoitteellista työtä oman ympäristökuormansa pienentämiseksi LUT on tehnyt jo vuodesta 2011 lähtien, jolloin yliopisto lanseerasi kestävän kehityksen Green Campus -ajattelu- ja toimintatavan.

"Kesällä 2013 LUT palkittiin vihreää teknologiaa konkreettisesti edistävistä teoistaan kansainvälisen Sustainable Campus Excellence Award -kilpailun Excellence in Campus -kategoriassa maailman parhaana yliopistona", rehtori Juha-Matti Saksa kertoo.

Globaalisti LUT vaikuttaa kestävyyden edistämiseen poikkitieteellisen tutkimus- ja koulutustoimintansa kautta. Kestävät teknologiaratkaisut ovat tekniikan tutkinto-ohjelmien keskiössä, ja LUT-kauppakorkeakoulu noudattaa opetuksessa ja tutkimuksessaan YK:n Principles for Responsible Management Education (PRME) -ohjelmaa, joka sitoo kestävät ja kansainvälisesti tunnistetut arvot kauppatieteisiin.

"Lukuvuonna 2019 - 2020 yhteensä 72 prosenttia tutkinto-ohjelmistamme on kirjannut kestävän kehityksen teemoja osaamistavoitteisiinsa. Lisäksi perehdytämme kaikki uudet opiskelijamme LUTin ympäristövastuulliseen ajatteluun ja tutkimukseen", vararehtori Jaana Sandström kertoo.

Tieteellä ilmastonmuutosta vastaan

Tuoreen kestävän kehityksen raportin mukaan LUTin tutkimusjulkaisuista keskimäärin 65 prosenttia liittyi eri tavoin kestävään kehitykseen vuosien 2016–2018 aikana. LUT-yliopiston yksi tavoite on torjua ilmastonmuutosta siihen sopeutumisen sijaan.

Yksisoluproteiinin tuotanto sähkön ja hiilidioksidin avulla, uusiutuvien polttoaineiden kehittäminen, ruokaturvaan vaikuttavien oikeudenmukaisten arvoketjujen määrittäminen, jätevesien puhdistusteknologioiden kehittäminen sekä kestävän liiketoiminnan edistäminen ovat esimerkkejä LUTin tieteellisistä ratkaisuista globaaleihin kestävyyshaasteisiin.

"Yhdessä yritysten kanssa päästöttömän energian, puhtaan veden ja ilman, kiertotalouden sekä kestävän liiketoiminnan tutkimusten tarjoamia ratkaisuja otetaan käyttöön ja jalostetaan kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi", Jaana Sandström sanoo.

Kunnianhimoiset kestävyystavoitteet

Myönteisten ympäristövaikutusten lisäksi LUT edistää toiminnallaan taloudellista ja sosiaalista kestävyyttä. LUT on sitoutunut muun muassa elinkaari- ja ympäristönäkökulmat huomioivaan hankintaan sekä tasa-arvoisen LUT-identiteetin luomiseen tutkimusyksiköissään ja kampuksillaan Lappeenrannassa, Lahdessa ja verkossa.

Lisäksi LUT toimii aktiivisesti yhteistyössä ulkoisten sidosryhmiensä kanssa kestävän kehityksen osaamisen ja toiminnan laajentamiseksi. Tästä hyvinä esimerkkeinä ovat LUT Junior University ja GreenReality -toiminta.

Suuri tavoite on LUT-yliopiston hiilinegatiivisuus vuoteen 2024 mennessä.

"Hiilinegatiivisuus on LUTille vain yksi keino luoda ja todentaa mahdollisuuksia pysyviin muutoksiin. Ilmastonmuutoksen torjuminen onkin keskeinen osa juuri julkaistua uutta strategiaamme", yliopiston rehtori Juha-Matti Saksa toteaa.

Lisätietoja: